Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt i dusjen (colourbox.com)
Gutt i dusjen (colourbox.com)

A-Å

Rett til ytringsfrihet

jente skeptisk

Den norske Menneskerettighetsloven fra 1999 slår fast at alle har rett til ytringsfrihet. Rettigheten innebærer frihet til å ha egne meninger, til å motta og gi informasjon uten innblanding fra myndighetene, men det finnes også begrensninger.

Offentlig og kvalitetssikret

For i loven står det at det også følger ansvar og plikter med denne rettigheten; demokratiske spilleregler skal gjelde og hensynet til folks verdighet og integritet. Ytringsfriheten må altså balanseres mot vern av andre rettigheter.

I følge Barnekonvensjonen har barn og unge har rett til ytringsfrihet (Barnekonvensjonen art. 13).

Barnekonvensjonen

Retten til ytringsfrihet henger nøye sammen med andre rettigheter Barnekonvensjonen gir deg, for eksempel retten til å uttale deg i viktige saker som angår deg, tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet, retten til privatliv og – ikke minst – retten til informasjon: For å kunne danne deg meninger og oppfatninger, og dermed ha full nytte av ytringsfriheten din, har du ha krav på god tilgang til informasjon, både i saker som angår deg direkte og i samfunnsspørsmål generelt, politiske, sosiale og kulturelle spørsmål, internasjonale forhold og mye mer.

Ytringsfrihet på alle plan

Du har ytringsfrihet på alle plan, i familien din, på skolen eller arbeidsplassen, i vennekretsen, i foreninger og organisasjoner, overfor offentlige myndigheter du kommer i kontakt med, eller ved at du deltar i den alminnelige samfunnsdebatten. Du bestemmer selv hvordan du vil bruke ytringsfriheten: Muntlig, i skrift eller på trykk, via Internett eller andre media, i form av demonstrasjoner eller symbolhandlinger eller kanskje i kunstnerisk form.

Ved grunnlovsbestemmelse 29. oktober 2004 ble det gjennomført store endringer i Grunnloven § 100. Ytringsfriheten er på flere områder blitt styrket, mens den på ett område er blitt noe snevrere, nemlig i forhold til rasistiske og andre hatefulle ytringer og handlinger, se ovenfor. Paragraf 100 gir nå vern for demonstrasjonsfriheten. Myndigheter eller andre kan ikke kreve forhåndskontroll av demonstrasjoner når det gjelder demonstrasjonens formål. Du kan sammen med andre demonstrere for hva du vil, bare ikke innholdet er ulovlig og straffbart, for eksempel rasistiske eller andre hatefulle formål. Forhåndstillatelse er ikke nødvendig. Tillatelse fra politiet eller andre myndigheter etter ordensforskriftene til å opptre på offentlig sted må selvfølgelig alle ha.

 

Begrensninger

Din rett til ytringsfrihet er ikke ubegrenset. Ytringsfriheten er begrenset av andre personers rettigheter og omdømme og av hensyn til samfunnets sikkerhet og den offentlige orden. Barnekonvensjonen bestemmer imidlertid at begrensninger i ytringsfriheten må være nødvendige og må være bestemt ved lov. Vilkårlige inngrep i barn og unges ytringsfrihet er ikke tillatt.

Eksempler på viktige begrensninger i ytringsfriheten:

  • er forbudet mot ærekrenkende tiltale eller omtale av andre
  • deltakelse i eller oppfordring til ulovlige eller straffbare handlinger
  • spredning av opplysninger der du har lovbestemt taushetsplikt

Ytringsfrihet versus rasisme?

De siste årene har ytringsfrihetens grenser i forhold til rasistiske handlinger og uttalelser mot blant annet etniske grupper vært mye diskutert. Er slike ytringer ulovlige og straffbare, eller faller de innenfor ytringsfrihetens grenser? Det har vært avsagt høyesterettsdommer som går i forskjellige retninger. Dommene viser at grensen kan være vanskelig å sette. Slike handlinger og uttalelser kan være krenkende og avskyelige uten at de går ut over ytringsfrihetens grenser. Skal vi gjøre noe med dette, må i tilfelle loven endres.

