Jeg har vært sammen med kjæresten min i ett år. Han er vanligvis snill mot meg, men når vi krangler blir han veldig sint. Han har begynt å følge med på alt jeg gjør og vil helst vite hvor jeg er til enhver tid. Han har også spurt om å få lese meldingene mine, og hvis jeg ikke lar han gjøre det blir han sur og irritert.

Her om dagen spurte han om å få mobilen min så han kunne se hvem jeg skrev meldinger med. Da jeg ikke ville gi den til han ble han kjempesinna, og tok meg så hardt i armen at jeg fikk blåmerke. Jeg ropte at han skulle slippe, og da dyttet han meg inn i veggen sånn at jeg ramlet i bakken.

Han sa unnskyld etterpå, og det virket som han var lei seg. Men han vil fortsatt vite hvem jeg er sammen med og hvor jeg er til enhver tid. Jeg tror han leser meldingene mine når jeg ikke er der, og jeg er redd for at vi skal begynne å krangle og at han skal bli like sint igjen. Jeg er veldig glad i han og vil ikke gå fra han, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Er kjæresten min voldelig?

«Sofie, 16 år»

Er det vold?

Hvis du er i et forhold der du er redd, blir kontrollert, overvåket, holdt hardt i armen og dyttet, er det du opplever i forholdet vold.

Vold er både slag, spark, å holde noen hardt, dytting og lugging, men vold kan også være psykisk. Dersom du hele tiden er redd for kjæresten din og føler deg kontrollert eller blir truet, er du utsatt for psykisk vold. Psykisk vold kan være like skadelig som fysisk vold. Hvis du opplever dette er det viktig at du snakker med noen om det og får hjelp.

De som utsettes for vold fra kjæresten opplever ofte både fysisk vold og psykisk vold som kontrollering, utskjelling eller trusler.

FAKTA

  • Vold i nære relasjoner og kjærestevold omfatter alle former for fysisk og psykisk vold
  • Volden rammer både kvinner og menn. Begge kjønn kan være den som utfører volden.
  • Kvinner er imidlertid oftere utsatt for gjentakende alvorlig vold og seksuelle overgrep fra sin partner enn menn
  • Hvis du blir utsatt for vold i forholdet ditt, er det viktig at du sier ifra. Det er mange som vil og kan hjelpe deg.
Kilder: Bufdir

Hva sier loven?

Straffelovens bestemmelser om fysisk vold, trusler, tvang og frihetsberøvelse regulerer ulike typer vold. At gjerningspersonen og offeret er kjærester, er et forhold som gjør at domstolene vurderer handlingene som mer alvorlige.

Et kjæresteforhold mellom partene kan føre til at straffen for lovbruddet skjerpes. Grunnen til dette er at den belastningen gjerningspersonen påfører offeret vurderes som større når det er en nær relasjon mellom dem, og det tas hensyn til utryggheten det kan medføre å bli utsatt for vold i sitt eget hjem.

Hvis man bor sammen som kjærester, er det egne bestemmelser i straffeloven om mishandling i nære relasjoner. Bestemmelsene er ment for å fange opp det spesielle ved slike saker. Det vil da kunne tas hensyn til at mishandlingen har skjedd over tid, den psykologiske bindingen og maktforholdet som har vært mellom partene, at mishandlingen har skjedd i hjemmet og at mishandlingen kan skape frykt for nye krenkelser.

Snakk med noen om det som skjer

Det kan være vanskelig å være kritisk til noen du er forelsket i. Mange som opplever å bli slått, dyttet, truet eller kontrollert av kjæresten sin forteller at det gikk fint i begynnelsen, men at det ble verre etter hvert.

Hvis du har en kjæreste som kan være voldelig, truer deg eller på annen måte prøver å styre og kontrollerer deg, er det viktig at du prater med noen om det så du kan få hjelp.

I et forhold skal man ikke gå rundt og være redd for den man er sammen med, eller føle at man må være forsiktig for ikke å terge han eller henne.

hvorlite.no kan du sjekke faresignaler og se om du finner deg i for mye i forholdet ditt.

Mange synes det kan være vanskelig å snakke om det hvis de blir utsatt for vold av kjæresten sin, men det viktig at du forteller noen om det du opplever. Snakk med noen du er trygg på og stoler på, som en venninne, foreldre eller læreren din. Under finner du en oversikt over ulike hjelpetjenester.

Skillelinje, ung.no

Trenger du hjelp eller råd?

Helsesykepleier

Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du synes er vanskelig. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser.

Alarmtelefonen: 116111

Du kan ringe gratis og anonymt til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Alarmtelefonen er åpen fra 15.00 til 08.00 hver ukedag og hele døgnet i helgene. TLF: 116111 (fra utlandet 0047 95 41 17 55, SMS 41716111).

Ring politiet 02800, så blir du satt over til ditt lokale politikontor.

Ung.no

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram blant noen av de mange svarene som allerede ligger der.

Her finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

*Spørsmålet i innledningen er basert på ulike innsendte spørsmål til ung.no. Personen er fiktiv.