Hopp til hovedinnholdet

VGS: Her er utdanningsprogrammene du kan velge mellom

Søk Vigo.no

Vil du utdanne deg ferdig til et yrke på videregående, eller tenker du å studere videre? Les om alle utdanningsprogrammene du kan velge på videregående her.

Offentlig og kvalitetssikret
Søk Vigo.no

All ungdom har rett til tre år med opplæring (fire år om du blir lærling) som kan føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse. Fylkeskommunen har ansvaret for å sikre at alle elever med ungdomsrett får skoleplass i videregående skole.

Studieforberedende utdanningsprogram:

Vi har fem studieforberedende utdanningsprogram, som alle legger mest vekt på teoretisk kunnskap. Mye av undervisningen her likner den du er vant med fra ungdomsskolen. Alle de studieforberedende utdanningsprogrammene tar tre år og fører til det som heter generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse er en slags "inngangsbillett" til høgskoler og universiteter, som man trenger for å kunne studere. Forskjellen på de fem utdanningsprogrammene er at man fordyper seg i forskjellige fag.

Noen studier har også spesielle opptakskrav i tillegg til studiekompetanse, eksempelvis fordypning i realfag. I artikkelen Har du gode nok karakterer til å komme inn? kan du lese om poengberegning og opptakskrav til høyere utdanning.

 

* Studiespesialisering

Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag.

Første året starter du med bare fellesfag. Andre året velger du fordypning innen ett av programområdene språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag. I noen fylker er det også mulig å velge International Baccalaureate (IB), som er et toårig internasjonalt universitetsforberedende opplæringstilbud hvor opplæringen i all hovedsak foregår på engelsk. IB tilbys bare ved enkelte skoler i Norge. Nærmere informasjon finner du på nettstedet www.ibo.org.

Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høgskoler og universiteter. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og programfag.

Eksempel: Hvis du drømmer om å bli lege, er studiespesialisering-realfag det eneste utdanningsprogrammet der du er sikret å ta alle realfagene som kreves for opptak til medisinstudiet.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge mellom på studiespesialisering her.

* Musikk, dans og drama

Du som velger musikk, dans og drama bør i utgangspunktet ha evner, anlegg og interesse for minst ett av disse områdene. Du bør være utholdende og ha vilje til øving. Det er en fordel om du behersker et instrument eller en form for dans eller drama før du begynner. I tillegg bør du like å arbeide med teoretiske fag.

Fylkeskommunen kan bestemme at inntil halvparten av Vg1-elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve. Dersom dette gjelder i fylket ditt, vil du få nærmere informasjon om det.

Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og dermed mulighet for videre studier ved høgskoler og universiteter. Ønsker du å fortsette høyere utdanning innenfor kunstfagene musikk, dans eller drama, har mange av de aktuelle høgskolene praktiske opptaksprøver.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 

* Idrettsfag

Du som velger idrettsfag bør like å arbeide med teoretiske fag, men du må også være glad i trening og fysisk aktivitet. Skolene kan spesialisere seg på idretter, så du kan ikke få alle tilbud overalt. Generelt kan du velge fordypning innen programfagene toppidrett, breddeidrett, friluftsliv og lederutvikling.

Fylkeskommunen kan bestemme at inntil halvparten av Vg1-elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve. Dersom dette gjelder i fylket ditt, vil du få nærmere informasjon om det.

Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og mulighet for videre studier ved høgskoler og universiteter.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 

* Kunst, design og arkitektur

Dette er et nytt utdanningsprogram og erstatter det som tidligere het studiespesialisering med formgivingsfag. Du som velger kunst, design og arkitektur bør i utgangspunktet ha en estetisk sans, kreative evner og anlegg, og være interessert i å skape noe.

Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og dermed mulighet for mange typer studier ved høgskoler og universiteter. Ønsker du å fortsette høyere utdanning innenfor fagene kunst eller arkitektur eller design, har mange av de aktuelle høgskolene praktiske opptaksprøver.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 

* Medier og kommunikasjon

Dette er også et nytt studieforberedende utdanningsprogram og erstatter det som tidligere var yrkesfaglig. Du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. Gode samarbeidsevner og evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig.

Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og dermed mulighet for mange typer studier ved høgskoler og universiteter. Ønsker du å fortsette høyere utdanning innenfor kreative mediefag, har enkelte av de aktuelle høgskolene praktiske opptaksprøver.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

Yrkesfagene som var knyttet til Medier og kommunikasjon i gammel ordning har blitt flyttet til utdanningsprogrammet Design og håndverk, som et eget programområde kalt medieproduksjon.