Ved de endringene i Grunnloven § 100 (se ovenfor) som ble gjennomført i oktober 2004 er vernet mot rasistiske og andre hatefulle uttalelser og handlinger trolig blitt styrket. Det vil blant annet kunne gjennomføres lovendringer, som vil gjøre det lettere å erklære slike ytringer ulovlige og straffbare.

 

Fastslått i Grunnloven

Norsk lov respekterer barns og unges ytringsfrihet slik den er fastslått i Barnekonvensjonen. Ytringsfriheten er fastslått i Grunnloven, mens straffeloven inneholder flere bestemmelser som setter grenser for ytringsfriheten, slik vi har forklart her.

Barneombudets rolle

Barneombudet er pålagt å følge med i at Barnekonvensjonens og våre egne regler om vern av ytringsfriheten blir fulgt. På Barneombudets Klar Melding-side kan du gi uttrykk for dine meninger og tanker.

Andre aktuelle lover og konvensjoner som omhandler ytringsfriheten

Grunnloven § 100,

Den europeiske menneskerettskonvensjonens art. 10 og

FN-konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter art. 19.

Ytringsfrihet blir ofte vurdert opp mot andre interesser, i første rekke personvern og diskrimineringsvern.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
mustafa
0
04.05.2017 12:22:39
ytringsfrihet er å si hva man vil si. det er ingen som stopper dem til å si
Gutt 12år
2
25.02.2017 22:44:00
Hva med charlie hebdo de tegnet innenfor ytringsfrihetens grenser men de ble skutt for det. vi gjør jo aldri nok for og stoppe "offerene" det er jo rett og slett rasistisk mot de som viser ytringsfrihet.
har alldri blit bobet
1
02.09.2015 16:45:31
eg har aldri blit moba
Jente som blir mobbet
7
07.02.2015 21:35:58
Jeg blir mobbet, de som mobber meg sier at de har ytringsfrihet til og gjøre det. Er dette sant?
en fyr
0
21.11.2017 19:08:16
nei det har de ikke
Mari.
0
23.08.2017 22:38:39
Man trenger ikke være stygg mot folk kun fordi man har ytringsfrihet. Det er fortsatt lov å bruke hodet. Dessuten er skolen pliktig til å ta tak i mobbing. Du kan også kontakte Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116111 eller stille spørsmål på denne siden. Lykke til:)
Bob
0
01.06.2017 22:24:41
ja
Bananer på hodet
5
08.02.2015 17:28:11
Sett at de ikke bruker satire, og trykker karikaturer eller noe, så har de nok ikke loven på sin side, nei. I norsk lov er det faktisk straffbart med bøter eller fengsel ved for eksempel diskriminerende eller hatefulle ytringer. hverken fysisk eller psykisk trakassering eller diskriminering går under ytringsfriheten, så de kan bare gå og sette seg på en rake.3
Gutt 14
7
09.01.2015 22:31:29
Noen som vet hvor i definisjonen på ytringsfrihet – og begrensningene derav – det står at man ikke kan avbilde Muhammed? Det at religiøse temaer er tabubelagte til en så ekstrem grad, som vi bevitnet i Charlie Hebdo-saken, er usunt for det globale samfunnet. Jeg støtter på ingen måte det bladet gjorde – jeg har fått høre at de har kommet med noen ganske rasistiske og homofobiske uttalelser opp gjennom tidene, men det at de ble skutt for det er idiotisk, fundamentalistisk, og fullstendig unødvendig. Her om dagen hørte jeg en klassekamerat si han var glad for at de ble skutt. Hva slags samfunn er det vi lever i?
Mari.
0
23.08.2017 22:41:10
Uff, så enig. Helt grusomt hva noen mennesker kan finne på. Personen som mener dette burde virkelig gå inn i seg selv.
