Hva er tvangsekteskap?

Tvangsekteskap er når du ikke kan velge selv hvem du vil gifte deg med eller utsettes for psykisk press og trusler om å gifte deg.

Sist oppdatert: 01.07.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Ung jente i lang tradisjonell kjole og kroppsmaling på føttene
FORBUDT: Tvangsekteskap skjer i grupper hvor det er en tradisjon med arrangerte ekteskap, at foreldre er involvert i å finne ektefelle til barna. Tvangsekteskap er forbudt i Norge.

Tvangsekteskap skjer i grupper hvor det er en tradisjon med arrangerte ekteskap, at foreldre er involvert i å finne ektefelle til barna.

Arrangerte ekteskap, hvis det er frivillig og ønsket av dem som skal gifte seg, er lovlig i Norge. Arrangerte ekteskap vil si at foreldre er involvert i å finne ektefelle for barna.

Tvangsekteskap derimot er forbudt (straffeloven § 253). Dette gjelder også om ekteskapet inngås i utlandet, hvis du bor i Norge.

Ekteskap må skje frivillig

Ekteskapsloven i Norge (§ 1) sier at de som gifter seg må være over 18 år. To personer av samme kjønn kan gifte seg. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje, og kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle.

Ekteskap inngått under press eller tvang kan gjøres ugyldige (§ 16).

Det er forbudt å tvinge noen til å gifte seg

  • Etter norsk lov er det forbudt å tvinge noen til å gifte seg
  • Å tvinge noen til ekteskap kan medføre fengselsstraff opp til 6 år
  • Å reise til hjemlandet med barna for å tvinge dem til å gifte seg er forbudt etter norsk lov
  • Et ekteskap som har blitt gjennomført med bruk av tvang kan ugyldiggjøres, jfr Ekteskapsloven § 16
  • Ingen religion aksepterer tvangsekteskap

Hva betyr det å tvinge noen inn i ekteskap?

  • at du ikke kan velge selv hvem du vil gifte deg med
  • at du ikke kan velge å være ugift
  • at du utsettes for psykisk press, trusler eller tvang om å gifte deg

«Fysisk eller psykisk tvang skal ikke anvendes for å få den ene eller begge parter til å inngå ekteskap. Dette betyr at foreldrene står fritt til å foreslå ekteskap, så lenge partene står fritt til å akseptere familiens ekteskapskandidat eller ikke» (sitat fra Handlingsplan mot tvangsekteskap, BFD 1998))

Har du spørsmål?

Ring Røde Korstelefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tel: 815 55 201.

Du kan også stille spørsmål anonymt på www.ung.no/oss.

I artikkelen Truet eller tvunget til å gifte deg finner du en oversikt over hvor du kan få hjelp om du er redd for å bli giftet bort mot din vilje eller utsatt for annen æresrelatert vold.

Fakta

Dessverre er det noen ungdommer i Norge som opplever å bli presset eller truet til å gifte seg med en foreldrene har valgt. Enkelte foreldre sier til barna sine at de ikke lenger er en del av familien om de ikke gifter seg.Søk hjelp:

Ungdom som føler seg utsatt for tvang ved inngåelse av ekteskap, kan ringe Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, tel: 815 55201Skriv inn til ung.no/oss og få svar

Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss.

Du er anonym og vil få svar så fort som mulig, innen en uke.

Ung jente i lang tradisjonell kjole og kroppsmaling på føttene
FORBUDT: Tvangsekteskap skjer i grupper hvor det er en tradisjon med arrangerte ekteskap, at foreldre er involvert i å finne ektefelle til barna. Tvangsekteskap er forbudt i Norge.

Fakta

Dessverre er det noen ungdommer i Norge som opplever å bli presset eller truet til å gifte seg med en foreldrene har valgt. Enkelte foreldre sier til barna sine at de ikke lenger er en del av familien om de ikke gifter seg.Søk hjelp:

Ungdom som føler seg utsatt for tvang ved inngåelse av ekteskap, kan ringe Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, tel: 815 55201Skriv inn til ung.no/oss og få svar

Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss.

Du er anonym og vil få svar så fort som mulig, innen en uke.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider