Etter vg1 og vg2

For å ha rett til inntak på vg2 må alle fag fra vg1 være fullført og bestått, inkludert eksamener. Hvis du er redd for at du skal stryke er det viktig at du får god veiledning i hva du kan gjøre for å bestå faget - og at du selv gjør en skikkelig arbeidsinnsats og jobber systematisk for å unngå stryk. Snakk med faglæreren din. Husk at læreren din også vil at du skal klare å bestå!

Det er mulig å få inntak selv om du har en stryk, hvis skolen vurderer at du har faglig kapasitet til å klare det neste året. Du stiller imidlertid svakere når du skal konkurrere om plass, fordi du formelt ikke har noen rett til inntak.

Hvis du likevel ikke får gå videre må du gjøre et omvalg eller gå på nytt.

Det vil variere fra fylke til fylke hvordan dette gjennomføres i praksis, så ta kontakt med skolen din eller med inntakskontoret i hjemfylket ditt for få klarhet i hva som skjer i ditt tilfelle.

Stryk på Vg3

Du vil dessverre ikke få vitnemål hvis du stryker på en eksamen på vg3, selv om du har en bestått standpunktkarakter i faget. Når du har tatt opp eksamen og bestått vil du få et ordinært vitnemål, men ikke et førstegangsvitnemål. Ett av kriteriene for å få førstegangsvitnemål er at man fullfører og består alle fag på normert (fastsatt) tid, som vanligvis er tre år. Hvis du stryker på en eksamen har du ikke fullført og vil ikke få vitnemål. En eventuell søknad til Samordna opptak vil bli stoppet.

Man får ikke rett til å gå et skoleår på nytt når man slutter etter en viss dato, eller hvis man fullfører uten å bestå alle fag. Når du har gått vg3 har du brukt opp ungdomsretten din, uansett resultater, og har ikke rett på mer opplæring i gratis offentlig videregående skole.

LES OGSÅ
Hva vil det si å være privatist?