Sussa
2
28.01.2015 16:24:27
Assa... Ytringsfriheten trenger vi..! For ellers får vi ikke sagt/skrevet det vi vil uten å bli straffet for det! Og det med Charlie Hebdo er bare helt jævlig!
Enig
2
02.08.2014 17:06:56
Jeg mener at det å ha påbud med hjelm for alle på moped er latterlig. Er du under 18 selvfølgelig, bør du bruke hjelm. Det er trossalt moren og faren din som bestemmer over deg da. Men med engang du blir myndig og skal begynne å betale skatt. Da synes jeg faen meg det er opp til enkelt individet å avgjøre det, IKKE myndighetene. Det blir som at de skal leke barnepasser for voksne. Blir bare for latterlig.
Sussa
3
28.01.2015 16:25:13
Vi må nok bruke hjelm uansett hva vi kjører (unntatt bil) u know what I mean..
Peace
2
31.07.2014 03:14:37
Og selvfølgelig utdannings systemet. Det er elendig.
Peace
1
31.07.2014 03:13:44
Btw skattene i dette lande må ned. Vi bør også begynne å bruke skatte pengene på konstruktive og fornuftige ting for en gangs skyld. Sykehus, gamle hjem, veier, billigere økologisk mat, og billigere priser i butikker generelt.
Peace
1
31.07.2014 03:11:04
Jeg vil også påpeke at det er totalt latterlig at staten skal kunne bestemme når på døgnet en voksen man skal kunne kjøpe seg en øl. Staten tror liksom det blir mindre fyll ved at det setter tids grenser ved salg av alkohol. Må bare le.
Peace
1
31.07.2014 03:07:49
Jeg ville bare bruke ytringsfriheten min til å si at jeg synes vi har altfor mye lover, regler og skatter samt avgifter. Jeg forstår godt at om vi skal ha et velfungerende samfunn så må vi ha visse regler men det får da være grenser. Blant annet bilbelte, 2000 kr i bot, latterlig, bot for å kjøre uten hjelm på moped eller motorsykkel. Latterlig. Jeg mener at en myndig person bør kunne velge selv om han eller hun skal bruke hjelm. Det blir liksom slik at staten leker moren min. Samme med bilbelte loven. Hvor er staten når folk røyker seg ihjel på dødelig kreftfremkallende sigaretter? Vel de tjener så gode penger at de gir vel blanke. Det jeg vil fram til vi har for lite frihet til bestemme over oss selv.
Zzz..
2
04.10.2015 13:20:34
Lovene og reglene er der for å gjøre landet trygt for alle. Hvorfor er det så galt at staten ikke vil at du skal få store skader eller dø hvis du kræsjer med et kjøretøy? Skatten? Den er der for at du kan få hjelp av trygdeordninger, gratis skolegang, gratis sykehusopphold ved ulykker, tannlegerimer til du er 16, bygging av veier og mye mye mer.
Mening!
5
27.02.2014 22:17:59
Det er nesten ikke ytringsfrihet igjen i Norge, ingen har lov til å si og uttrykke hva de mener uten at noen skal prøve å stanse dem på et eller annet vis. Ta for eksempel de som kjemper mot monstermastene i Hardanger, politiet tar dem bort og truer med bøter og fengselsstraff selv om de bare har ført en fredelig demonstrasjon for noe de står for. Er dett ytringsfrihet?
Rehim
3
25.02.2014 17:45:41
100./.ytringsfrihet
Jaha
4
25.02.2014 00:12:05
Ytringsfrihet er snart borte! Det er ikke som før i tiden, da man virkelig kunne si og mene hva søren man ville.
Sauron da ytringsfrihet master
5
18.01.2014 23:40:21
Aldri ytringsfrihet er bare løgn bare stol på meg
Anonymous
3
24.11.2013 12:37:43
eg e kul
B.E.
3
05.09.2013 14:08:29
Menneskerettsdomstolen i Strasborg om artikkel 10- ytringsfrihet

