Elevråd - elevenes talerør på skolen

Er det noe du ikke er fornøyd med på skolen din? Ta det opp med elevrådet, eller still selv som elevrepresentant.

Elever jobber sammen (colourbox.com)
KRAV: Alle ungdomsskoler og videregående skoler skal ha et elevråd.

Elevrådet består av tillitsvalgte fra hver klasse på skolen, og skal jobbe for å gi større gjennomslagskraft for elevene. Det er lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd.

Elevrådet skal kunne uttale seg i og komme med innspill i saker som gjelder blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferden til elevene.

Tanken med elevrådet er at det skal være elevenes talerør på skolen. Det er flere elever på skolen enn lærere og rektor til sammen. Det er da selvfølgelig at den største gruppen på skolen, elevene, skal ha muligheten til å påvirke sin egen skolehverdag.

Valg av elevrådsrepresentant

Ved et fast tidspunkt hvert år skal hver klasse velge en representant og en vara til elevrådet. Varaen skal delta når den faste representanten ikke er på skolen, og ikke kan delta i møtene til elevrådet.

Valget bør foregå skriftlig om det er flere kandidater. Kandidater kan foreslås av elever i klassen. Men ingen skal bli valgt mot sin vilje. Det er vanlig at kandidatene får en mulighet til å presentere seg selv og fortelle hvorfor de ønsker å være med i elevrådet.

Hva må du tenke på som elevrådsrepresentant?

Som elevrådsrepresentant er det viktig å tenke på at du er valgt til å være en representant for klassen og elevene. Du må være åpen for å motta innspill på alle saker og fra alle elever.

Det er lurt å ta initiativ: Arranger klasseråd eller foreslå at klassen går på kino sammen, og plukk opp de små tingene. Vær på vakt, for du skal tale elevenes sak og gjøre slik at alle blir hørt.

Saker for elevrådet

Det er ingen begrensninger på hva elevrådet kan arbeide med. Alt som engasjerer elevene er gode elevrådssaker, enten det handler om varetilbud i kantina, lærernes undervisningsmetoder eller rettferdighet i verden.

Elevrådssakene må ikke nødvendigvis handle om skolen. En god elevrådssak er:

  • Konkret – Det er lett å forstå hva man skal gjøre.
  • Gjennomførbar – Det er mulig å få det til før man er ferdig med skoleåret.
  • Målbar – Det er mulig å se resultater i etterkant.

Alle tillitsvalgte må bidra til at informasjon fra elevrådet blir gjort godt kjent for resten av elevene på skolen. Det er lettere å få tilbakemeldinger hvis flere vet hva som foregår.

Elevrådsmedlemmets oppgaver

  • Legge til rette for klasseråd/klassens time
  • Representere klassen
  • Følge opp miljøet i klassen og i klasserommet
  • Møte på elevrådsmøter

Det er viktig at eleven tar med seg saker fra klassen til elevrådet. Diskuter med klassen under klassens egen time/klasseråd og snakk med klassen om hva de ønsker å ta videre til elevrådet.

På nettsiden elevråd.no kan du lese flere gode råd til elevrådsarbeid. Siden inneholder forskjellige ressurser, maler, utdrag fra relevant lovverk og alt du trenger å vite for å komme i gang med elevrådsarbeidet.

Og husk: Dersom du ber skolen din eller elevrådsleder om å få en attest for elevrådsarbeidet ditt, kan du få dette.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 23.11.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Elever jobber sammen (colourbox.com)
KRAV: Alle ungdomsskoler og videregående skoler skal ha et elevråd.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Elev- og lærlingombudene - spørsmål og svar om dine rettigheter

Ombudene skal passe på at du som er elev eller lærling i videregående får de rettighetene du har krav på. Vi har samlet noen eksempler på problemer du kan oppleve på skolen - og som ombudene kan hjelpe med.

Skole i Oslo (foto: ung.no)

Føler du deg urettferdig behandlet på skolen?

Blir du ikke sett i timene? Får du dårligere karakterer eller flere anmerkninger enn du synes du fortjener? Her er en oversikt over hva du kan gjøre for å løse problemet.

Tomt klasserom (colourbox.com)
Aktuelt

Hvordan få til smarte endringer i kostholdet?

Hva og hvordan du spiser er et resultat av vaner du har opparbeidet deg gjennom hele livet. Det kan være vanskelig å endre en vane, men denne metoden kan gjøre det både moro og enkelt!

LAG EN PLAN: Tegn med grønn farge de dagene du klarer målet ditt. På den måten kan du se at du blir litt flinkere hver dag/uke. Foto: Estée Janssens/Unsplash

Hvem kan du snakke med om videregående skole?

Finn ut hvem du må snakke med for å få svar på spørsmål om eksamen, karakterer, inntak på vgs, vitnemål, omvalg, utveksling, læreplass og ungdomsrett.

Elev rekker opp hånda (colourbox.com)

Promping, rumling og luft i magen

De fleste opplever ulike former for plager i magen og fordøyelsen i blant. Men hva skyldes det egentlig, hva er normalt og hva kan du gjøre med det?