Fornøyd: Jeg fikk noen fotballsko til konfirmasjonen. Jeg er faktisk veldig førnlyd. Konfirmasjon handler vel ikke bare om gaver? Les innlegg

Kommentaren

Alarmtelefonen skispor
Alarmtelefonen skispor

Emner

Verneplikt/forsvar, ung.no

Verneplikt
Verneplikt

Hvert år har Forsvaret mange vernepliktige kvinner og menn inne til førstegangstjeneste. Her kan du lese om veien fra innkalling i posten til tjeneste.

Frivillig førstegangstjeneste for jenter
Jenter i Forsvaret

Jenter er ikke vernepliktige og velger selv om om de vil tjenestegjøre i Forsvaret, men alle har sesjonsplikt. Det betyr at også du som er jente må møte på sesjon del 2 hvis du blir innkalt. Der kan du eventuelt fortelle at du ikke ønsker militærtjeneste.

Kven blir valde ut til Forsvaret?
Kven blir valde ut?

For å bli vald ut til teneste i Forsvaret må du ha vore gjennom sesjon del 1 og 2. At du har god helse er eit viktig kriterium for at du skal bli vald ut til førstegongsteneste.

Hvordan foregår en sikkerhetsklarering?
Sjekker filer (colourbox.com)

Dersom du skal avtjene verneplikten din i Forsvaret, er det store muligheter for at din tjeneste krever at du blir sikkerhetsklarert. Hvert år må rundt 8.000 norske vernepliktige sikkerhetsklareres for å kunne gjøre tjenesten sin i Forsvaret.

NATO

NATO består i dag av 28 stater fra Europa og Nord-Amerika som har like stor verdi og betydning. Hvert av landene er selvstendige som land, men forplikter seg til å hjelpe hverandre for å trygge fred i landene. Et angrep mot ett medlemsland regnes som angrep mot alle. Dette kan bidra til fred og stabilitet i Europa.