Ti tips til å være god å snakke med

Alle trenger en som er god å snakke med en gang iblant. Her er gode samtaletips for å bli en som det er lett å snakke med når livet er vanskelig.

Sist oppdatert: 13.02.2019 Av: Redaksjonen, ung.no

Snakker sammen i kantina på skolen (colourbox.com)
LYTTE: Vi har ti gode tips til deg så du kan bli en som er god til å lytte. Da kommer andre til å bli gode til å lytte på deg også. Foto: Colourbox.

1) Ta deg tid til å lytte: Vær tålmodig og snakk lite selv.

2) Vis at du lytter og ønsker å forstå: Gjenta gjerne det du opplever at den andre sier, for å sjekke at du har forstått det rett.

3) La den andre få snakke: Ikke bruk samtalen til å komme med dine egne historier eller følelser.

4) Gi anerkjennelse og støtte: Ros den andre for å ta opp problemet og dele følelsene sine med deg.

5) Hjelp til med å rydde: Prøv å dele opp og hjelp vennen din med å få oversikt over store problemer.

6) Gi heller innspill enn råd: Still spørsmål som kan bidra til at den andre finner løsninger selv.

7) Let etter lyspunktene: Gi styrke ved å minne om det den andre gjør bra og lykkes med.

8) Tål stillhet: Det er plass til pauser i en god samtale.

9) Avklar forventninger: Få klarhet i hva den andre venter at du skal gjøre etter samtalen.

10) Hold på hemmeligheter: Det som skal bli mellom dere, må bli mellom dere. Verdsett den tilliten du blir vist.

Få hjelp til å bli god å snakke med

Det kan være vanskelig å innlede og gjennomføre en viktig samtale. Nettstedet godåsnakkemed.no er laget for å gjøre flere trygge på at de klarer dette. Nettsiden består av 3 "samtaler" med tilhørende øvelser.

Snakker sammen i kantina på skolen (colourbox.com)
LYTTE: Vi har ti gode tips til deg så du kan bli en som er god til å lytte. Da kommer andre til å bli gode til å lytte på deg også. Foto: Colourbox.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Vennskap

Les mer