Når du går på skolen, er det ikke alltid lett å forstå hvorfor du skal lære alt mulig. Du får oppgaver å løse, du skal holde presentasjoner og bli testet gjennom eksamener. Det stilles krav til deg hver dag, og belønningen for slitet er en karakter. Eller er det noe mer?

Den dagen du begynner å jobbe, stilles det også krav til deg hele tiden. Det er faktisk motiverende. Å gjøre et arbeid som ingen forventer noe av blir jo fort kjedelig. Grunnlaget du får på skolen vil hjelpe deg med tanke på alt fra yrkesvalg, videre utdanning, jobbsituasjoner, diskusjoner, privat økonomi og feriereiser, for å ta noen eksempler. Hva du får ut av skolen er mye opp til deg selv.

Under kan du lese om ferdigheter skolen legger vekt på, og som du vil få bruk for senere:

 

Du blir god på å finne og bearbeide informasjon

I en arbeidssituasjon er det viktig at du er flink til å tilegne deg informasjon, ferdigheter og kunnskaper som du trenger for å løse oppgaver. Du kan bruke nettsider, bøker, folk du kjenner, offentlige kontorer, andre skoler, aviser, ringe og spørre noen som jobber med noe lignende eller få hjelp på biblioteker. Du vil ha stor nytte av å kunne forenkle informasjonen du får slik at de du kommuniserer med, blir interessert og forstår det du sier eller skriver.

 

Du blir god på å samarbeide

Det er viktig å kunne samarbeide. Å bruke hverandre er smart for å lære. Da blir skolearbeidet mye artigere også. I arbeidslivet vil de som er gode på samarbeid ha mange fordeler. Oppgaver løses fortere når de løses sammen med flere. Alle er forskjellige og oppgavene kan fordeles etter hva den enkelte er best til. Flere sammen tenker bedre enn én alene.

 

Du blir god på å presentere

Erfaring med å vise noe frem for klassen eller et publikum er noe du alltid vil få bruk for i arbeidslivet. Dette bygger opp selvtilliten, og du blir flinkere for hver gang om du er bevisst hvordan du kan bli bedre. Legg merke til hvorfor du syns noen er gode til å presentere. Det er for eksempel viktig at du klarer å gjøre det du skal si relevant for dem som hører på. Andre tips er å ha øyekontakt med de som hører på, snakke med klar stemme og bruke enkelt språk, og snakke uten å lese fra manus. Ha heller små kort med stikkord i hånden som du kan støtte deg til underveis.

 

Du blir god i språk.

De som er gode i språk, har klare fordeler. Å kunne norsk er mer enn å kunne skrive, lese og snakke. Det handler også om hvordan du bruker disse verktøyene. Blir du god til å formulere deg skriftlig, vil for eksempel din jobbsøknad eller søknad om et stipend ha større sjanse for å lykkes. Du kan skrive artikler for aviser, nettsider og bedriftsmagasiner. Du kan lage tekstreklamer til annonser eller plakater som gjør at folk vil kjøpe det du selger. Du kan få gjennomslag for dine meninger gjennom å skrive debattinnlegg eller påvirke politikerne gjennom brev til dem. Er du god i andre språk enn norsk, kan jobbmarkedet være enda bredere for deg. Samfunnet blir stadig mer internasjonalt, og mennesker med stor språkkompetanse er attraktive på arbeidsmarkedet.

 

Du blir god i matematikk.

Tjen mer penger, unngå å bli lurt og få det lettere i studiene. Matematikk er mer kortfattet og effektivt enn andre språk. Kan du matematikk, kan du jobbe smart i stedet for hardt. Matematikk blir viktigere og viktigere innen alle yrker. Fremtidens journalister og politikere vil prate mindre og analysere mer. Fremtidens politifolk og militære bruker stadig mer komplisert teknologi. Fremtidens sykepleiere og lærere må forholde seg til tall og teknologi hver dag. Fremtidens bilmekanikere og snekkere bruker chip-optimalisering og belastningsanalyser like mye som skiftenøkkel og hammer. Det blir mer matematikk i arbeidslivet, så du trenger mer matematikk på skolen.

 

Det internasjonale arbeidslivet

Du lever i en global verden. Det betyr at du konkurrerer om de interessante jobbene med folk fra hele verden. Du vil raskt møte mennesker som er utdannet i andre land når du begynner å jobbe. De smarteste studentene i Øst-Europa, India og Kina kaster seg over matematikk og andre "harde" fag for å skaffe seg en billett ut av fattigdom og sosial undertrykkelse. Hvorfor ikke gjøre som dem - skaffe deg kunnskape som er etterspurt over hele verden, ikke bare i Norge?

Norske selskaper opererer over hele verden. Å ha kunnskap om andre skikker, regler og kulturer er nødvendig hvis du vil lykkes utenfor vårt kongerike. Kunnskaper innen samfunnsfag, historie og politikk blir stadig viktigere. Dette betyr at du også må kunne språk. Norsk er ikke et verdensspråk. Engelsk er et minimum. Kan du to fremmedspråk blir du enda mer ettertraktet. Da blir det også mer spennende å reise, samt kanskje jobbe i reiselivsbransjen?

 

Få mer ut av skolen

Vær nysgjerrig og få mer ut av skolen ved å stille spørsmål til lærerne og folk du møter som er på jobb. Engasjer deg ved siden av skolen, finn en deltidsjobb, følg med i fagblader, aviser og bøker. Jobb frivillig eller delta aktivt i en organisasjon. Slike erfaringer gjør seg godt på CVen og i jobbsøking. Det er dessuten veldig lurt å bli kjent med folk som allerede er i arbeidslivet og andre unge som engasjerer seg. Når du skal finne deg en jobb, er nettverk gull verdt. Om mange vet hva du kan og hva du er god på, vil du kunne få mange tips om ledige jobber.

 

Belønningen for å gjøre en bra innsats på skolen:

 • Inngangsbillett til høyere utdanning.
 • Det får deg høyere i bunken av arbeidssøkere.
 • Hvis du lærer om sammenhenger mellom kunnskap og arbeidslivet, vil du lettere forstå hva slags jobber du passer til.
 • Du har et grunnlag som gjør det lettere og raskere å lære nye ting senere.
 • Folk vil lytte til deg fordi du har etterspurt kunnskap og forståelse. Du får større gjennomslagskraft for dine meninger.
 • Du oppdager at media er mye mer interessant og lærerikt når du kan litt om Norge, verden, økonomi, samfunnet og arbeidslivet fra før.
 • Du får flere valgmuligheter, både når det gjelder høyere utdanning og fremtidige jobber.
 • Du lærer å åpne øynene for det andre ikke ser. Se nye sammenhenger og forstå hvorfor ting skjer.

   

  Kilde: NHO ungdom, www.nhoung.no