campsycho: Helt enig. Når jeg sender bildene, er alt helt fint, men så begynner jeg å angre... Veldig. Skal aldri gjøre det igjen. Vanlige bilder er jo greit, da. Men ikke dristige Les innlegg

Kommentaren

Trening (foto: ung.no)
Trening (foto: ung.no)

Emner

Verneplikt/forsvar, ung.no

Verneplikt

Hvert år har Forsvaret mange vernepliktige kvinner og menn inne til førstegangstjeneste. Her kan du lese om veien fra innkalling i posten til tjeneste.

Jenter i Forsvaret (foto: Thomas Iversen, Forsvaret)

Verneplikt for jenter fra 2015

Fram til nå har førstegangstjeneste vært frivillig for jenter, men fra 2015 innføres verneplikt også for dem. Myndighetene har nå bestemt at jenter født i 1997 eller senere blir vernepliktige på lik linje med guttene.

Jenter i Forsvaret

Frivillig førstegangstjeneste for jenter

Jenter er ikke vernepliktige og velger selv om om de vil tjenestegjøre i Forsvaret, men alle har sesjonsplikt. Det betyr at også du som er jente må møte på sesjon del 2 hvis du blir innkalt. Der kan du eventuelt fortelle at du ikke ønsker militærtjeneste.

Kven blir valde ut?

Kven blir valde ut til Forsvaret?

For å bli vald ut til teneste i Forsvaret må du ha vore gjennom sesjon del 1 og 2. At du har god helse er eit viktig kriterium for at du skal bli vald ut til førstegongsteneste.

Sjekker filer (colourbox.com)

Hvordan foregår en sikkerhetsklarering?

Dersom du skal avtjene verneplikten din i Forsvaret, er det store muligheter for at din tjeneste krever at du blir sikkerhetsklarert. Hvert år må rundt 8.000 norske vernepliktige sikkerhetsklareres for å kunne gjøre tjenesten sin i Forsvaret.

NATO

NATO består i dag av 28 stater fra Europa og Nord-Amerika som har like stor verdi og betydning. Hvert av landene er selvstendige som land, men forplikter seg til å hjelpe hverandre for å trygge fred i landene. Et angrep mot ett medlemsland regnes som angrep mot alle. Dette kan bidra til fred og stabilitet i Europa.