Alle elever som er ferdig med grunnskolen, har rett til videregående utdanning. Dette kalles for ungdomsrett, og du har ungdomsrett fram til du er 24 år.

Du velger enten et studieforberedende eller et yrkesfaglig utdanningsprogram.

FAKTA

 • Velg det utdanningsprogrammet du er mest motivert for!
 • Da er det lettere å lykkes og mindre sjanse for at du angrer på valget ditt senere.
 • Snakk med rådgiveren på skolen for hjelp og veiledning til studievalg.

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Det er ti yrkesfaglige utdanningsprogram som gir yrkeskompetanse (fagbrev eller svennebrev). Yrkesopplæringen er mer praktisk enn det du er vant til fra ungdomsskolen.

Vanligvis går du de to første årene på skole og har teoretisk og praktisk undervisning. Etter det har du arbeidspraksis i bedrift. Det kalles læretid. Når du har vært lærling i to år, kan du gå opp til fagprøve eller svenneprøve. Når du har bestått fag- eller svenneprøven, er du ferdig utdannet i et yrke.

For noen yrker går du alle tre årene på skole, mens for andre blir du lærling allerede etter Vg1. For noen yrker kan læretiden være lengre eller kortere.

Du velger ikke bort muligheten til å studere senere selv om du velger en yrkesfaglig utdanning. Hvis du ønsker å få generell studiekompetanse , kan du velge bort yrkeskompetansen og ta et teoretisk påbyggingsår det tredje året. Det er også mulig å ta begge deler, ved å ta påbygging til studiekompetanse etter at du har tatt yrkeskompetanse.

Her kan du lese mer om de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene:

 • arrow_drop_down_circle  Helse- og oppvekstfag
  Studieprogrammet helse- og oppvekstfag er for deg som bryr deg om og kan ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikasjonsevner og evne til samhandling for å kunne jobbe med mennesker i alle livssituasjoner. Du må ha politiattest i flere yrker innenfor helse og oppvekst.

  Utdanningsprogrammet fører fram til yrker der egne holdninger, kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og der det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

  Hvis du har lyst til å jobbe på sykehus eller i hjemmebaserte tjenester, i barnehage eller skolefritidsordning, i ambulansetjeneste, på tannlegekontor, legekontor eller apotek, er dette studieprogrammet for deg.

  Se oversikt over hvilke fag du kan velge, på Vilbli sine nettsider.

 • arrow_drop_down_circle  Naturbruk
  Studieprogrammet naturbruk er for deg som er interessert i naturen, har praktisk håndlag, kan samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å jobbe ute i ulike natur- og klimaforhold.

  Dette utdanningsprogrammet fører fram til praktiske yrker innenfor jordbruk, hagebruk, skogbruk, anleggsgartneri, akvakultur, fiske og fangst, reindrift og økologisk landbruk.

  Det er også mulig å velge naturbruk på Vg3 som gir generell studiekompetanse istedenfor yrkeskompetanse.

  Se oversikt over hvilke fag du kan velge, på Vilbli sine nettsider.

 • arrow_drop_down_circle  Håndverk, design og produktutvikling
  I håndverk, design og produktivtikling bør du ha kreative evner og anlegg, og du bør like å jobbe med hendene. Du bør også være nøyaktig, ha estetisk sans, og du bør kunne jobbe både selvstendig og sammen med andre.

  Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke design- og håndverksyrker. Du kan blant annet bli urmaker, møbelsnekker eller kostymesyer.

  Les mer om hva du kan jobbe som, og se oversikt over hvilke fag du kan velge, på Vilbli sine nettsider.

 • arrow_drop_down_circle  Restaurant- og matfag
  Restaurant- og matfag er for deg som er interessert i mat og matlaging, har godt håndlag, er kreativ og nøyaktig. I flere yrker er du også i direkte kontakt med kunder. Da er det viktig at du er serviceinnstilt og god til å kommunisere.

  Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien, men også til jobber i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskap om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

  Se oversikt over hvilke fag du kan velge, på Vilbli sine nettsider.

 • arrow_drop_down_circle  Bygg- og anleggsteknikk
  I bygg- og anleggsteknikk bør du ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever tett samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper.

  Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tekniske installasjoner, der det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

  Se oversikt over hvilke fag du kan velge, på Vilbli sine nettsider.

 • arrow_drop_down_circle  Elektro og datateknologi
  I elektro og datateknologi må du kunne jobbe nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceinnstilt. Logisk tenkning og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Det er ofte krav til at du har godt fargesyn.

  Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker innen prossess- eller elektrobransjen, data-, fly- eller oljebransjen, og energiverk og jernbanedrift. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

  Se oversikt over hvilke fag du kan velge, på Vilbli sine nettsider.

 • arrow_drop_down_circle  Teknologi- og industrifag
  I teknologi- og industrifag bør du ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne jobbe selvstendig og samarbeide med andre. Det er også en fordel å være interessert i ny teknologi.

  Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, der det å jobbe etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er viktig.

  Se oversikt over hvilke fag du kan velge, på Vilbli sine nettsider.

 • arrow_drop_down_circle  Salg, service og reiseliv
  På salg, service og reiseliv jobber du med mennesker, og du må være høflig, utadvendt og serviceinnstilt. Respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer står også sentralt.

  Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg og butikk til turisme, hoteller og reiseliv.

  Se oversikt over hvilke fag du kan velge, på Vilbli sine nettsider.

 • arrow_drop_down_circle  Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  På informasjonsteknologi og medieproduksjon jobber du med ideutvikling og kreativ problemløsning. Områder som brukerstøtte, programmering og IT-sikkerhet står sentralt, og bør være noe du er interessert i.

  Utdanningsprogrammet fører fram til yrker som IT-utvikler og driftstekniker, mediedesigner og medieprodusent.

  Se oversikt over hvilke fag du kan velge, på Vilbli sine nettsider.

Studieforberedende utdanningsprogrammer

Det er fem studieforberedende utdanningsprogrammer. Alle legger mest vekt på teoretisk kunnskap. Mye av undervisningen her likner på den du er vant til fra ungdomsskolen.

Alle de studieforberedende utdanningsprogrammene tar normalt tre år og gir deg det som heter generell studiekompetanse. Du trenger generell studiekompetanse for å studere på høyskoler og universiteter.

Forskjellen på de fem utdanningsprogrammene er at du fordyper deg i forskjellige fag.

Her kan du lese mer om de ulike studieforberedende utdanningsprogrammene:

 • arrow_drop_down_circle  Studiespesialisering

  Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter.

  Første året på studiespesialisering har du bare fellesfag. Andre året velger du fordypning innen ett av programområdene språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag.

  Hvis du vet hva du skal studere senere, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger programområde og programfag.

  For eksempel hvis du vil bli lege, bør du velge programområdet realfag for å være sikker på at du får tatt alle realfagene som kreves for opptak til medisinstudiet.

  I noen fylker er det også mulig å velge International Baccalaureate (IB), som er en toårig internasjonal studieforberedende opplæring på engelsk. IB tilbys bare ved noen skoler i Norge. På www.ibo.org finner du mer informasjon om IB.

  Her finner du oversikt over hvilke fag du kan velge mellom på studiespesialisering.

 • arrow_drop_down_circle  Musikk, dans og drama
  Musikk, dans og drama gir generell studiekompetanse og dermed mulighet for videre studier ved høyskoler og universiteter. Det er ofte praktiske opptaksprøver hvis du skal gå videre med høyere utdanning innenfor musikk, dans og drama.

  Musikk, dans og drama er et utdanningsprogram der du i utgangspunktet bør ha evner og interesse for minst ett av disse områdene. Du må være tålmodig og være innstilt på å øve mye. Det er en fordel om du kan spille et instrument eller behersker en form for dans eller drama før du begynner.

  I noen fylker kan de bestemme at opptil halvparten av Vg1-elevene skal bli tatt inn på grunnlag av ferdigheter eller opptaksprøve. Dette vil du i så fall få beskjed om.

  Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 • arrow_drop_down_circle  Idrettsfag
  Idrettsfag gir generell studiekompetanse og mulighet for videre studier ved høyskoler og universiteter.

  På idrettsfag har du både idrett og teoretiske fag. Trening og fysisk aktivitet en viktig del av dette studieprogrammet, så det må du være glad i. Noen skoler har spesialisert seg på bestemte idretter, så det er ikke det samme tilbudet overalt. Du velger fordypning innen programfagene toppidrett, breddeidrett, friluftsliv eller lederutvikling.

  I noen fylker kan de bestemme at opptil halvparten av Vg1-elevene skal bli tatt inn på grunnlag av ferdigheter eller opptaksprøve. Dette vil du i så fall få beskjed om.

  Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 • arrow_drop_down_circle  Medier og kommunikasjon
  Medier og kommunikasjon er et studieprogram for deg som har kreative evner, og som er god til å kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. Gode samarbeidsevner og evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig.

  Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og dermed mulighet for studier ved høyskoler og universiteter. Det er ofte praktiske opptaksprøver hvis du skal gå videre med høyere utdanning innenfor kreative mediefag.

  Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.