Utdanningsvalg på ungdomsskolen

Mulighetene er mange, men det er ikke alltid like lett å velge utdanningsprogram på videregående skole, eller å vite hva du skal studere og jobbe med i framtida. Faget utdanningsvalg skal hjelpe deg å finne riktig vei.

Sist oppdatert: 26.10.2021 Av: rådgiver på ungdomsskolen, i samarbeid med ung.no

Elever står samlet foran tavla i klasserommet og ser på mens læreren skriver noe
ENKLERE Å VELGE: Utdanningsvalg skal hjelpe deg å velge den utdanningen som passer for deg.

I faget utdanningsvalg lærer du om de forskjellige utdanningsprogrammene, du får prøve deg på aktiviteter i videregående skole og i arbeidslivet, og du skal finne ut hvilken utdanning som passer aller best for deg.

Faget skal også gi kunnskaper om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til, og gi innsikt i et arbeidsmarked i endring.

På utdanning.no kan du lese mer om utdanningsvalg, og du kan finne artikler og oppgaver fordelt på kompetansemålene i faget.

Lære om utdanningsprogrammene

Noe av det første dere vil lære om er de ulike utdanningsprogrammene som finnes på videregående skole: yrkesfag og studieforberedende.

I utdanningsvalg lærer du om hvilke egenskaper som passer til de forskjellige programmene, og du får oversikt over hva du kan bli når du velger de forskjellige programmene.

Av praktisk utforsking i faget, er jobbskygging, arbeidsuke (PRYO) og hospitering aktiviteter som er vanlige.

Jobbskygging

Jobbskygging er en aktivitet som ofte blir gjort i 8. klasse. Jobbskygging kan for eksempel være at du er med og observerer en av foreldrene dine på jobb en hel dag.

I tillegg til å se på og finne ut mer om hva jobben går ut på, skal du også finne ut av hvilken utdanning som fører til denne jobben, hvordan kjønnsdelingen er og hvor lett eller vanskelig det er å få seg denne typen arbeid.

Arbeidsuke

Arbeidsuke (PRYO) er som regel i 9. klasse. Noen skoler har tre dager i stedet for en hel uke. I arbeidsuka skal du velge deg ut og prøve deg i et yrke du syns virker spennende.

Hvis du for eksempel syns det hadde vært interessant å jobbe med fiskeoppdrett, kan du ta kontakt med et oppdrettsanlegg og spørre om du kan ha arbeidsuke der.

Hør med skolen din om du må finne en arbeidsplass i kommunen, eller om du kan dra til et annet sted. Arbeidsuka er en super mulighet til å finne ut om et yrke passer for deg, og om det er noe du har lyst til å satse på.

Kanskje var det ikke noe for deg likevel? Da må du kanskje tenke nytt.

Hospitering

Hospitering (utplassering) er en ordning der dere som er elever på ungdomsskolen, får besøke og prøve ut to utdanningsprogrammer på videregående skole. Det er mest vanlig å gjøre dette på høsten i 10. klasse.

Før hospiteringen må du tenke gjennom hvilke to utdanninger du vil prøve deg på. Når du er på hospitering, er du med i undervisningen, og du skal få et mest mulig realistisk bilde av hvordan en vanlig skoledag ser ut.

Når du skal velge hospitering, bør du velge noe du selv syns er interessant, og ikke bare velge det de andre tar. Det er mange som drar på hospitering alene, og skolene er flinke til å ta hensyn til det.

Fakta

På utdanning.no kan du lese mer om faget utdanningsvalg.

Har du flere spørsmål, kan du sende de inn på ung.no/oss.

Elever står samlet foran tavla i klasserommet og ser på mens læreren skriver noe
ENKLERE Å VELGE: Utdanningsvalg skal hjelpe deg å velge den utdanningen som passer for deg.

Fakta

På utdanning.no kan du lese mer om faget utdanningsvalg.

Har du flere spørsmål, kan du sende de inn på ung.no/oss.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?