Hopp til hovedinnholdet

Bør det innføres egne regler for unge sjåfører i trafikken?

Bør det innføres egne regler for unge sjåfører i trafikken?

F.eks. forbud mot helge- og nattkjøring, forbud mot kjøring på motorvei, begrensninger i antall passasjerer eller begrensninger som følge av trafikkforseelser.

F.eks. forbud mot helge- og nattkjøring, forbud mot kjøring på motorvei, begrensninger i antall passasjerer eller begrensninger som følge av trafikkforseelser.

Bør det innføres egne regler for unge sjåfører i trafikken?