Vennskap, både verdifullt og sårbart

Hvordan skal man få en god venn, hva er en god venn og hvordan holde på en god venn? Vennskap er viktig, og noen ganger litt vanskelig.

Sist oppdatert: 17.02.2019 Av: Redaksjonen, ung.no

To venninner sitter i en park og spiller gitar
VIKTIG: Vennskap er verdifullt og viktig, men kan også by på utfordringer av og til. Foto: Colourbox.

For noen er det å ha en eller flere gode venner en selvfølge, mens for andre er det noe helt uoppnåelig. Noen har gode venner og setter stor pris på det. Mange tenker ikke over det verdifulle ved at de er en del av et vennefellesskap, og kan lett ta det som en selvfølge, mens andre er ulykkelige over å ikke være inkludert i et slikt fellesskap, og savner det kanskje veldig, men vet ikke hvordan de skal få det til.

Vennskap innebærer i stor grad å gi av seg selv, blottlegge seg, gjøre seg sårbar, men så får man mye igjen i form av støtte, fellesskap og glede.

Hva er en god venn?

Det ungdom ofte forteller er viktig med en god venn:

 • en som er til å stole på/ærlig
 • en å dele hemmeligheter med
 • en å prate med
 • en å ha det gøy sammen med/gjøre morsomme ting sammen med
 • en som er der/støtter meg når jeg trenger ham/henne
 • en som jeg kan betro nesten alt til
 • en å dele interesser med
 • en som har samme verdier
 • hyggelig, snill, grei
 • en man kan være seg selv sammen med

Hvordan få gode venner

For å få gode venner er det beste utgangspunktet å være en god venn selv, og første bud og det beste rådet er nok å være hyggelig. Så er det viktig å være seg selv, tørre å vise hvem man er, slik at man begynner et vennskap på rette premisser. Noen kan være veldig sjenerte eller føle seg utrygge (gjelder nok ganske mange) og da kan det gjøre at man ikke tør å ta kontakt, trekker seg unna, eller tøffer seg og viser frem en side av seg selv som ikke er helt ekte i starten. Men uansett må man tørre å prøve å ta kontakt og være åpen for at andre tar kontakt med deg.

Ulike "vennearenaer"

Venner kan man ha på ulike arenaer, på skolen, på fritidsaktiviteter, eller kanskje på nettet. Det er noen fellestrekk for hva de fleste opplever at en god venn er, men man kan også ha litt ulike forventninger til vennskap.

Venner er lettest å prate med

Når ungdom svarer på spørsmål om hvor lett eller vanskelig det er å snakke med andre om ting som virkelig plager dem, er det helt klart venner som kommer øverst på listen over hvem det er lettest å prate med.

Ensomhet, savn og utestengning

Å ikke høre til i en vennegjeng eller å føle seg alene eller utenfor gjengen er en vond opplevelse. Mange kjemper veldig for å høre til og går med en stadig redsel for å bli holdt utenfor, mens andre har følt seg mye alene over lang tid og er da ofte ulykkelige over å ikke ha en god venn, føle seg akseptert eller være en del av vennefellesskapet. Noen bruker det å holde andre utenfor som en måte å forsøke å styrke sin posisjon i venneflokken. Det er både uhensiktsmessig for en selv og ubehagelig for andre.

Konflikter og konfliktløsning

I venneforhold kan konflikter oppstå. Utgangspunktet for konflikten kan være en uenighet, et løftebrudd, sjalusi, skuffelse eller lignende. Noen kommer lettere i konflikt enn andre og noen er bedre til å løse konflikter enn andre. Noen er veldig vare på negative signaler fra andre, og for noen kan et blikk som de tolker som noe negativt være nok til at det blir en konflikt.

Hemmeligheter som er blitt fortalt videre er også en vanlig grunn til konflikt. Det kan være en grunn til å være litt forsiktig med å fortelle for mye hemmeligheter før man føler seg helt trygg på vennen. Det er ganske store forskjeller på hvordan jenter og gutter kommer i konflikt, lever i konflikter og kommer ut av dem. Det motsatte kjønns måte kan også være helt uforstående for det andre kjønnet. Kanskje har begge noe å lære av hverandre.

Tall om vennskap

 • 90% har minst én venn som han/hun/hen kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt.
 • 86% på ungdomsskolen er fornøyd med vennene, 87% på videregående
 • 19% på ungdomsskolen er ofte plaget med ensomhet, 25% på videregående
 • 7% på ungdomsskolen opplever ofte mobbing (plaging/trusler/utfrysing), 5% på videregående.

Tallene er fra Ungdata-undersøkelsen 2017.
Her finner du oppdaterte tall fra hele Norge,fylket og kommunen din.

Til den som føler seg trygg og akseptert:

Se deg om; det er helt sikkert noen som ville blitt lykkelig om du inviterte dem inn i fellesskapet, eller sa noe hyggelig eller sendte et oppmuntrende smil.

Til den som føler seg ensom:

Prøv å ta kontakt, si hei, vis frem din hyggelige side, og ikke overtolk de andres signaler i negativ retning. Prøv å heller fokusere på noe de andre har gjort som er positivt; et smil, et "hei" eller lignende.

Fakta

Til den som føler seg trygg og akseptert:

Se deg om; det er helt sikkert noen som ville blitt lykkelig om du inviterte dem inn i fellesskapet, eller sa noe hyggelig eller sendte et oppmuntrende smil.


Til den som føler seg ensom:

Prøv å ta kontakt, si hei, vis frem din hyggelige side, og ikke overtolk de andres signaler i negativ retning. Prøv å fokusere på noe de andre har gjort som er positivt; et smil, et ”hei” eller lignende.

To venninner sitter i en park og spiller gitar
VIKTIG: Vennskap er verdifullt og viktig, men kan også by på utfordringer av og til. Foto: Colourbox.

Fakta

Til den som føler seg trygg og akseptert:

Se deg om; det er helt sikkert noen som ville blitt lykkelig om du inviterte dem inn i fellesskapet, eller sa noe hyggelig eller sendte et oppmuntrende smil.


Til den som føler seg ensom:

Prøv å ta kontakt, si hei, vis frem din hyggelige side, og ikke overtolk de andres signaler i negativ retning. Prøv å fokusere på noe de andre har gjort som er positivt; et smil, et ”hei” eller lignende.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider