I faget utdanningsvalg lærer du om de forskjellige utdanningsprogrammene, du får prøve deg på aktiviteter i videregående skole og i arbeidslivet, og du skal finne ut hvilken utdanning som passer aller best for deg.

Lære om utdanningsprogrammene

I 8. klasse lærer dere først om de ulike utdanningsprogrammene som finns på videregående skole. På videregående velger du enten yrkesfag eller studieforberedende. I utdanningsvalg lærer du om hvilke egenskaper som passer til de forskjellige programmene, og du får oversikt over hva du kan bli når du velger de forskjellige programmene.

I del to av faget, utprøving av aktiviteter, gjør dere aktiviteter som jobbskygging, arbeidsuke (PRYO) og hospitering.

Jobbskygging

Jobbskygging er en aktivitet som ofte blir gjort i 8. klasse. Jobbskygging kan for eksempel være at du er med og observerer en av foreldrene dine på jobb en hel dag.

I tillegg til å se på og finne ut mer om hva jobben går ut på, skal du også finne ut av hvilken utdanning som fører til denne jobben, hvordan kjønnsdelingen er, og hvor lett eller vanskelig det er å få seg denne typen arbeid.

Arbeidsuke

Arbeidsuke (PRYO) er som regel i 9. klasse. Noen skoler har tre dager i stedet for en hel uke. I arbeidsuka skal du velge deg ut og prøve deg i et yrke du syns virker spennende. Hvis du for eksempel syns det hadde vært interessant å jobbe med fiskeoppdrett, kan du ta kontakt med et oppdrettsanlegg og spørre om du kan ha arbeidsuke der.

Hør med skolen din om du må finne en arbeidsplass i kommunen, eller om du kan dra til et annet sted. Arbeidsuka er en super mulighet til å finne ut om et yrke passer for deg, og om det er noe du har lyst til å satse på. Kanskje var det ikke noe for deg likevel? Da må du kanskje tenke nytt.

Trenger du noen råd til hvordan skaffe plass i bedriften du drømmer om å ha arbeidsuke? Les artikkelen under for tips.

Utplassering

Utplassering (hospitering) er en ordning der dere som er elever på ungdomsskolen, får besøke og prøve ut to utdanningsprogrammer på videregående skole. Det er mest vanlig å gjøre dette på høsten i 10. klasse.

Før utplasseringen må du tenke gjennom hvilke to utdanninger du vil prøve deg på. Når du er på utplassering, er du med i undervisningen, og du skal få et mest mulig realistisk bilde av hvordan en vanlig skoledag ser ut.

Når du skal velge utplassering, bør du velge noe du selv syns er interessant, og ikke bare velge det de andre tar. Det er mange som drar på utplassering alene, og skolene er flinke til å ta hensyn til det.