Et viktig utgangspunkt er at du skal kjenne etter hvor dine egne grenser går og trekke deg ut av situasjoner hvor du føler deg utrygg. Det er ikke tøft å være i slosskamp!

Ikke la deg provosere, hverken verbalt eller fysisk

En agressiv person kan provosere deg for å finne en unnskyldning til å bli voldelig. Hvis noen du ikke kjenner tar kontakt med deg på en måte som gjør deg sint eller utrygg, unngå øyekontakt og gå rolig videre.

Undervurder aldri en person som virker provoserende, uansett fysisk størrelse.

Ikke provoser andre

 • Høylydt skrik og skrål kan oppleves som provoserende.

 • Ikke diskuter med dørvakter. Gå heller et annet sted.

 • Det er alltid en dårlig ide å bevæpne seg med kniv eller andre våpen. Det er ulovlig, og gjør bare konflikter farligere for alle parter.

 • Forsøk å trekke deg ut av en utrygg situasjon på en måte slik at andre ikke føler seg ydmyket.

Alkohol og andre rusmidler

 • Ikke drikk så mye at du mister kontrollen over deg selv. I mange voldstilfeller er en av partene sterkt beruset.

 • La venner passe på det du drikker mens du danser/går på toalettet.

 • Ikke drikk eller spis noe som du ikke vet sikkert hva inneholder. (For eksempel drikke sprit du får påspandert.)

Når stemningen blir spent

 • Vær oppmerksom på andres signaler. Et angrep kommer sjelden uten forvarsel.

 • Vær bevisst ditt eget kroppsspråk og ansiktsuttrykk. For eksempel kan brå bevegelser og spørrende blikk lett misforstås i en konfliktssituasjon og slik utløse aggresjon.

 • Hvis du blir sint, mister du fort evnen til å tenke og handle raskt. Prøv heller å være rolig og behersket, og forlat stedet.

Ikke la deg provosere til vold! Finn heller på noe annet hvis det er dårlig stemning på en fest eller et utested.

Når skaden har skjedd

 • Kontakt alltid politiet hvis du har blitt utsatt for- eller har vært vitne til et overfall.

 • Sørg straks for hjelp til den som har blitt overfalt. Ring 112 (politiet) for hjelp, også når du er usikker på hvor alvorlige skadene av overfallet er.

 • Ikke forsøk å ordne opp på egen hånd. Ta heller raskt kontakt med politiet.
 • Du kan utsette deg for fare om du følger etter gjerningsmannen.

 • Forsøk å få et godt signalement på gjerningsmannen. Merk deg helst også hvordan vitner ser ut, eventuelt få deres navn.

 • Sørg for å få eventuelle skader dokumentert av lege. Dette er viktige bevis ved en straffesak.

FAKTA

Ikke la deg provosere til vold
Finn heller på noe annet hvis det er dårlig stemning på en fest eller et utested.

Erstatning

Politiet har plikt til å informere deg om mulighetene til både erstatning og advokathjelp. I forbindelse med voldssaker kan du kreve voldsoffererstatning. Saken må anmeldes raskt, og du får søknadsskjema og veiledning hos politiet.

Ta vare på deg selv og vennene dine!