Det er grunn til å få klart frem for det norske folk hva Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg (som Norge er dømt av i flere saker for krenkelse nettopp av ytringsfriheten) mener, og uttaler igjen og igjen i saker hvor et land blir dømt for å ha krenket Artikkel 10, som gjelder ytringsfrihet. Det er i forskjellige dommer for eksempel formulert omtrent slik:

"Domstolen minner om at ytringsfriheten utgjør en av de essensielle grunnstenene for et demokratisk samfunn. Ytringsfrihet gjelder ikke bare ‘informasjon’ og ‘idéer’ som blir positivt mottatt eller blir betraktet som harmløst eller likegyldig, men også slikt som fornærmer, sjokkerer eller bekymrer Staten eller en hvilken som helst del av samfunnet. I tillegg gir journalistisk frihet også adgang til å gripe til en grad av overdrivelse, eller til og med provokasjon. Kommentarer kan være sterkt kritiske, men allikevel fremstå som rimelige i proporsjon til den opphisselse og indignasjon som alvorlige forhold referert til vekker. Med hensyn til polemisk og til og med aggressiv tone, må man huske at Artikkel 10 beskytter, ikke bare substansen i de idéer og den informasjon som uttrykkes, men også formen de uttrykkes i.

Domstolen vil gjenta at pressen spiller en essensiell rolle i et demokratisk samfunn. Skjønt den ikke må overskride visse grenser, spesielt vedrørende andres rykte og rettigheter, påhviler det den ikke desto mindre å spre informasjon og idéer om forhold av offentlig interesse. Ikke bare har den til oppgave å bibringe slik informasjon og slike ideer: publikum har også en rett til å motta dem. Hvis det var annerledes, ville pressen være ute av stand til å spille sin vitale rolle av ‘offentlig vaktbikkje’.

