Kontakt med familien i fosterhjem

02.05.2017 Redaksjonen, ung.no

De aller fleste barn som bor i fosterhjem skal ha tid og kontakt med foreldre og andre viktige personer i livet deres.

Fosterfar og jente på kjøkkenet (foto: Tine Poppe / bufdir.no)
RETTIGHETER: Som fosterbarn har du flere rettigheter du bør kjenne til.

Det er ofte mange følelser involvert når man flytter i fosterhjem, også for familien til barnet. Det kan være følelser som fortvilelse, lettelse, sinne og savn.

Derfor er det er viktig å vite at barnevernstjenesten aktivt støtter både foreldre og fosterforeldre i denne perioden.

Barnevernet har også ansvaret for å opprettholde kontakten mellom deg og familien din etter at du har flyttet i fosterhjem.

Skriftlig avtale

Hvor mye kontakt og tid sammen du og familien din skal ha, skal basere seg mest på dine behov.

Det skal lages en skriftlig avtale som sier noe om hvor mye du skal være sammen med foreldrene dine. Dette blir gjort ved alle plasseringer i fosterhjem.

Barn i fosterhjem har nesten alltid kontakt med sine foreldre, søsken, annen familie og nettverk. Hvor mye kontakt det er snakk om avhenger blant annet av barnets alder og hvor lenge barnet skal bo i fosterhjemmet.

Positivt med samarbeid

For fosterforeldre er det en viktig oppgave å ha et positivt samarbeid med barnets foreldre. Godt samarbeid er bra for alle.

Selv om mange fosterbarn har foreldre som strever, deler foreldrene og fosterforeldrene dine oftest et felles ønske, nemlig at du skal ha det bra.

Når plasseringen skjer med samtykke fra foreldrene har man oftest et positivt utgangspunkt for samarbeid og kontakt. Når barn flyttes mot foreldrenes vilje kan det oppstå konflikter, også om samværsordningen.

Det er barneverntjenestens oppgave å veilede, støtte og finne fram til løsninger på eventuelle konflikter slik at samværene blir til det beste for barnet

Fakta

KORT FORTALT:

  • Barnevernet har ansvare for å opprettholde kontakten mellom deg og familien din etter at du har flyttet i fosterhjem.
  • Hvor mye kontakt og tid du skal ha med familien din, skal basere seg mest på dine behov.
  • Det skal lages en skriftlig avtale som sier noe om hvor mye du skal være sammen med foreldrene dine.
Fosterfar og jente på kjøkkenet (foto: Tine Poppe / bufdir.no)
RETTIGHETER: Som fosterbarn har du flere rettigheter du bør kjenne til.

Fakta

KORT FORTALT:

  • Barnevernet har ansvare for å opprettholde kontakten mellom deg og familien din etter at du har flyttet i fosterhjem.
  • Hvor mye kontakt og tid du skal ha med familien din, skal basere seg mest på dine behov.
  • Det skal lages en skriftlig avtale som sier noe om hvor mye du skal være sammen med foreldrene dine.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Fosterhjem

Les mer

Barnevern

Les mer

Familie

Les mer