Slik finner du informasjon om utdanning

Tenker du på å ta utdanning? Da er det lurt å sette av tid til å undersøke alle mulighetene som finnes.

Sist oppdatert: 02.01.2024 Av: Redaksjonen i samarbeid med utdanningsrådgiver

Foto av hyller med bøker i et bibliotek.
UTDANNING: Sett av god tid til å undersøke alle mulighetene som finnes. Foto: Susan Q Yin/Unsplash

Her er en oversikt over nettsider du kan besøke for å få svar på alt du skulle lure på om studier og studieopptak.

Alt om utdanning

utdanning.no kan du lese alt om yrker og utdanninger.

Her ser du hvilke krav som stilles for å kunne ta den utdanningen du ønsker, og hvilke studiesteder som tilbyr akkurat dette studieløpet.

Du kan også lese intervjuer med tidligere studenter, og se hva de jobber som nå.

Utdanning.no har i tillegg informasjon til elever som går yrkesfag og som skal ut i lære. Du kan blant annet bruke yrkesbeskrivelsene til å finne en mulig læreplass.

Samordna Opptak

samordnaopptak.no finner du informasjon om hvordan du søker høyere utdanning, og hvilke studier du kan ta i Norge.

Du søker deg til de fleste utdanninger gjennom Samordna opptak, men i noen tilfeller må du søke direkte til studiestedet på grunn av spesielle opptakskrav.

På nettsiden finner du en oversikt over siste skoleårs poenggrenser, og informasjon om hvordan du regner ut poengsummen din når du søker.

Studiestedets nettside

De aller fleste skoler som tilbyr høyere utdanning har mye informasjon på egne nettsider.

Her finner du blant annet informasjon om opptakskrav, hvordan ulike studier er lagt opp, hva som er på pensum, og hva du kan jobbe som etter endt studie.

Flere skoler har det som kalles en "åpen dag", hvor du kan komme på besøk og få informasjon om ulike studium.

Hvis du har andre spørsmål er det også mulig å kontakte skolens studieveiledere eller rådgivere.

Studiebarometeret

studiebarometeret.no får du oversikt over hvordan studenter vurderer sitt eget studieprogram.

Her kan du også sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer – noe som er nyttig dersom du for eksempel ønsker å sammenligne tilfredsheten med ett studieprogram, i to eller tre ulike byer.

Studere i utlandet?

Det stilles ofte andre krav for å komme inn på studier i utlandet – men dette varierer fra land til land.

ANSA er eksperter på utdanning i utlandet, og har mye god informasjon på ansa.no.

Her finner du blant annet en oversikt over hvilke studier du kan søke deg til i utlandet, og hvordan du kommer i gang med søkeprosessen.

Du kan også lese rapporter om hvordan andre studenter har hatt det under utenlandsoppholdet, og få tips til hvordan du forbereder deg best mulig.

Lån og stipend hos Lånekassen

Elever i videregående skole og studenter kan søke lån og stipend hos Lånekassen.

Lånekassen sine nettsider kan du blant annet sjekke hvor mye lån og stipend du kan få som student.

De har også informasjon om hvor mye støtte du kan få til utdanning i utlandet.

Studentsamskipnaden

Mange studiesteder er tilknyttet en studentsamskipnad, som skal ta seg av studentenes velferdsbehov.

Det inkluderer studentbolig, studenthelsetjenester, studentidrett, med mer.

Sjekk på nettsidene til studiestedet ditt om de er tilknyttet en studentsamskipnad, eller om de har andre tilbud som kan hjelpe deg å planlegge studielivet.

Du kan lese mer om studentsamskipnader på regjeringens sider.

Karriereveiledning

karriereveiledning.no kan du snakke med en karriereveileder på telefon eller nett, om alt som har med utdanning å gjøre.

Tjenesten er gratis.

Hvis du ønsker å møte en karriereveileder ansikt til ansikt, kan du kontakte ett av de offentlige karrieresentrene.

Målet er at du skal bli kjent med dine egenskaper, interesser og kompetanse – slik at du kan ta gode valg for deg selv.

Her finner du en oversikt over offentlige karrieresentre.

Ta deg god tid

Det er mye informasjon der ute, så det er lurt å sette av god tid til å finne ut av alt du lurer på om høyere utdanning.

Du kan også sende inn et spørsmål til oss her på ung.no, eller lese mer på vår egen temaside om utdanning.

Lykke til!

Fakta

Nyttige lenker

Les også:

Stengt

UtdanningHøyere utdanning
Foto av hyller med bøker i et bibliotek.
UTDANNING: Sett av god tid til å undersøke alle mulighetene som finnes. Foto: Susan Q Yin/Unsplash

Fakta

Nyttige lenker

Stengt

UtdanningHøyere utdanning

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?