Kontaktinformasjon til redaksjonen

Redaktøren ung.no (Beate Aas)

Kontaktskjema

Ønsker du samarbeid eller har du innspill til innholdet? Da kan du bruke vårt kontaktskjema for å nå redaksjonen.

Spørretjeneste

Er du ungdom og lurer på noe? Skriv inn spørsmålet ditt i skjemaet på ung.no/oss. Da får du svar av fagpersoner på det du lurer på, f.eks. utdanning, arbeid, helse, lover og regler, følelser, ungdomstid og mye annet. (se full oversikt over fagpanelet på ung.no).

Postaddresse

Barne-, ungdoms- og familiediretoratet
v/Ung.no
Postboks 8113 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo (Vi har flyttet til Helsfyr)

Telefon

46 61 50 00 (Sentralbord Bufdir)