Kjøpe bolig – hvilke lån kan du få?

Vurderer du å kjøpe noe eget? Her kan du lese om ulike typer lån du kan få til å kjøpe bolig.

Sist oppdatert: 19.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

""
LÅN: De fleste må søke om lån for å kjøpe bolig. Får du ikke innvilget lån av banken, kan du søke i Husbanken eller kommunen.

Å kjøpe bolig er en langsiktig investering, og det vil normalt være mer lønnsomt å eie enn å leie.

Men – det koster mye å kjøpe egen bolig, og for de fleste vil det være helt nødvendig å få lån av banken, Husbanken eller kommunen.

Lån i banken

Det vanligste er å søke om boliglån i banken du allerede er kunde hos.

Banken vurderer størrelsen på egenkapitalen din, inntektene dine og hvilke muligheter du har til å betjene lånet. Egenkapital vil si de pengene du selv har spart opp som skal brukes til boligkjøp. Du kan nemlig ikke låne hele kjøpesummen på boligen, og derfor må du selv dekke en viss prosentandel av boligens verdi.

Deretter får du et finansieringsbevis som sier noe om hvor mye lån du kan få hos dem hvis du kjøper bolig. Mange banker har en lånekalkulator på nettsidene sine. Der kan du få en pekepinn på hvorvidt du vil få innvilget lån eller ikke, og hvor mye lån du eventuelt kan få.

Det snakkes ofte om to forskjellige typer boliglån: annuitetslån og serielån.

Annuitetslån

Annuitetslån innebærer at du betaler lånet i et like stort beløp hver måned, inntil lånet er nedbetalt.

I begynnelsen er avdrags/nedbetalingsdelen av det du betaler liten, mens rentedelen stor. Etter hvert som tiden går, øker avdragsdelen, og rentedelen blir mindre. Fordi du betaler det samme hver måned, er det enklere å ha oversikt over økonomien.

Hvis renten endrer seg, endrer også månedsbeløpet seg, men slik er det med alle lån, med mindre du binder renten.

Serielån

Serielån er et lån der summen du betaler ned på lånet, altså avdragsdelen, er den samme hver måned. Men fordi lånet blir mindre, vil rentedelen per måned bli lavere.

Med et serielån betaler du altså mer i begynnelsen av låneperioden og mindre etter hvert.

Startlån

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare.

Du kan søke startlån dersom du hører hjemme i minst en av disse gruppene:

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Eier bolig og har gjeldsproblemer
  • Andre utfordringer og behov

Bostøtte

Bostøtte er en statlig ordning som skal bidra til å redusere boutgiftene for deg som har lav inntekt og svak økonomi. Alle som har fylt 18 år kan søke bostøtte. Personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste og studenter uten barn, kan ikke få bostøtte.

Det er kommunen din som behandler søknaden, og har all kontakt med deg som søker.

Usikker på om du kan få bostøtte? Prøv Husbanken sin bostøttekalkulator.

Her kan du lese mer om bostøtte og hvordan du søker. Du kan også ta kontakt med kommunen din/bydelen din om du vil ha mer informasjon.

Viktig å vite før du søker boliglån

  • Et godt råd er å undersøke hvilke boliglån andre banker enn din egen kan tilby deg – dette kan du spare mye penger på! Du kan sammenligne lånetilbud fra forskjellige banker i Finansportalen.
  • Når dusammenligner lånetilbud, vil du sannsynligvis komme borti begrep som effektiv og nominell rente. Disse sier noe om hvor mye boliglånet faktisk koster deg. Du kan lese mer om dette på forbrukerrådet sine nettsider.
  • Kjøp av bolig krever som nevnt et finansieringsbevis. Behandling og utstedelse av dette er som regel gratis.
  • Skaff deg oversikt over din egen betalingsevne (størrelse på egenkapital, inntekter, gjeld osv.). Lån aldri mer enn du vet at du kan klare å betale for på kort og lang sikt.

Fakta

Lurer du på noe mer? På ung.no/oss kan du søke i tidligere stilte spørsmål og svar om dette temaet, eller du kan stille oss et nytt spørsmål anonymt.

""
LÅN: De fleste må søke om lån for å kjøpe bolig. Får du ikke innvilget lån av banken, kan du søke i Husbanken eller kommunen.

Fakta

Lurer du på noe mer? På ung.no/oss kan du søke i tidligere stilte spørsmål og svar om dette temaet, eller du kan stille oss et nytt spørsmål anonymt.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?