Hva vil det si å være lærling?

Som lærling har du arbeidspraksis i en bedrift. Du jobber altså på en arbeidsplass som er relevant for det du utdanner deg til. Du lærer mer om hvordan arbeidsoppgavene i yrket er på ordentlig, og du har også en veileder som hjelper deg litt ekstra underveis. Du får lønn i læretiden. I begynnelsen tjener du lite, men mot slutten av læretiden tjener du nesten like mye som de med fullført utdanning.

Det mest vanlige er at du blir lærling etter fullført Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram. De fleste er lærling i to år. Noen er lærling i bare ett år, andre i hele tre år. Hvor lang læretiden er, avhenger av hvilket utdanningsprogram du går og hvordan opplegget er der du bor. Når læretiden er fullført, kan du gå opp til fagprøven/svenneprøven. Denne prøven har en teoretisk og en praktisk del, og må bestås. Med fagbrev/svennebrev i lommen er du ferdig utdannet.

LES OGSÅ
Mistrives du i lærebedriften?