Mange barn og unge opplever at mor, far, søsken eller de selv blir utsatt for vold. Vold kan være slag, spark, innesperring, isolering, dytting eller trusler. Det er ikke lov til å slå eller true barn eller voksne, og det er svært skadelig for barn å vokse opp under slike forhold.

Du skal ikke oppleve vold hjemme

Barn og unge har krav på å bli beskyttet.

Politioverbetjent Hanne Finanger er koordinator for familievold og seksuelle overgrep ved Sør-Trøndelag politidistrikt, og hun er opptatt av å gi barn og unge den rettsikkerheten de har krav på:

 • barn og unge skal bli hørt og trodd

 • barn skal slippe å leve i hjem der de er redde og utrygge

 • barn skal få være barn og beskyttes fra vold og trusler


- Dette kan politiet, sammen med andre, hjelpe barn og unge med dersom vi får vite om at noen er utsatt for dette. De voksne må ta ansvaret for de handlingene de gjør og både ta imot straff og hjelp når det er nødvendig, sier politioverbetjent Hanne Finanger.

FAKTA

Søk hjelp: Barn- og unges alarmtelefon: 116 111

Politiets telefonnummer: 02800 og 112 (nødnummer)

Får ofte en telefon fra voksne som jobber med barn

En ganske vanlig situasjon kan være at politiet får en telefon fra en lærer, som forteller at et barn/ungdom i klassen har fortalt at pappa slår mamma. Barnet er lei seg og redd.

Politiet vil da gjøre undersøkelser for å finne ut om dette kan være straffbart, ved blant annet å snakke med gutten og andre voksne; som mor, annen familie og naboer.

Varsler barnevernet om barnet er under 18 år

Politiet varsler barnevernet dersom barnet er under 18 år, slik at barnevernet kan besøke barnet der han bor. Dersom det viser seg at barnet har det veldig vondt, og moren ikke klarer å passe på han, kan det hende at han må bo hos noen andre en stund.

Hvis moren er frisk og sterk kan politiet hjelpe til med å beskytte dem i hjemmet der de bor. Politiet kan f.eks. bestemme at far ikke får lov til å bo hjemme eller besøke familien, dersom han ikke er snill.

Hva kan politiet gjøre for å hjelpe deg som har opplevd for mye?

 • lytte og gi råd og veiledning

  Det er samtidig viktig å vite at politiet kan ha plikt til å anmelde dersom vi får vite om alvorlige handlinger som barn og unge blir utsatt for.

 • ta imot politianmeldelse og etterforske forholdet

  Hvis du er usikker på om du vil anmelde har du rett til gratis hjelp fra en advokat FØR anmeldelse.

 • opprette straffesak på vegne av det offentlige

  Politiet vet at det kan være vanskelig å anmelde noen man er i familie med, og kan derfor opprette en straffesak selv om den som er utsatt ikke vil anmelde.

 • gi beskyttelse

  Du kan beskyttes i hjemmet eller det kan hende du må bo hos noen andre en stund.

 • fortelle om andre steder du kan gå for å få hjelp

  Oversikt over gode hjelpetjenester

Si ifra- du er ikke alene

Om du eller noen du kjenner er utsatt for vold, si ifra til en voksen som du stoler på, det kan være en lærer, helsesykepleier, moren til en venn, barnevernet eller politiet der du bor.

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barm og unge på 116 111. Det er gratis å ringe og du kan være anonym.

Oversikt over flere som kan hjelpe deg: ung.no/hjelp