Generell studiekompetanse er det formelle opptakskravet til høyere utdanning. Du må altså ha generell studiekompetanse for å komme inn på studier ved høgskole eller universitet.

På videregående skole

Det mest vanlige er at man får et vitnemål med generell studiekompetanse fordi man har en godkjent kombinasjon av fag fra videregående skole. Alle de studieforberedende utdanningsprogrammene fører til generell studiekompetanse på tre år. På alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du også ta studiekompetanse på tre år, eller du kan ta yrkeskompetanse først og studiekompetanse i tillegg.

Studieforberedende utdanningsprogram

Du oppnår generell studiekompetanse på videregående hvis du går Vg1, Vg2 og Vg3 på et av de et av disse studieforberedende utdanningsprogrammene:

 • Studiespesialisering

 • Idrettsfag

 • Musikk, dans og drama

 • Kunst, design og arkitektur

 • Medier og kommunikasjon (etter ny ordning)

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Du oppnår generell studiekompetanse etter tre år hvis du går to år på et av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og velger å ta Påbygging til generell studiekompetanse det tredje året. I tillegg finnes det et eget treårig løp på Naturbruk som gir generell studiekompetanse:

 • Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram + Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse
 • Vg1, Vg2 og Vg3 på Naturbruk (studieforberedende)
 • Hvis du ønsker yrkeskompetanse, for eksempel et fagbrev, bør du gjøre det først. De som gjør det får rett til å ta påbygging til studiekompetanse i tillegg etterpå.
 • Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram + lærling i bedrift (eller vg3 i skole) + Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.

 

FAKTA

Når du har fullført og bestått alle fag og eksamener fra videregående opplæring får du et vitnemål der det står at du «har oppnådd generell studiekompetanse».

Er du usikker på om du har, eller vil få generell studiekompetanse kan skolen din hjelpe deg.

 

23/5-regelen

For de som er litt mer voksne og som ikke har generell studiekompetanse fra før, er det ganske vanlig å ta studiekompetanse gjennom 23/5-regelen.

For å ha generell studiekompetanse etter denne ordningen må du oppfylle tre kriterier: For det første må du fylle minst 23 år det året du søker. For det andre må du kunne dokumentere erfaring fra arbeid og/eller utdanning som til sammen blir minst 5 år. Erfaring som teller er lønnet arbeid, førstegangstjeneste, folkehøgskole, skoleår fra videregående, høyere utdanning, fagskole eller liknende. Omsorg for egne barn kan også oppfylle deler av dette kravet, eller hvis du har vært syk over lengre tid. For det tredje er du nødt til å ha bestått de såkalte studiekompetansefagene. Det er følgende seks fellesfag fra videregående skole:

Studiekompetanse Fra studieforberedende Fra yrkesfag
Norsk (393 timer)Karakterer på vg3Karakterer på påbygging
Historie (140 timer)Karakterer på vg3Karakterer på påbygging
Samfunnsfag (84 timer)Karakterer på vg1 eller vg2Karakterer på vg2
Engelsk (140 timer)Karakterer på vg1Karakterer på vg2
Naturfag (140 timer)Karakterer på vg1Karakterer på vg1 og påbygging
Matematikk (224 timer)Karakterer på vg1 og vg2Karakterer på vg1 og påbygging

 

På samordnaopptak.no kan du lese mer om 23/5-regelen.

Det er mulig å ta de seks studiekompetansefagene på flere måter. Hvis du har ungdomsrett kan du ta dem som elev på videregående skole. Hvis du har gått ett eller to år på videregående fra før har du kanskje dekket inn noen av dem allerede. Hvis du er eldre enn 25 år og ikke har fullført videregående skole fra før, kan du ha rett til undervisning gjennom voksenopplæringen. Mange tar de fagene de mangler som privatist.

 

 

Andre alternativ

Du kan også ha generell studiekompetanse dersom du har:

 • Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen
 • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
 • Fullført et universitets- eller høgskolestudium
 • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

 

Det er i tillegg mulig å komme inn på noen studier på høgskole/universitet gjennom forkurs, tre-semesterordning, Y-veien eller teknisk fagskole. Det er spesielt aktuelt for deg som har yrkeskompetanse, men som ikke har generell studiekompetanse.

 

 

Fra du er 25 år kan du søke om opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse. Med realkompetanse menes at du kan dokumentere minst fem år med praksis. Det kan være erfaring gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring. Den erfaringen du har må være relevant for det studiet du søker på, og praksisen skal veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Det er få studieplasser som blir tildelt på bakgrunn av realkompetanse. For en ungdom vil det derfor gi mange flere muligheter med å ta studiekompetanse enn å satse på å samle praksis.

samordnaopptak.no kan du lese mer om alternative veier til generell studiekompetanse.

Fritak fra generell studiekompetanse

Om du ikke har generell studiekompetanse, kan du i helt spesielle tilfeller få dispensasjon. Dispensasjon betyr unntak fra kravet om generell studiekompetanse.

Hvis du har en varig sykdom, funksjonshemming eller lignende som gjør at du ikke klarer å oppfylle kravet, kan det være mulig å få dispensasjon. Det er vanlig at du bare kan få denne fordelen i ett fag, og du kan ikke fylle mer enn 24 år i søknadsåret.

Du må dokumentere at du har forsøkt å ta faget, og du må forklare hvorfor du mener du likevel har de nødvendige forutsetningene for å klare å gjennomføre studiet.

På samordnaopptak.no kan du lese mer om dispensasjon.

 

Når generell studiekompetanse ikke er nok

Karakterene teller:

Du er dessverre ikke sikret å komme inn på drømmestudiet selv om du har generell studiekompetanse. Det er karakterene dine fra alle årene på videregående som teller. Karakterene dine regnes om til poeng, og det er disse du konkurrerer med.

Til mange studier er det flere søkere enn det er studieplasser, derfor har studiene poenggrenser. Poenggrensen viser den laveste poengsummen som noen kom inn med i opptaket. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av antall søkere og poengsummen til de ulike søkerne, i forhold til hvor mange studieplasser det er.

 

 

Spesielle opptakskrav:

Noen utdanninger har egne opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Det kan for eksempel være at du må ha noen spesielle realfag fra videregående skole, eller at du må ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller at du må bestå en opptaksprøve. Når et studie har spesielle opptakskrav er det rett og slett fordi det er viktig at du som skal studere har nødvendige forkunnskaper eller har spesielt gode kunnskaper på enkelte områder.