Elevråd gir større gjennomslagskraft for elevene på skolen. Når dere går sammen er dere sterkere, og kan gjøre en forskjell.

Alle ungdomsskoler og videregående skoler skal ha elevråd som jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferden til elevene. Dette står i opplæringsloven § 11-2 og § 11-6.

Hva må du tenke på som elevrådsrepresentant?

Som elevrådsmedlem er det viktig å tenke på at du er valgt til å være en representant for klassen og elevene. Du må være åpen for alle saker og alle elever. Det er lurt å ta initiativ: Arranger klasseråd, foreslå at klassen går på kino sammen, og plukk opp de små tingene. Vær på vakt, for du skal tale elevenes sak og gjøre slik at alle blir hørt.

Tanken med elevrådet er at det skal være elevenes talerør på skolen. Det er flere elever på skolen enn lærere og rektor til sammen. Det er da selvfølgelig at den største gruppen på skolen, elevene, skal ha muligheten til å påvirke sin egen skolehverdag.

På nettsiden elevråd.no kan du lese flere gode råd til elevrådsarbeid.

 

FAKTA

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd. Dette er for å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen.

En god elevrådssak er:

  • Konkret – det er lett å forstå hva man skal gjøre.
  • Gjennomførbar – det er mulig å få det til før man er ferdig med skoleåret.
  • Målbar – det er mulig å se resultater i etterkant.
Du kan lese flere gode tips til elevrådsarbeid på denne nettsiden.

 

Saker for elevrådet

Det er ingen begrensninger på hva elevrådet kan arbeide med. Alt som engasjerer elevene er gode elevrådssaker, enten det handler om varetilbud i kantina, lærernes undervisningsmetoder eller rettferdighet i verden.

Elevrådssakene må ikke nødvendigvis handle om skolen. En god elevrådssak er:

  • Konkret – Det er lett å forstå hva man skal gjøre.

  • Gjennomførbar – Det er mulig å få det til før man er ferdig med skoleåret.

  • Målbar – Det er mulig å se resultater i etterkant.

Alle tillitsvalgte må bidra til at informasjon fra elevrådet blir gjort godt kjent for resten av elevene på skolen. Det er lettere å få tilbakemeldinger hvis flere vet hva som foregår.

 

 

Valg av elevrådsmedlem

Ved et fast tidspunkt hvert år skal hver klasse velge en representant og en vara til elevrådet. Varaen skal delta når den faste representanten ikke er på skolen, og ikke kan delta i møtene til elevrådet. Disse to skal representere sin klasse i elevrådet. Den valgte eleven er også representanten fra klassen når de skal ta opp noe med lærere og skoleledelse.

Valget bør foregå skriftelig om det er flere kandidater. Kandidater kan foreslås av elever i klassen. Men ingen skal bli valgt mot sin vilje. Det er vanlig at kandidatene får en mulighet til å presentere seg selv og fortelle hvorfor de ønsker å være med i elevrådet.

Elevrådsmedlemmets oppgaver

  • Legge til rette for klasseråd/klassens time

  • Representere klassen

  • Følge opp miljøet i klassen og i klasserommet

  • Møte på elevrådsmøter

Det er viktig at eleven tar med seg saker fra klassen til elevrådet.

Diskuter med klassen under klassens egen time/klasseråd og snakk med klassen om hva de ønsker å ta videre til elevrådet.

Elevrådsrepresentanten bør også informere klassen om elevrådets arbeid.