Går du på Studiespesialisering og er usikker på hvilke programfag du bør velge? Eller planlegger du å søke Studiespesialisering og lurer på hva programfag er? Det kan være vanskelig å vite hva du kan, bør og skal velge.

Hva bør du tenke på?

Alle som går utdanningsprogrammet Studiespesialisering på videregående skole må velge programfag på vg2 og vg3. Det er lurt å tenke på fagvalg tidlig, gjerne før du starter på videregående. Hvis det er en spesifikk utdanning du ønsker å ta på høgskole eller universitet bør du sjekke om du trenger noen spesielle fag. Det vanligste opptakskravet er generell studiekompetanse, men noen studier har i tillegg spesielle opptakskrav.

Hvis du ikke aner hva du vil studere senere bør du først og fremst tenke på hva du liker og mestrer. Samme hva du slags utdanning du skal søke på etterpå, så er det en fordel å ha gode karakterer. Det er lettere å få gode karakterer i fag du er interessert i. Motsatt kan det være vanskelig å få gode karakterer i fag du egentlig ikke liker så godt, men som noen har sagt er «lure» å ta. Har du først tatt et programfag kan du i utgangspunktet ikke velge det bort fra vitnemålet ditt.

Alle må ha en fordypning

Alle som går på videregående skal fordype seg i noe. På de fleste utdanningsprogram er fordypningen bestemt på forhånd, med obligatoriske programfag: Slik er det for eksempel på utdanningsprogrammet Idrettsfag, der får du fordypning i teoretiske og praktiske idrettsfag, og i tillegg kan du velge enkelte fag selv.

Studiespesialisering er det eneste utdanningsprogrammet hvor du velger fordypning selv, enten fordypning i Realfag eller fordypning i Språk/samfunnsfag/økonomi.

Du skal ha programfag på Vg2 og på Vg3, så du får informasjon og hjelp til å velge i løpet av det første året på skolen. Mens du går på vg1 skal du velge programfag på vg2, og mens du går på vg2 skal du velge programfag på vg3. Du har ikke rett til å få akkurat de fagene du ønsker, for skolen må ta mange hensyn når de skal tilby programfag. Skolen har plikt til å hjelpe deg med å velge en kombinasjon av fag som gir deg et godkjent vitnemål til slutt.

Hvor mange programfag må du ha?

For å få et godkjent vitnemål skal du som går på Studiespesialisering velge tre programfag + matematikk på Vg2, og tre programfag på Vg3. Du må ha fordypning i minst to fag, det vil si at fagene bygger på hverandre.

For eksempel gir Rettslære I pluss Rettslære II til sammen en fordypning, og du må ha to slike. Begge fordypningene må være innenfor ett av de to områdene, det vil si enten to fordypninger innen Realfag eller to fordypninger innen Språk/samfunnsfag/økonomi).

Resten av programfagene kan velges fra alle de studieforberedende utdanningsprogrammene.

Unntak: Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen (dvs. at du hadde enten norsk fordypning, engelsk fordypning eller arbeidslivsfag) skal du ha ett programfag mindre på Vg3. Det er for at du skal ha plass til fremmedspråk på timeplanen på vg3.

Valg av matematikk kan ha betydning for valg av programfag

Matematikk er et obligatorisk fellesfag på Vg2 på Studiespesialisering. Faget heter 2P (praktisk matematikk). Hvis du ønsker mer fordypning i matematikk enn du får i 2P kan du velge S-matte (samfunnsfaglig matematikk) eller R-matte (realfagsmatematikk) på vg2. På navnene kan det virke rart, men både S-matte og R-matte er programfag som gir fordypning innen Realfag. Hvis du velger en av disse skal du ikke ha 2P, men skal velge ett ekstra programfag i stedet.

Hvis du ønsker fordypning innen Språk/samfunnsfag/økonomi kan du velge 2P, men det også fullt mulig å velge S-matte eller R-matte. Hvis du ønsker fordypning innen Realfag er det en selvfølge at du velger S-matte eller R-matte på vg2.

Noen fag gir ekstra poeng

Når du skal søke på høyere utdanning skal du konkurrere med en poengsum. Det er karakterene dine som er utgangspunkt for poengberegningen, ved at karaktersnittet ditt regnes om til karakterpoeng. Karakterpoengene dine er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10. (Hvis du for eksempel har et karaktersnitt på 4,5 vil du ha 45 karakterpoeng.) Deretter blir andre poeng lagt til.

Du kan til sammen få maksimalt 4 realfag- og språkpoeng som kan legges til karakterpoengene dine. På hjemmesiden til Samordna opptak kan du se hvilke fag som gir realfagspoeng og hvilke fag som gir språkpoeng.

Realfagspoeng og språkpoeng ble innført for å stimulere til at flere velger disse fagene, fordi det er kompetanse det er behov for. Det er veldig fint å få med seg språk- og realfagspoeng for fag du mestrer, men samtidig er det viktig å ikke se seg blind på disse ekstra poengene. Husk at det å få gode karakterer har større betydning enn språk- og realfagspoeng alene. For poengsummen din kan det være bedre å få karakteren 5 i P-matte enn karakteren 3 i S-matte, selv om S-matte gir realfagspoeng.