Ytringsfrihet, som beskyttet i Artikkel 10, er allikevel gjenstand for en rekke unntak, som imidlertid må tolkes smalt, og nødvendigheten av et hvilket som helst unntak må etableres på en overbevisende måte".
innil
2
03.02.2013 08:45:27
det er så mye som klinger så vakkert i vårt øre og hva godt vi gjør for folk ( ute i verden ) og fedreland, men kom med enn sannhet som lager riper i lakken på de rette folka så blir ikke livet ditt særlig langt
Common Sense
11
10.11.2012 20:24:06
Sandra vet du hva? Det har ikke noe å si om du synes det er frekt og barnslig å tegne profeten til muslimene. Å si at det skal være ulovlig å tegne ett bilde bare fordi noen blir sure pga det, er et brudd på menneskerettighetene. Hvorfor skal vi bry oss om de blir sure? Det er ikke vårt problem at de fortsatt lever i forhistoriske tider. Muslimene må skjerpe seg, fordi sånne utbrudd som de får pga idiotiske tilfeller som jyllandsposten og The Innocence of Muslims, er faen ikke akseptabelt. Du kan ikke tvinge folk til å respektere enkeltindividers personlige tro, eller er du virkelig så dum at du tror det?
jeg
5
11.01.2015 17:38:54
Hadde vi vært på skolen og jeg tegnet deg som førte til mobbing hadde du godtatt det? Læreren hadde gitt meg gjensitting, ytringsfrihet? Hadde du likt det? Ikke alle muslimer går å dreper fordi bilde kommer i avisen. Men vi "mobber" dem. Syns du mobbing er kult?
sandra
9
01.11.2012 13:51:59
synes at de er utrolig frekkt og barnslig å misbruke ytringsfriheten f.eks.tegne profeten til muslimene
jeg
1
11.01.2015 17:40:30
Helt enigm er mobbing og blir nesten som rasistiske trekk mot muslimer.
Gaute
12
26.08.2012 10:05:00
Skal du være for ytringsfrihet, ikke lat som om avbilding av Mohammad, Jesus eller lignenende er noe unntak. For det første, hvis dette er et angrep på noen i det hele tatt, er det et nagrep på en hel religion, altså en religion, ingen ENKELTMENNESKER. For det andre, å si at det å tegne er forbudt, ER TULLBALL!! Hvis noen velger å fornærmes av det, er det deres problem! For det tredje, Islam, på lik linje med alle verdensreligioner fortjener å bli kritisert!
Geir
7
11.06.2012 02:52:19
Ytringsfrihet betyr at man har rett til å stille spørsmål ved Holocaust uten å bli kalt anti-semitt el. lign.
Christina
6
28.02.2012 19:17:14
Hei hei:) Jeg syntes dette er en kjempe fin side:) Det er mange som mener forskjellig når det kommer til ytringsfrihet. Det er bra at vi kan få lov til å si og mene det vi står for her i dette landet. Det er også det med innvandring. Jeg syntes det er helt greit at mennesker som sliter fra sitt eget hjemland kan komme å få hjelp her i Norge. Det jeg syntes er litt spesiellt er at når jeg går ned karl johan og møter på demonstasjoner fra jenter og gutter som står for sine egne meninger. Det at man står på gata og skirker ut det man mener føler ikke jeg er det rette. Her i Norge kan man mene hva man vil. Jeg står for at man får lov til å formidle sine meninger men det kan bli litt for drøyt noen ganger.
Tiril
14
20.09.2011 18:59:10
Denne siden synes jeg er veldig fin! Den har hjulpet med med skoleleksene mine♥ Og jeg har også lært meg en del om demokrati :)
anonym
7
11.05.2011 15:17:17
Norge har ikke den friheten vi burde hatt. Først skulle dem lage strømmaster over hardanger,så skal dem ha gjenomført dld,å nå leste jeg netopp at de vil at alle overvektige skal kartleges av kommunen og så skal de tvangstrene dem. Er så gla jeg ikke er overvektig. Skamer meg over at Norge sier vi har ytringsfrihet,vi har det til en viss grad,men de hører ikke på oss og norge blir mer og mer sosialistisk. hvis det fortsetter slik ende opp med å bli som Nord Korea eller Kina. Og bønnene får bare mer og mer makt. De krever å få høyere toll på ost som skal selges i Norske butikker,Altså skal ost fra andre land bli enda dyrere noe som er helt idiotisk. Så ikke kom her og si at norge har god ytringsfrihet. Hvis det fortsetter slik kan vi snart ikke klage,noe som vi får lov til enda heldig vis. Kommer til å flytte til sverige hvis det fortsetter slik.
anonym
8
04.05.2011 19:22:51
hei du som kaller deg for "mensen".. om du synes denne siden er så kjedelig, hvorfor bare krysset du ikke ut siden når du hadde sett gjennom den å kommet til en beslutning om at du syntes at den var kjedelig? i stedet for så tar du å bruker mer tid på å være inne her, for å skrive et dumt innlegg som ikke har noen mening.. hadde jeg vært deg, ville jeg heller krysset ut siden og funnet en annen side som hadde vært litt mer inntressant enn å legge igjen en dumt innlegg om at en side er kjedelig.. denne siden har sikkert hjulpet mange barn, som blant annet meg, så jeg vil ikke si at denne siden er kjedelig. vil heller si at den er hjelpsom og fornuftig. Mvh en som syntes "mensen" personen kunne tenkt seg litt mer om før den postet et innlegg her..
mensen
10
25.01.2010 10:20:00
dette er den kjedeligste siden jeg har sett og jeg har sett mange kjedelige sider
Mening!
3
27.02.2014 22:18:42
Kjedelig, men viktig.
Julia
10
05.06.2009 23:12:54