 

Blyant ung.no

 

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

Vi har åtte yrkesfaglige utdanningsprogram som fører frem til yrkeskompetanse, mange av dem med fagbrev eller svennebrev. Yrkesopplæringen er mer praktisk rettet enn det du er vant til fra ungdomsskolen. Vanligvis går du de to første årene på skole og har teoretisk og praktisk undervisning. Deretter har du arbeidspraksis i bedrift, det som kalles læretid. Når du har vært lærling i to år kan du gå opp til fag-/svenneprøven. Når denne er bestått har du en komplett utdanning og er ferdig utdannet i yrket ditt.

For noen yrker går du alle tre årene på skole, mens for andre blir du lærling allerede etter Vg1. For enkelte yrker kan læretiden være lenger eller kortere. Hva som vil gjelde for deg er avhengig av hvilken utdanning du velger og hvordan opplæringen er organisert der du bor.

Du velger ikke bort muligheten til å studere senere selv om du satser på en yrkesfaglig utdanning. Skulle du ønske å ta generell studiekompetanse kan du velge bort yrkeskompetansen og heller ta et teoretisk påbyggingsår det tredje året. Det er også mulig å ta begge deler, ved å ta påbygging til studiekompetanse etter du har tatt yrkeskompetanse.

 

* Helse- og oppvekstfag

Du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikasjonsevner og evne til samhandling for å kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Dersom du har lyst til å arbeide innenfor helse,- sosial- og oppvekstsektoren – i hjemmebaserte tjenester eller på sykehus, i barnehage eller skolefritidsordningen, i ambulansetjeneste, på tannlegekontor, legekontor, apotek etc., er dette kanskje studieretningen for deg.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 

* Naturbruk

Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold.

Dette utdanningsprogrammet fører fram til praktiske yrker innenfor jordbruk, hagebruk, skogbruk, anleggsgartneri, akvakultur, fiske og fangst, reindrift og økologisk landbruk.

Det er også mulig å velge naturbruk i Vg3, som fører til generell studiekompetanse istedenfor yrkeskompetanse.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 

* Design og håndverk

Du som velger design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og du bør like å arbeide med hendene. Du bør også være nøyaktig, ha estetisk sans og du bør både kunne jobbe selvstendig og i team.

Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke design- og håndverksyrker.

Yrkesfagene som var knyttet til Medier og kommunikasjon i gammel ordning har blitt flyttet til Design og håndverk, som et eget programområde kalt medieproduksjon.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 

* Restaurant- og matfag

Du som velger restaurant- og matfag bør ha godt håndlag, være kreativ, nøyaktig og renslig. Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig at du er serviceinnstilt.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 

* Bygg- og anleggsteknikk

Du som velger bygg- og anleggsteknikk bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.

Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 

* Elektrofag

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 

* Teknikk og industriell produksjon

Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 

* Service og samferdsel

Du som velger service og samferdsel vil senere være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg og turisme til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter, samt evnen til å analysere kundenes behov sentralt.

Se oversikt over hvilke fag du kan velge på Vilbli sine nettsider.

 

