Hopp til hovedinnholdet

- Truer noen med våpen

Kniv (colourbox.com)

Hva hadde straffen blitt hvis man for eksempel truer noen andre med en kniv? Er noen som skylder meg penger og som ikke gidder å gi dem tilbake. Er det farlig om jeg "skremmer dem litt"? Har jo ikke tenkt å stikke dem eller noe.

Offentlig og kvalitetssikret
Kniv (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Å true noen med kniv er forbudt etter flere bestemmelser i straffeloven, deriblant §§ 263, 264 og 189 annet ledd

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Etter straffeloven § 263 kan man straffes med bot eller fengsel i inntil ett år hvis man i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Grove trusler kan etter straffeloven § 264 straffes med fengsel inntil tre år. Etter denne bestemmelsen skal det i vurderingen av om trusselen er grov, særlig vektlegges om handlingen er begått mot en forsvarsløs person, om den er skjedd uprovosert eller av flere i fellesskap, eller om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne.

Det er i seg selv forbudt å bære kniv på offentlig sted uten aktverdig grunn. Etter straffeloven § 189 annet ledd kan man straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år for dette.

Det er definitivt farlig å true noen med kniv. Kniv er et farlig redskap som kan påføre andre stor skade. Selv om man i utgangspunktet ikke har tenkt å bruke kniven, kan situasjonen fort komme ut av kontroll.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er straffen for å true en tjenestemann med pistol?
Hei Den som ved vold eller trusler påvirker en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søker å opp...
Hvordan søker jeg erstatning etter en voldshandling? Og jeg føler meg deprimert, hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Hei Takk til deg som skriver til oss her i ung.no. Jeg forstår godt at dette har vært og fortsatt er vanskelig for deg.  Jeg vil anbefale deg å...
Hva innebærer en betinget bot?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Jeg skal forsøke å svare deg på alle spørsmålene.  1) Du har fått en betinget bot, jf. straffeloven § 53....
Lurer bare på om det er lov i Norge å eie en skuddvest
Hei Det er lov å eie en skuddsikker vest. Hvis du føler deg utrygg, er det litt slitsomt, men det høres ut som du har tenkt ut noe som kan gi deg ...
Vennen min ble truet på livet, kan han anmelde dette?
Hei Det er to bestemmelser i straffeloven som kan være aktuelle når det gjelder trusler. Det følger av straffeloven § 263 at: "Den som i ord e...
Har man lov til å forsvare seg med luftpistol uten å bli straffet for det?
Hei Å skyte noen med luftpistol vil som hovedregel være ulovlig. Handlinger som i utgangspunktet er straffbare kan gjøres straffrie hvis de gjøre...
Jeg lurer på om det er en frist for hvor lenge man kan vente før man anmelder trusler?
Hei Det finnes ikke noen frist for å anmelde straffbare forhold. Det kan du alltid gjøre. Det finnes derimot en frist for når man kan bli straffet...
Kan mindreårige kjøpe et plombert skytevåpen?
Hei Det følger av våpenloven at du må ha tillatelse fra politimesteren for å skaffe deg skytevåpen. Aldersgrensen er normalt 18 år, mens pers...
Kan jeg endre forklaring i avhør med politiet?
Hei Du kan (og bør) fortelle politiet hva som egentlig skjedde i avhøret, men det er klart at dette vil få betydning for hvordan politiet vurderer...
Ble truet av eldre gutter på nett, er det mulig å anmelde dette?
Hei Dette skjønner jeg godt var en ubehagelig opplevelse. Å true med å drepe noen og voldta, er svært alvorlige trusler, selv om man ikke vet hve...
Fradømt retten til å eie våpen på livstid? Mulig å få det opphevet?
Hei Jeg er litt usikker på etter hvilken bestemmelse du har blitt fradømt retten til å eie våpen. Etter straffeloven § 56 kan man i forbindelse ...
Jente 14, innlagt på psykiatrisk
Hei Tusen takk for at du tar kontakt. Det er leit å høre hvor vanskelig du har det. Du skriver at du ønsker å dø. Da tenker jeg at du sikkert ha...
Truet med å knivstikke en hva kan skje med meg?
Hei Det følger av straffeloven § 227 at man kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år dersom man truer med å utføre en straffbar handli...
Er det lov å eie gjenstander man kan bruke som våpen?
Hei Etter våpenforskriften er det "forbudt å erverve, eie eller inneha "skytevåpen som vanligvis brukes som krigsvåpen", "helautomatiske skytev...
Jeg har truet noen med kniv på skolen. Hva skal jeg gjøre?
Hei gutt 14 og takk for at du skriver til oss i ung.no! Du skriver at du har truet noen med kniv på skolen og at du ikke aner hva du skal gjøre, de...
Hvis man har tatt jegerprøven og er 15 år, kan man eie airsoft pistol?
Hei Reglene om dette finnes i våpenloven og våpenforskriften. Personer under 18 år må søke om tillatelse fra politimesteren for å kunne skaffe s...
Jeg ble truet med øks, kan jeg anmelde det?
Hei Du burde absolutt snakke med foreldrene dine om dette, så dere kan finne ut om dere skal anmelde truslene. Det er svært alvorlig å true noen m...
Har jeg mottatt en trussel?
Hei Jeg forstår veldig godt at du syns dette var en veldig skremmende og ubehagelig melding å få.  Det vil være opp til politiet å vurdere om ...
Se alle