Hei, Andreas 16 år. Det virker ganske fornuftig det du skriver, men har du tenkt på hvor krenkende det er for en troende muslim at noen tegner en karikaturtegning av Muhammad, når det står i koranen at folk muslimer ikke skal avbildes. Jeg husker ikke helt hvorfor, men jeg tror det var fordi de mener jelen fanges, eller noe sånt. Uansett; Jeg synes det er tåpelig å diskutere ytringsfrihet. Hva var det denne personen som tegnet karrikaturtegningen fikk formidlet? Jeg oppfatter det som at tegneren lagde karikaturtegningen for å provosere! Jaja, det er nå min mening. Når jeg sitter her og skriver må jeg bare tenke på hvor heldig jeg er som faktisk har muligheten til å svre deg og si min mening. I Norge i dag er vi nesten alt for bortskjemte, vi tar det nesten som en selvfølge at vi kan si vår mening i nesten alle saker, til og med de sakene som ikke angår oss. Mvh Julia MW, 15 år
jeg
2
11.01.2015 17:48:42
Enig meg deg. Vi gjemmer oss bak ytringsfrihet. Nesten som om vi vil dem noe vondt og å ha en grunn for å vente på at noen gjør noe dumt for at vi skal hoppe ut å si hvor "gale" de er. Familien til han som tegnet burde være flaue over at politimannen døde i france. Han døde pga en annen mans handling og gjorde sånn at han måtte dra dit.
anonym
5
09.05.2009 15:17:04
Hei! det er en kjempebra side synes jeg! takk
Tim
5
21.04.2009 13:57:20
Yttrigsfrihet, kan brukes på mange måter. Men myndighetene godtar kun det som ikke skader dem selv. Så.. En liten sak fra oslo, der den tidligere thailandske stedatter til en nordmann, begynte å henge opp bilder av stefar. Stefaren måtte fly rundt til forskjellige kontorer, uten å få vite hva stedatter hadde gjort mot han. Selv etter at jenta er blitt voksen, får han ikke vite noe. Stefaren og moren, har et barn i sammen som har blitt utsatt for grove overgrep. Men fordi barnevernet beskytter jenta, får han heller ikke vite noe om dette. Egentlige grunnen for at det ble som det ble mellom stedatter og stefar, var at han ville sende henne hjem til thailand.
IV
5
26.12.2008 10:20:08
Jeg syns ytringsfrihet er en bra ting, så lenge man ikke misbruker den! Ta for eksempel rasisme; hvis du skriver inn ei hel side i Aftenposten med overskrift: /"Jeg hater utlendinger"/, så er dette langt ifra ok, etter min mening! Men allikevel synes jeg at norsk samfunn etter hvert er blitt FOR politisk korrekt. I barnehaga til mamma kan de ikke engang si til ungene at de feirer jul fordi NOEN tror at Jesus ble født.!! Man må si at /"det får du spørre mamma om"/. Mamma også synes dette er en teit ordning. Selvfølgelig er noen av barna av en annen religion, men det er jo ikke noe i veien for å si at NOEN tror at vi feirer jul fordi Jesus ble født!? I don't get it!.. Nå er dere sikkert lei av å høre på meg, så auf wiedersehen!!:D
Robert
5
16.12.2008 12:23:50
DEN sugeeeeer og er alt for lang
nikolai!
3
15.10.2008 16:17:42
barne-, ungdoms- og familiedirektoratet står bak denne siden :)
Lene
3
14.10.2008 16:33:31
Hei fin side :) bare lurte på hvem står bak siden ung.no?
Lindland
3
14.10.2008 14:23:26
hvem har lagd siden??? (red: ung.no drives av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og er det offentliges informajsonskanal for ungdom)
Ludde
3
14.10.2008 14:22:05
hvem står bak denne siden ?
Ole
4
13.10.2008 14:22:37
Hvem står bak denne siden ? :)
Trond J
3
27.08.2008 21:01:07
når ble ytringsfriheten innført i europa, amerika eller noen andre land? det står jo ikke på en eneste nettside
lene
2
05.06.2008 21:34:34
kan noen hjelpe meg, jeg har om den gyldne regel vanskelig ,!
geyr
3
28.04.2008 14:13:30
Jeg har opplevd noe lignende, men han sto rett foran meg da han sa det, han sa han kom til å voldta meg når jeg var død, det var det verste jeg noen sinne hadde hørt. Personen som sa det var min eks kjæreste
Ramin
3
23.03.2008 22:25:13
Hei, det er noen som ringt meg med privat nr. Og ga meg advarsel for at han skal drepe meg. Jeg ringte til Politiet, men jeg fikk ikke hjelp av dem. kan dere vennligest å hjelpe meg?
Andreas
6
23.01.2008 20:59:56
Jeg har nettopp hatt et prosjekt på skolen der ytringsfrihetens grenser var mitt tema. Jeg synes denne artikkelen var veldig nyttig, og vil takke den/dem som har skrevet den. Det er spesielt reaksjonene rundt om i den Islamske verden som vekker oppsikt hos meg. At man helst skal ta hensyn til andre religioner og forsøke å ikke være nedlatende mot den, men det gir uansett ikke folkemengder rett til å brenne ambassader og utøve vold mot andre bare fordi de følte at en karikaturtegning var støtende! Jeg har absolutt ingenting imot andre personers livssyn og religion, men den slags reaksjoner kan ikke unnskyldes. Vi har ganske mange innvandrere i landet vårt som deler samme synet som dem som demonstrerte rundt i hele verden etter disse karikaturtegningene, og dette tror jeg "svekker" friheten andre har til å uttrykke seg om det de vil. Mange føler seg direkte truet i nærmiljøet sitt, og føler seg derfor presset til å holde tilbake sine meninger for å unngå konflikter. Det er riktig å ikke misbruke ytringsfriheten, men det blir galt dersom man føler seg truet til å holde tett. Jeg har stor interesse for å vite mer om emnet, så dersom noen ønsker å tipse meg om nettsteder/bøker der jeg kan finne lignende informasjon, så tas de imot med glede. Mvh Andreas B, 16 år

