NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

NOKUT er eit statleg uavhengig organ som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjonar og studietilbod har til føremål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høgare utdanningsinstitusjonar.

NOKUT handsamar også enkeltsøknader om generell godkjenning av utanlandsk utdanning. NOKUT avgjer søknader om generell godkjenning av utanlandsk utdanning, t.d. at NOKUT set ei generell uttelling i studiepoeng, og om utdanninga i nivå og omfang svarar til norsk grad.

Utdanningsinstitusjonene avgjer søknader om fagleg godkjenning, dvs. om ei utanlandsk utdanning er fagleg jamngod med grad, del av grad eller utdanning som institusjonen gir.

ANSA

Somme utdanninger krev ei anna type godkjenning. Dette er yrker som har beskytta titlar som er regulerte ved lov, og som krev at den utanlandske utdanninga har lengde, oppbygging og innhald som kan samamliknast med den norske.

Les mer