De som gifter seg i utlandet må selv melde fra til folkeregisteret og vise fram vigselsattest eller bevis for at de har inngått ekteskapet.

Ekteskap som er inngått i utlandet vil ikke være gyldig i Norge hvis:

  • En av partene ikke vil.

  • En av partene er under 18 år når de gifter seg.

  • Ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen (stedfortrederekteskap og telefonekteskap).

  • En av partene allerede er gift.

Dersom folkeregisteret finner ekteskapet gyldig, blir ekteskapet registrert. Finner derimot folkeregisteret at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk rett, for eksempel fordi en av partene var under 18 år på vigselstidspunktet, vil ekteskapet ikke bli godkjent og ikke registrert i folkeregisteret.

Last ned brosjyre om reglene.

I denne artikkelen kan du lese om regler for å gifte seg i Norge eller etter norsk rett i utlandet, for eksempel på en norsk ambassade.

Er ekteskapet gyldig i Norge?

Utlendingsmyndighetene bestemmer om ekteskapet er gyldig i Norge dersom noen søker om familiegjenforening (gjenforening med en person bosatt i Norge). Hvis utlendingsmyndighetene kommer frem til at det ikke er et gyldig ekteskap, for eksempel fordi ekteskapet ble inngått da en av partene var under 18 år, vil de ikke få familiegjenforening i Norge. Dermed får paret heller ikke mulighet til å bo sammen i Norge.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er alderen på vigselstidspunktet som er avgjørende, noe som medfører at det ikke hjelper å søke familiegjenforening etter at begge parter er fylt 18 år.

Fylkesmannen kan godkjenne ekteskapet i ettertid dersom det foreligger helt spesielle forhold.

Søknad om etterfølgende godkjenning av ekteskap sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Eksempel:

Nadia er norsk statsborger og bosatt i Norge. Hun er 16 år og det er ønsket at hun gifter seg med Marco som er bosatt i X-land.

De ønsker å gifte seg i X-land hvor ekteskapsalderen for jenter er 16 år. Hvis de gifter seg i X-land vil de ikke bli regnet som gift i Norge – heller ikke etter at Nadia fyller 18 år. Det vil bli praktiske problemer for paret at de blir ansett som gift i X-land, men ikke i Norge.

Marco vil ikke kunne få familiegjenforening på grunn av ekteskap med Nadia. De bestemmer seg for å vente med ekteskap til Nadia i hvert fall har fylt 18 år.

FAKTA

Les artikkelen Skal du til utlandet og er redd for å bli tvangsgiftet?

Ekteskap skal inngåes av fri vilje. Ingen skal tvinges til ekteskap mot sin vilje.

Om tvangsekteskap

Ekteskap skal inngåes av fri vilje. Ingen skal tvinges til ekteskap mot sin vilje. Dette er nedfelt i menneskerettighetene og følger også av norsk lov.

Straffbart med tvang

Det er straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap. Dette gjelder både psykisk og fysisk tvang.

Straff for dette er fengsel inntil 6 år, (jf. straffeloven § 253).

Også den som medvirker til tvangsekteskap kan straffes etter loven. Dette gjelder også når noen (norsk eller utenlandsk statsborger) har begått den straffbare handlingen i utlandet.

Eksempel:

Har for eksempel en far, bosatt i Norge, truet sin datter til å inngå ekteskap på en ferietur til opprinnelseslandet, vil dette også være straffbart.