Finn rett prevensjon

9 mulige prevensjonsmetoder:

Klikk på hver enkel prevensjonsmetode for å lese mer.

  • Andre valg kan gi annet resultat: Ta testen på nytt.

    Jenter og gutter må ta ansvar for å bruke kondom ved samleie for å beskytte seg mot kjønnssykdommer.

    Gutter kan ta ansvar for å hindre graviditet ved å bruke kondom (eller ved sterilisering)

    Resultatet du fikk er kun veiledende. Sykdommer, medisiner og arvelige faktorer kan ha betydning for hvilke metoder du kan velge mellom. Det kan også være viktige faktorer som ikke er tatt med her, som alder, røyking, vekt, amming av barn under 6 måneder eller annet. Ta en prat med lege, helsesøster eller jordmor før du bestemmer deg for metode.

    Les også mer om ulike prevensjonsmetoder før du bestemmer deg.