Skal i fosterhjem, hva skjer da?

08.12.2019 Redaksjonen, ung.no

Skal du flytte til fosterhjem og lurer på hvordan det blir? Det er barneverntjenestens ansvar å sørge for at du får det bra. Husk at du skal kunne si din mening om det som planlegges for deg!

Jente får hjelp til leksene (foto: Tine Poppe / bufdir.no)
HOS KJENTE? Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre i slekten eller i nettverket sitt.

Hvis det er nødvendig for deg å flytte hjemmefra, skal barnevernstjenesten vurdere om fosterhjem kan være et godt alternativ. Først vil de undersøke om noen i slekten din eller noen andre du kjenner kan være fosterhjem.

Du skal alltid få si din mening om det som planlegges for deg fra du er stor nok til å forstå hva saken gjelder. Din mening skal tillegges mer vekt jo eldre du er.

Bo hos slekt eller venner?

Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før.

Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre i slekten eller i nettverket sitt. Dette er personer eller familier som barnet har hatt kontakt med og kjenner. Eksempler på dette kan være fotballtrener, en nabo, speiderleder, lærer, tidligere besøkshjem eller støttekontakt.

Barnevernstjenesten skal alltid vurdere om noen i familien eller nettverket kan være fosterhjem. Familieråd er en metode som ofte blir brukt for å finne fosterhjem i slekt og nettverk.

Du skal få informasjon om fosterfamilien

Før et fosterhjem blir valgt vil du og foreldrene dine få informasjon om familien som er aktuell.

Som regel vil både du og foreldrene dine få være med på ett eller flere besøk hjemme hos familien, slik at alle bedre kan gjøre seg opp en mening om forslaget.

Når fosterhjemmet er bestemt, vil barnevernstjenesten og du og foreldrene dine bli enige om når du skal flytte inn og hva som eventuelt skal forberedes i tiden fram til flytting.

Det kan for eksempel være å ordne med skolebytte hvis det er en del av planen, eller skoleskyss hvis reiseveien blir lang.

Før du flytter

Før du flytter inn vil barnvernstjenesten og fosterfamilien lage en avtale om oppgaven som fosterhjem.

I den avtalen vil det stå hva fosterforeldrene kan bestemme over, og hva foreldrene dine kan bestemme selv om du ikke bor hjemme. Denne avtalen skal gås gjennom en gang i året.

Her kan du lese mer om dine rettigheter når du bor i fosterhjem.

Egen tilsynsperson

Barnevernstjenesten bestemmer hvem som er saksbehandler og ansvarlig i din sak. Dette kan være en eller to personer, og du skal vite hvem det er og hvordan du kan nå dem, for eksempel på telefon, hvis det er nødvendig.

Barnevernet vil også finne fram til en voksen tilsynsperson som skal treffe deg med jevne mellomrom etter flyttingen. Tilsynspersonen har som oppgave å følge med på at du har det bra.

Jente får hjelp til leksene (foto: Tine Poppe / bufdir.no)
HOS KJENTE? Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre i slekten eller i nettverket sitt.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Fosterhjem

Les mer

Barnevern

Les mer