Videregående skole

Du søker på videregående skole på vigo.no. Du må ha kodene til MinID for å søke. Når inntaket er klart, får du beskjed på SMS og e-post.


 • arrow_drop_down_circle  Søknadsfristen er 1. februar for søkere med spesifikt grunnlag. Det gjelder disse søkerne:
  1. Ved søknad om fortrinnsrett

  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid

  2. For søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.

  3. For søkere som nylig har kommet til Norge.

  4. Ved søknad om individuell behandling

  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning, og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen, og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning, og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner

  5. Ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater.


Du kan endre på søknaden din helt fram til søknadsfristen går ut. Etter at søknadsfristen går ut 1. februar / 1. mars, kan du ikke endre ønskene dine. Hvis du ikke har søkt innen fristen, mister du retten til skoleplass neste skoleår. Hvis du har glemt å søke innen fristen, bør du ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt så fort som mulig, så de kan gi deg veiledning.


Høyere utdanning

Når du skal søke på høyskole eller universitet, bruker du Samordna opptak. Søknadsprosessen foregår på nettet, og du kan registrere søknaden din fra 1. februar.

 


Annen nyttig informasjon


Opptaksprøver

Politihøgskolen og flere studier innen kunst, dans, musikk og teater har opptaksprøver. Dette gjelder både ved offentlige og private skoler. Skolene har forskjellige frister. Noen ganger må du levere inn oppgaver, andre krever audition og prøvespill, eller fysiske og psykiske tester. Ta kontakt med den skolen du er interessert i, i god tid, så du får tid til å forberede opptaksprøvene.


Private høyskoler

Noen private skoler har egne søknadsfrister. En del har også fortløpende inntak. Det betyr at de tar inn kvalifiserte søkere helt fram til alle plassene er tatt, uten en bestemt søknadsfrist. Ved fortløpende opptak lønner det seg å sende inn søknaden tidlig. Ta kontakt med skolene du er interessert i, for mer informasjon.

Sjekkliste for deg som vil studere ved privatskole.


Har du spørsmål om skole, utdanning eller yrkesvalg?

ung.no/oss får du svar av ung.nos utdanningsrådgivere.