Spørsmål og svar

Hvor går grensen for ytringsfrihet?
Hei Det er veldig vanskelig å gi et generelt svar på spørsmålet ditt, så jeg legger ved en artikkel om ytringsfrihet som du kan lese.  Hilse...
Er det noen begrensninger i ytringsfriheten?
Hei Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet for alle som bor og oppholder seg i Norge. Likevel er ikke den enkeltes rett til ytringsfrihet ubeg...
Hva betyr Ytringsfrihet?
Hei Den norske Menneskerettighetsloven fra 1999 slår fast at alle har rett til ytringsfrihet. Rettigheten innebærer frihet til å ha egne meninger,...
Hvor går grensen for ytringsfrihet?
Hei Det er et spennende spørsmål du stiller. Ytringsfriheten står sterkt i Norge og det er slått fast i den norske menneskerettighetsloven av 199...
Er det lov til å vise hilsen til Hitler?
Hei Det er i utgangspunktet ikke ulovlig å være nazist. Ytringsfriheten står sterkt i norsk rett, og man har i stor grad lov til å gi utrykk for...
Er det noen ulemper ved ytringsfriheten?
Hei Takk for ditt spørsmål til ung.no. Det finnes mange ulike meninger når det gjelder ytringsfrihet. Noen mener den bør være absolutt, og gj...
Hvis jeg er svart, kan jeg si neger?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Det er veldig fint at du spør om ting du lurer på.   Det er ikke sånn at man har rett til å si n...
Hva er ytringsfrihet?
Hei Takk for ditt spørsmål. Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener. Rettigheten innebærer frihet til ...
Ytringsfrihet, forbud mot hatefulle ytringer, nazist, nazi-symboler
Hei Du bor i et land som beskytter ytringsfriheten og religionsfriheten i lovene sine. (Ytringsfrihet betyr retten til å fritt gi uttrykk for mening...
Foreldrene mine lar meg ikke gå ut med venner osv
Hei Det er en del jenter som opplever det slik som deg.  Mitt råd til deg er at du tar en prat med helsesøster på skolen eller på Helsestasjon f...
Jeg har en mørk humor og liker rasistiske, sexistiske og diskriminerende vitser. Er dette noe man kan bli straffet for i Norge?
Hei For at en ytring skal bli straffbar, må den true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen. Her kommer str...
Hei! Jeg lurer på hvorfor svartingene ikke kan dra dit peppern gror?
Hei Jeg synes ikke noe særlig om uttrykket "svartingene", og mener du bør tenke gjennom hvorfor mange kommer hit til Norge. De aller aller fleste k...
Kan jeg bruke hijab, nikab eller burka?
Hei Vi tar imot alle spørsmål og tanker, så det er fint at du spør:)  Som du sikkert vet, er det ganske mye debatt i media både om hijab, nika...
Er det lov å si stygge ting om andre? Er det ytringsfrihet?
Hei Takk for at du skriver til oss! Selvom vi har ytringsfrihet i Norge betyr det ikke at man kan si hva man vil til hvem man vil. Et eksempel på de...
Hvorfor kan svarte kalle oss hvitost men vi kan ikke kalle dem brunost?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Du forteller at du synes det er urettferdig at svarte kan kalle dere hvitost mens dere ikke kan kalle...
Diss track på Youtube
Hei Ytringsfriheten strekker seg langt. Det vil si at du kan si ganske mye før det er et brudd på ytringsfriheten. Det er likevel vanskelig å si h...
Hvorfor er ytringsfrihet så viktig?
Hei At du kan lure på dette er i seg selv et bevis på hvorfor vi trenger ytringsfriheten. I Norge har folket i lang tid jobbet hardt for å få den...
Jeg lurer på om det er lov til å bruke sovjetisk hammer og sigd emblem offentlig.
Hei Ja, det er lov å gå med en slik lue. Hva folk synes om symbolet vil nok variere. Det er tvilsomt om du vil få noen store reaksjoner på dett...
Mange ganger har en venn av meg sagt at jeg «personangreper» henne
Hei jente 14 år. Takk for at du skrev til ung.no   Det kan være vanskelig å skille sak og person. Hvis man er uenige om en sak, kan noen føle ...
Har læreren lov til å gi meg en dårligere karakter fordi jeg støtter fascisme?
Hei Takk for spørsmålet.Du skal få en rettferdig karakter som tar utgangspunkt i hvor godt du når målene for faget. Se læreplanen på Utdanning...
Se alle