Noen: Hvis du ikke pleier å snakke med denne personen til daglig, burde du starte med et "hei" når dere går forbi hverandre... Les innlegg

Kommentaren

Jente med mobil (colourbox.com)
Jente med mobil (colourbox.com)

A-Å

Militærstøvler (colourbox.com)

Hvilken utdanning og skole velger DU?

Hva teller mest når DU velger skole og utdanning? Sunniva (18): Gode karakterer betyr bare at du har større frihet til å velge det du virkelig vil bli. (Si;D)

Verneplikt
Verneplikt

Hvert år har Forsvaret mange vernepliktige kvinner og menn inne til førstegangstjeneste. Her kan du lese om veien fra innkalling i posten til tjeneste.

Slik foregår en sikkerhetsklarering
Sjekker filer (colourbox.com)

Dersom du skal avtjene verneplikt i Forsvaret, kan det hende din tjeneste krever en sikkerhetsklarering. Hvert år blir 8.000 norske vernepliktige unge sikkerhetsklarert av Forsvaret.

NATO skal trygge freden

NATO består av 28 land fra Europa og Nord-Amerika som har like stor verdi og betydning. Alle landene er selvstendige, men forplikter seg til å hjelpe hverandre for å trygge fred i medlemslandene.