Noen gutter og menn synes det er ekstra vanskelig å fortelle om overgrepene de har opplevd, men det å si ifra og snakke om det du har opplevd er viktig for å kunne bearbeide det som har skjedd.

Her er noen gode råd gutter som har kommet seg et godt stykke på veien mot et bra liv:

 • Aksepter at du har vært utsatt for seksuelt misbruk

  Det som har skjedd, det har faktisk skjedd. Å fortrenge eller prøve å glemme nytter ikke, de vonde minnene og smerten vil dukke opp likevel.

  Bare når du våger å erkjenne for deg selv at du har vært utsatt for overgrep, er du i stand til å komme deg videre mot et godt og helt liv.

 • Plasser skylda, det er uansett ikke din feil

  Den voksne overgriperen har alltid det hele og fulle ansvaret for det han eller hun gjorde med deg. Plasser skylden der den hører hjemme - hos overgriper, og frikjenn deg selv. Dette er en vanskelig, men helt nødvendig jobb å gjøre.

 • Overtal deg selv til ikke å føle skam

  Når du har plassert skylda der den hører hjemme, blir det lettere å kvitte seg med skammen. Du har ingen grunn til å skamme deg,men dessverre tar det tid og mye arbeid å bli kvitt skammen.

  Mange får bukt med skammen gjennom å trene på å overtale seg selv. Si til deg selv: Jeg har ingen grunn til å skamme meg.

 • Finn noen du stoler på og som kan gi deg god hjelp

  Snakk med andre om det du har vært utsatt for. De aller færreste kommer seg videre ved å fortsette å tie og bære smerten alene.

  Finn noen du virkelig stoler på, som du har tillit til og som kan hjelpe. Mange av har funnet gode hjelpere på et frivillig støttesenter, noen har fått god støtte hos familie eller venner. Du kan også snakke med en helsesykepleier, lærer eller andre du stoler på.

 • Tillat deg smerte, sinne, frustrasjon og andre vanskelige følelser

  Du har gode grunner til å ha sterke og vonde følelser. Ved å gi deg selv lov til å ha og vise disse, utforsker årsaken til følelsene og finne ut hvorfor du føler som du gjør, vil de vonde følelsene gradvis bli svakere.

 • Behold håpet når du møter motgang

  De dårlige dagene blir ikke helt borte over natten. Når du har brutt tausheten og funnet deg en god hjelper, kanskje kommet godt i gang med behandling, så vil du etter en stund også møte motgang og oppdage at det ennå er et godt stykke å gå.

  Det er da det er så viktig å beholde håpet og orke å jobbe videre. For livet blir bra et sted der fremme. Vi vet!Hvem kan du fortelle det til?

FAKTA

Det viktigste av alt er ikke å gi opp, det finnes håp og hjelp, men ting tar tid.

Søk hjelp:

Se oversikt over hjelpetjenester under.

Finn nærmeste overgrepsmottak (nederst på siden)

Hvem kan du snakke med?

Det kan være mange vanskelige følelser rundt det å våge å fortelle noen om seksuelle overgrep. Det kan derfor være ulikt hva den utsatte trenger for å kunne fortelle sin historie.

Mange har sagt at det betyr mye hva slags kvaliteter den som lytter har. Det å få tillit til og stole på noen, blir for mange svært viktig. Det å finne en som tar i mot og lytter og hvor den som forteller opplever å bli møtt med tilstedeværelse og en som hører etter, kan være til støtte. Mange utsatte har opplevd at det har vært trygt å ha fortelle om sine traumatiske opplevelser.

Det skal ikke bli en ny opplevelse av å være feil og skamme seg, når du velger å betro deg til noen. Det kan være belastende å dele at du har vært utsatt for seksuelle overgrep. Men du skal kunne prate med noen og slippe å bære på opplevelsene alene.

HUSK: Ansvaret ligger hos overgriper og ikke hos deg som utsatt når det gjelder det som har hendt under overgrepene.

Hvorfor synes mange gutter og menn det er så vanskelig å fortelle om overgrep?

 • Redd for ikke å bli trodd

 • Redd for at folk skal synes synd på dem

 • Vil ikke være svak

 • Vil beskytte familien sin

 • Føler skyld/ at de har gjort noe galt

 • Klarer ikke å sette ord på det

 • Er glad i overgriper

 • Overgripe truer med motanmeldelse

 • Redd for å miste venner, og bli sett på som ekkel

Meld fra til politiet

Politiet vil etterforske saken og forsøke finne bevis for at den påståtte handlingen virkelig har skjedd. Dette vil dels kunne skje ved en undersøkelse av barnet hos barnelege, dels gjennom samtaler hos barnepsykiater og dels ved å bruke de andre kontaktene i barnet/ ungdommens nærmiljø som kan gi andre relevante opplysninger.

Hvis politiet mener at det er hold i saken, vil den bli oversendt til statsadvokaten som tar ut tiltale. Etter at det er tatt ut tiltale vil saken bli ført for retten. Som oftest medfører overgrep mot barn fengselsstraff.

Får ikke alltid den responsen man skulle ønske

Overgriperen kan prøve å bortforklare det som har skjedd, eller skjule seg bak ansvarsfraskrivelser. Det fungerer nok best hvis du er godt forberedt og har en klar oppfatning av hva du ønsker skal skje, slik at møtet kan skje mest mulig og på dine premisser.

Det er ellers fort gjort at du mentalt blir satt tilbake til overgrepssituasjonen og mister grepet om her og nå. Det handler om å kunne håndtere doble eller parallelle følelser, kanskje spesielt når den handler om incest, fordi man har så sterke følelser knyttet til det som er ens eget opphav. For de fleste som opplever overgrep, er overgriperen en de kjenner, enten en i familien eller i nærmiljøet.

Tenk litt over hva du ønsker skal skje. Det kan for eksempel være du ønsker en anerkjennelse av hvordan du ser på det som skjedde, en muntlig eller skriftlig beklagelse overfor deg og/eller dine nærmeste, et løfte om å holde seg borte fra steder hvor det er naturlig at dere møtes, eller andre ting.

Plasser skylden og kom deg videre

En gjennomtenkt konfrontasjon kan være en god måte å plassere skyld og selv komme litt videre. Da kan man oppleve at forholdet til overgriperen blir forandret og at man får en større avstand følelsesmessig. Man får overgriperen “ut av kroppen".

Noen opplever at det samme skjer når man anmelder et overgrep. Det er vanskelig å si hva som vil fungere best for deg uten å kjenne mer til situasjonen. Du kan ta kontakt for å diskutere dette videre med meg eller for eksempel noen på et støttesenter i ditt nærområde. Det er ofte godt å ikke stå alene når man skal konfrontere den som har utsatt en for overgrep.