Kilde: Vilbli.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Velg studie eller idrett for det sosiale
0
17.02.2019 21:23:53
Yrkesfag er ofte fullt av utlending og dårlig klassemiljø, begynner du på studiespesialisering eller idrettslinja så er det mye bedre klassemiljø og det er mye bedre sosialt og organisert med venner når det kommer til russetiden også. Hvis du velger yrkesfag kommer du virkelig utafor sosialt! IKKE VELG YRKESFAG!
Hva bør jeg velge??
2
04.04.2018 21:14:07
Hva bør jeg velge hvis jeg vil bli "Software Architect" hos Intel...??? Kan jeg få svar hadde det vore veldig fint! Takk
Ballenavn
1
14.11.2017 11:49:58
Ballllllleeeee
HjelpJegTrenger6erIMAtte
2
24.11.2016 11:09:52
hvilket yrkesfag kan jeg velge på prersråten
Yo du kuk
3
24.11.2016 11:10:16
hei kan vi venn er
Ops mente kul
3
24.11.2016 11:10:33
srry
gugvg
1
14.09.2016 23:25:38
jeg vil bli polite hviken fag må jeg ta
Information
3
14.07.2016 00:32:50
Vurderer å ta Service ot Samferdsel også IKT-servicefag, men ee usikker om det er riktig for meg.
HM
5
12.02.2015 19:39:57
vil bli barne- og ungdomspsykiater. Må ta stud. spes. for å bli det men vil ikke.. kunne jeg ta Helsearbeiderfag YSK - 4-årig (TAF)?
Mr. J
1
20.01.2016 21:28:30
Du kan gå yrkesfag (helse og oppvekst) de to første årene på vgs. og ta påbygg på vg. 3.
Victoria
2
05.02.2015 15:02:59
Jeg begynner snart i 10. og må begynne å tenkte på videregående og hvilken linje jeg vil gå på. Jeg er veldig usikker, i sammenheng med at jeg ikke helt vet hva jeg vil gjøre. Jeg har intresse for diverse kunst som tegning og maling, samtiding som jeg er veldig interresert i å fotografere og filme. (?) Noen tips til å finne ut hvilken linje man vil gå på, eller evt. en linje som inneholder kunst og fotograve osv.?
:)
1
02.09.2015 11:39:46
Design og håndverk! Du kan f.eks ta fagbrev i fotografi på design fra 2016 fordi media blir et studieforbedrende løp istedenfor yrkesfag.
.
4
21.01.2015 22:10:08
Hvilken linje må jeg ta hvis jeg vil bli havnesjef??????????
kul
2
14.11.2017 11:56:12
kys
tai
1
09.02.2015 19:20:58
De fleste havnesjefen har først jobbet på store skip, som styrmann eller kaptein. Så maritim høgskole eller Sjøkrigsskolen. Dvs vg innen maritime fag eller studiespesialisering med full matte.
Martii
6
20.10.2014 18:37:46
hvilken linje burde jeg ta hvis jeg skal velge dyrepasser eller vetrinær på vidregående og hvor burde jeg gå???
jødetissen
1
16.02.2016 08:35:33
design og håndtverk :)
Chanel
1
17.12.2014 17:46:36
Hvis du vil bli dyrepasser så pleier dem å velge de som har studert dyrepleie, og jobbet som dyrepleier. Det er altså ingen utdanning for å bli dyrepasser, men for å kunne utdanne dyrepleie(for å bli dyrepleier) i to år må du ha generell studiekompetanse. Da kan du gå på Studiespesialisering, idrettsfag, Musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon, eller Naturbruk. Hvis du vil bli veterinær MÅ du gå på Studiespesialisering. Det er den eneste linja som tilbyr fagene du må ha. Du må ha kjemi 1, kjemi 2, R1-matte eller S1+S2-matte.
Telmomarques
1
14.05.2013 17:57:52
Så manga som vil blir fysoterapaut. Lykke til!
anonym
1
21.04.2013 19:58:23
hvis jeg vil drive et hotel/jobbe med hotel. hvilke (n) linje bør jeg ta? og kan jeg bli russ hvis jeg tar den linja?
Putte
1
01.11.2014 15:08:38
Restaurant og matfag
SSA
1
05.06.2014 14:42:13
Velg service og samferdsel (SSA), den er rettet mot hotellyrke. Så går du på Reiseliv på vg2. Selvfølgelig kan du bli russ. Russ har ingenting noe med og skolen og gjøre :-) Service og samferdsel er ei yrkesfaglinje og da blir du normalt russ etter 2 år, før du går ut som lærling. Men hvis du går studieforbredende eller velger påbygg til generell studiekompetanse på vg3, blir du normalt russ på vg3.
Lilla2030
1
14.04.2013 19:42:39
Hei, hei jeg vil bli tannlege, hva bør jeg ta?
!
3
05.06.2014 14:55:24
Studiespesialisering, for du trenger realfag og da er det den eneste linjen du kan få alle fagene på til og søke deg innpå høyskole! Selvfølgelig kan du ta fag som privatist men det er vanskelig. For å komme innpå odontologistudiet (tannlegestudiet) kreves Generell studiekompetanse (GENS), Matematikk R1 (Matematikk for realfag) ELLER Matematikk S1 + S2. I tillegg til FYSIKK1 OG KJEMI 1+2 (Matematikk for samfunnsfag) Derfor er det lurt og velge studiespesialisering om du ønsker å søke deg innpå odontologistudiet for og bli tannlege. Det tar tre år på vgs, og 5 år på en høyskole så er du blitt tannlege etter 8 år!!!! Men det kreves et høyt snitt for og komme inn på odontologistudiet, mellom 53.6 - 68.3 som vil si et snitt på mellom 5-6. Det varierer fra hvilken høyskole du ønsker å gå på. Odontologistudiet er per dags dato kun på Universitet i Tromsø, Universitet i Bergen og Universitetet i Oslo! Les mer på både utdanning.no og samordnaopptak.no for å få mer informasjon! Kan kanskje hjelpe deg videre og motivere deg til og gjøre det bra på skolen! Håper det var til hjelp :)
!
2
05.06.2014 14:59:59
Må rette opp litt her når jeg skrev litt feil. Det kreves Generell studiekompetanse, Matematikk R1 som er (Matematikk for realfag) ELLER Matematikk S1 + S2 som er (Matematikk for samfunnsfag) + tillegg til FYSIKK1 og KJEMI 1+2!
Alexandra
5
24.11.2010 15:35:29
Hvilke(n) linje bør man gå for å bli Fysoterapaut?
Camilla
6
07.12.2010 20:57:17
Helse og sosial :)

