Hvordan regne ut karakterene

Karakterene dine regnes om til poeng når du søker videregående utdanning. Først beregnes gjennomsnittskarakteren, og her brukes to desimaler. Det betyr at hvis du for eksempel har 4,38 i gjennomsnittskarakter, vil poengsummen din bli 43,8 poeng.

Les mer om poengberegning på vilbli.no og i artikkelen under.

 

Hva er karakterkravene

Hvor gode karakterer du må ha for å komme inn på en bestemt skole og utdanningsprogram, varierer fra år til år. Dette er nemlig helt avhengig av akkurat hvor mange som søker seg dit akkurat det året som du søker og hvor gode karakterer disse elevene har. Derfor er det dessverre umulig å si noe om hvor gode karakterer du må ha for å komme inn på en bestemt skole akkurat i år. Inntaksgrensene blir klare først når inntaket er klart, altså i midten av juli.

Oversikten over hvor gode karakterer man måtte ha for å komme inn i fjor kan gi en pekepinn på nivået. Det betyr at du kan kontakte Inntakskontoret i ditt fylke og spørre dem.

Du kan eventuelt også ringe skolen du har søkt, de skal også ha oversikt over fjorårets inntakskrav. Husk bare uansett på at kravet for å komme inn i fjor kan endre seg både litt og mye til i år.

Noen fylker har egne regler der man prioriteres til skolen man bor nærmest. Ta kontakt med Inntakskontoret for informasjon om hvordan denne beregningen skjer.

 

Snakk med lærere og rådgiver

Husk også at kontaktlæreren din kan være til god hjelp, både med å sette mål for arbeidet ditt underveis, og i å heie deg fram. Rådgiveren ved skolen din kan dessuten være en veldig god støttespiller når det gjelder å legge planer for fremtiden, hvilke utdanningsmuligheter du vurderer og så videre.

 

Søk om plass

For hvert år på videregående skole må du søke om plass. For alle vanlige og offentlige videregående skoler i Norge så skal søkingen foregå på nettsiden vigo.no. Du vil få informasjon av rådgiveren på skolen din om hvordan du logger inn.

Når du har logget inn skal du rangere tre utdanningsprogram som du ønsker å gå på i prioritert rekkefølge. Det vil si at utdanningsprogrammet du har mest lyst til å begynne med setter du som nr. 1. Du setter også opp skoler som du har lyst til å gå på, men det er ingen rett at du skal få en plass ved en av disse. Du har derimot rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene.

Du trenger med andre ord ikke å skrive et søknadsbrev når du skal søke vanlig offentlig utdanning ved en videregående skole i ditt fylke.