Angre på fagvalg?

Har du valgt for vanskelige eller for kjedelige fag? Eller har du funnet ut hva du vil bli, og ser at du trenger noen spesielle fag? Det kan være mulig å gjøre noe med. Men - det er avhengig av når du ønsker å bytte, og om det er praktisk mulig for skolen å tilby deg det faget du ønsker. Det er også slik at skolen alltid vil være mer opptatt av at du får en godkjent kombinasjon og at du får mange nok fag, enn at du får fag du liker. Det er for at du skal få et godkjent vitnemål når du er ferdig med Vg3.

Først og fremst er det viktig at du snakker med kontaktlærer og/eller rådgiver, så fort du begynner å tenke på et bytte. Da kan du få hjelp til å finne ut av hva du kan og bør gjøre. Det er mange formelle og praktiske forhold som kan spille inn, og det er bare på din egen skole du kan få svar på om det du ønsker er mulig å få til.

Alle skoler har en person som er vitnemålsansvarlig. Det er normalt denne personen som vet mest om hva som kan godkjennes. Den som har ansvaret for fagvalget er normalt den som vet mest om det praktiske, for eksempel hva som er mulig timeplanmessig eller om det er plass i gruppene.

 • Du finner eksempler på vitnemål på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet.
 • Endringer etter fullført VGS

  Noen ønsker å bytte ut ett eller flere av de programfagene de har tatt, etter at de er ferdige med Vg3. Det kan være mulig, men da får du et ordinært vitnemål. Det er ikke mulig å gjøre slike endringer på et førstegangsvitnemål. Hvis du må ta opp nye programfag for å dekke spesielle opptakskrav, for eksempel realfag, så er det mulig å dokumentere nye programfag som et vedlegg, uten å gjøre endringer på vitnemålet ditt.

  Det er de samme kravene til antall programfag og til fordypning selv om du velger å bytte ut fag etter VGS. Det er ikke mulig å bytte bort fellesfag, de er obligatoriske. Derfor bør du alltid sjekke med den som er vitnemålsansvarlig på den skolen du gikk på, før du tar opp nye fag. Det er den gamle skolen din som lager nytt vitnemål til deg.

  Her er to eksempler på fagvalg:

  1. Liam - Språk/samfunnsfag/økonomi:

  På Vg1 og Vg2 hadde Liam Tysk II som fremmedspråk, for han hadde tysk på ungdomsskolen også. Han er ganske flink i matte, men er ikke interessert i realfag, så på Vg1 valgte han P-matte. Der fikk han god karakter.

  Liam er interessert i mennesker og i samfunnet rundt, så han valgte disse fagene på Vg2:

  • Samfunnsøkonomi 1
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Internasjonal engelsk
  • Matematikk: 2P

  Det betyr at Liam har valgt tre programfag fra Språk/samfunnsfag/økonomi. På vg3 må Liam velge å fortsette med minst to av dem, for å få fordypning. Han har mulighet til å velge Tysk III som programfag, da vil det telle som en fordypning i fremmedspråk fordi han bygger videre på Tysk II.

  Liam synes det ble tungt med mye språk, men han er samfunnsengasjert. Han valgte derfor disse fagene på Vg3:

  • Samfunnsøkonomi 2
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Breddeidrett

   

  Fagene Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2 gir en fordypning, og faget Sosiologi og sosialantropologi gir en fordypning sammen med faget Politikk og menneskerettigheter. Breddeidrett valgte han for å variere skoleuka med noe mer praktisk.

   

  2. Synne - Realfag:

  På Vg1 og Vg2 har Synne hatt Spansk I som fremmedspråk, hun hadde fransk på ungdomsskolen, men likte det ikke. Derfor valgte hun er nytt språk. Hun vurderer om hun vil studere noe med miljø, så på Vg1 valgte hun T-matte for å få et godt grunnlag i matematikk.

  Synne vet at hun antagelig vil ha bruk for realfag, men vil gjerne ha noe annet også, så hun valgte disse fagene på Vg2:

  • Kjemi 1
  • Fysikk 1
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
  • Matematikk: R1

   

  Synne har valgt R1, derfor skal hun ikke ha 2P. Det betyr at hun har fire programfag. Hun har valgt tre programfag fra Realfag og ett fra Språk/samfunnsfag/økonomi. På vg3 må hun velge å fortsette med minst to av realfagene, for å få fordypning.

  I løpet av Vg2 fant Synne ut mer om hva hun ønsker å studere og hun har sjekket hvilke fag disse studiene krever. Hun synes også at entreprenørskap er nyttig med tanke på miljøstudier. Hun valgte disse fagene på Vg3:

  • Matematikk R2
  • Kjemi 2
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

   

  Fagene R1 og R2 gir en fordypning, og faget Kjemi 1 og Kjemi 2 gir en fordypning. Sammen med Fysikk 1 fra Vg2 dekker hun det spesielle opptakskravet til en rekke realfagsstudier. Synne har valgt å ta en fordypning i Entreprenørskap også, selv om hun ikke måtte det.