Det kan være slitsomt og forvirrende å velge videregående opplæring. Noen vet ganske tidlig hvilken linje de ønsker å gå, hvilke valgfag som er meste aktuelle og hvilket matte-nivå de skal velge. Andre har kanskje ikke tenkt så mye på hva de skal velge enda. Uansett om man har alt dette klart eller ikke kan frustrasjonen og forvirringen komme snikende.

Finn ut av hva DU lurer på

Forvirringen trenger ikke komme fordi du har blitt usikker på valgene dine eller endret mening, men kanskje rett og slett fordi du lurer på hvordan du kan søke det du ønsker.

 

Det finnes hundrevis av spørsmål. Derfor er det viktig at du først og fremst skaffer deg en oversikt over hva du lurer på.

 

 

Hvordan kan du finne ut av HVA du lurer på?

For å skaffe deg en slik oversikt kan det være lurt og søke litt rundt på nettet. Gode sider for informasjon til utdanning er utdanning.no og vilbli.no Du kan lete etter svar på konkrete spørsmål, eller bare etter generell informasjon. Her på ung.no/oss/utdanning finner du også svar på mange spørsmål om utdanning. Kanskje har vi allerede svart noen andre på noe du lurer på? Du kan helt sikkert finne svar på mye av det du lurer på ved å søke litt rundt på egenhånd!

Men, så er det kanskje noe du ikke finner svar på? Eller finnes det svar, men du forstår ikke helt hva de betyr? Skriv ned alt du fortsatt lurer på etter å ha lett etter informasjon på egenhånd! Ta med deg disse spørsmålene videre til rådgiver ved skolen.

Samtale med rådgiver

De fleste er innom rådgiverens kontor før de søker videregående opplæring. Dette er et tilbud du bør benytte deg av. Du får mye mer ut av denne veiledningen om du stiller med noen spørsmål klare på blokka. Det er vanskelig å få svar om du ikke vet hva du lurer på! Det kan også hende at rådgiverens svar fører til nye spørsmål som du ikke viste at du hadde. Det er viktig for deg at du får svar på det du lurer på, slik at du kan ta de valgene som er best for deg og for dine planer.

 

 

Stadig endringer i skolesystemet

Det skjer ofte forandring i skolesystemet, kanskje har det skjedd noen endringer du ikke viste om? Dobbeltsjekk også dette med rådgiver, det er lurt å få bekreftet at det ikke har skjedd endringer. Det kan hende at rådgiver ikke har helt oversikt over nye bestemmelser, men rådgiver kan antagelig finne svar til deg ganske kjapt. Rådgiver er der for å hjelpe deg, og for å gjøre søknadsprosessen og valget ditt så enkelt som mulig.

Hva kan du forvente av en rådgiver på skolen?

Rådgiver på skolen er ansatt både for å veilede deg når du skal velge videre utdanning og for at du skal ha noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen, for eksempel om du sliter med motivasjon i enkelte fag. Rådgiveren skal ha en oversikt over kompetansen din og hvordan du ligger an i fagene og på den måten være i stand til å hjelpe deg med hvilke valg som kan være riktige for deg. Dermed kan du forvente deg at rådgiveren din skal lytte til deg og prøve å sette seg inn i din situasjon. Du kan også forvente at rådgiver informerer deg om de muligheten som finnes for deg og at du skal få hjelp til å vurdere hvilken løsninger som er de beste for deg.

Andre du kan kontakte

Kunne ikke rådgiver svare deg på alt, eller fikk du av en eller annen grunn ikke snakket med rådgiver på skolen? Det finnes også andre du kan kontakte. Utdanningsavdelingen i fylket ditt kan svare på spørsmål om for eksempel eksamen, dokumentasjon og klage på karakterer eller du kan kontakte fagopplæringskontoret i fylket ditt om du har spørsmål om yrkesfag. Om du skal bytte skole eller skal begynne på skole i et annet fylke må du kontakte inntakskontoret i fylket, der svarer de også på andre spørsmål rundt inntak. Ellers finner du en god oversikt over hvem du kan snakke med i denne artikkelen.

Snakk med noen du kjenner

Forhør deg med andre! Kjenner du noen som nettopp har vært igjennom prosessen? Hadde du søsken eller venner som søkte videregående i fjor, eller for to år siden? Nye regler kan ha kommet i mellomtiden, men de kjenner likevel søknadsprosessen, og kan gi deg nyttige tips på veien. Finn ut av hva man må være ekstra oppmerksom på!