Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge

Kan du bruke utdanninga du tek i utlandet, her heime? NOKUT og ANSA kan gi deg svar på godkjenning av utdanning tatt utanfor Noreg.

NOKUT
NOKUT

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

NOKUT er eit statleg uavhengig organ som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjonar og studietilbod har til føremål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høgare utdanningsinstitusjonar.

NOKUT handsamar også enkeltsøknader om generell godkjenning av utanlandsk utdanning. NOKUT avgjer søknader om generell godkjenning av utanlandsk utdanning, t.d. at NOKUT set ei generell uttelling i studiepoeng, og om utdanninga i nivå og omfang svarar til norsk grad.

Utdanningsinstitusjonene avgjer søknader om fagleg godkjenning, dvs. om ei utanlandsk utdanning er fagleg jamngod med grad, del av grad eller utdanning som institusjonen gir.

ANSA

Somme utdanninger krev ei anna type godkjenning. Dette er yrker som har beskytta titlar som er regulerte ved lov, og som krev at den utanlandske utdanninga har lengde, oppbygging og innhald som kan samamliknast med den norske.

Les mer

Sist oppdatert: 30.03.2016

Offentlig og kvalitetssikret
NOKUT
NOKUT
Fikk du svar på det du lurte på?
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

HPV-virus og HPV-vaksine

HPV-virus er den desidert vanligste kjønnssykdommen i verden, antagelig fordi kondom ikke gir fullstendig beskyttelse. Det finnes en effektiv vaksine alle unge i dag får tilbud om. I denne artikkelen kan du finne svar på dine spørsmål om HPV.

Vaksine i armen (icolourbox.com)