Spørsmål og svar

Hvordan blir jeg brannmann?
Hei og takk for spørsmål!  Så spennende at du kan tenke deg dette! Brannkonstabel er en utdanning som man tar gjennom Norges brannskole. For å k...
Lurer på forskjeller mellom ambulansefag og paramedic?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Så spennende at du har lyst til dette. Du har gode og relevante spørsmål, og vi skal prøve å svare på dem så g...
Hva kreves for å komme inn på veterinærstudiet i Norge og utlandet?
Hei, og takk for spørsmålet ditt!    Akkurat hvor gode karakterer du må ha for å komme inn på et bestemt studium, varierer fra år til år og...
Hvor gode karakterer må man ha for å bli tannlege?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Spennende at du tenker på dette.  Du kan lese om yrket tannlege her på utdanning.no.  Det står det mye om yrke...
Hvor mange programfag skal jeg ha på studiespesialisering?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det virker som du virkelig gleder deg, og du kommer sikkert til å få en veldig spennende tid! Skjønner godt at du ...
Hva trenger jeg i snitt for å bli pilot?
Hei Så flott at du har et mål og gjør research på hva som kreves! Det finnes flere forskjellige typer pilotutdanning. Det er store forskjelller,...
Hva må jeg velge på vgs for å bli sykepleier?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Så spennende at du tenker på sykepleier allerede nå. Det er et flott yrke. Det ser ut som at du har lest mye. Du ...
Hvilken linje kreves for for å bli politi?
Hei For å bli politi må du ha generell studiekompetanse fra videregående skole. Det betyr at du bør velge linjen som heter Studiespesialisering, ...
Hvor mye tjener hudleger/hudpleier?
Hei,  og takk for ditt spørsmål! Det er en forskjell på yrkene du har nevnt.  En hudpleier behandler hud og kropp, og forebygger hudproblemer....
Hvilke yrker kan jeg få etter å gå studiespesialisering med språk, samfunn og økonomi?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner veldig godt at du lurer på dette. Det er kjempefint at du har kontaktet rådgiver på skolen din, det er ...
Hva kan jeg bli med helse og oppvekstfag og studiespesialisering på videregående?
Hei Takk for ditt spørsmål!Jeg skjønner at du er litt usikker på hvilket utdanningsprogram du skal velge på videregående. Jeg skal svare så go...
Hva er studiespesialisering? 
Hei!  På videregående har vi 13 ulike utdanningsprogram, fem er studieforberedende og åtte er yrkesfaglige. Studiespesialisering er et av de s...
Hva må jeg velge på vgs for å bli advokat?
Hei Det er flott at du har ambisjoner og har begynt å sjekke ut hva som kreves for å bli det du har lyst til!Alle advokater er jurister, men ikke a...
Hva er forskjellen på helsefagarbeid og omsorgsarbeider?
Hei! Så spennende at du har begynt å tenke på hva du vil gjøre på videregående! 1. Slik jeg har forstått det så er det ikke mulig å bli det...
Hva er programfag?
Hei Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger. Det motsatte er fellesfag, som er de obligatoriske fagene...
Hva kan man bli hvis man går medier og kommunikasjon
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Medier og kommunikasjon er et studieforberedende utdanningsprogram. Det vil si at det ikke fører fram til et spe...
Hvilken timeplan får jeg på påbygg?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Her høres det ut som at du har spennende planer, og at du har tenkt og satt deg godt i de neste årene! Det høre...
Hvilke fag har vi på Vg3 påbygg? 
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Når du går påbygg vil du ha ha:  - Historie (140 timer)  - Kroppsøving (56 timer)  - Matematikk 2P-Y ...
Se alle