Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn og ungdom som ikke kan bo sammen med foreldrene sine.

Sist oppdatert: 18.02.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Fosterfar og gutt ute på tur langs stranden
FOSTERHJEM: Det kan være mange grunner at at ungdom bor i fosterhjem. Noen bor i fosterhjem i en kort periode, andre bor der lenge.

Et fosterhjem skal være mest mulig likt et vanlig hjem. Fosterforeldre skal ha tid og overskudd til å ta seg av barnet eller ungdommen som bor der.

Det er mange grunner til at barn bor i fosterhjem, men felles for alle er at deres egne foreldre ikke kan ta seg av dem i en kortere eller lengre periode.

Fosterforeldrene skal samarbeide godt med barnevernstjenesten og med andre som er der for å hjelpe, som lærere, leger, psykologer eller besøkshjem. De skal også samarbeide med familien og andre som er viktige for den som bor i fosterhjemmet.

Barnevernstjenesten kommer på besøk

I hver kommune er det en barnevernstjeneste. Alle som bor i et fosterhjem har en kontaktperson i barnevernstjenesten. Kontaktpersonen skal komme på besøk i familien minst fire ganger i året for å se om alt er bra der.

Hvis du er over 15 år, har bodd i et fosterhjem i to år og har det bra der, kan barneverntjenesten bestemme at det er nok å komme to ganger i året.

I tillegg til kontaktpersonen, har du også en egen tilsynsperson som kommer på besøk jevnlig for å finne ut hvordan du har det. Du kan lese mer om dette hos Bufdir.

Du har rett til å være sammen med familien

Selv om du bor i fosterhjem, har du rett til å være sammen med familien din. Hvor mye det er snakk om, ble bestemt av Barneverns- og helsenemnda eller barneverntjenesten og foreldrene dine da det ble bestemt at du skulle bo i fosterhjem.

Hvis du ønsker å være sammen med andre i familien, skal fosterfamilien hjelpe til med dette. Noen ganger er det greiest at noen blir med på disse møtene.

Når du fyller 18 år

Etter at du har fylt 18 år har ikke barnevernet omsorgen for deg lengre. Du kan likevel fortsette å bo i fosterhjemmet. Dette avgjøres i god tid i forkant - sammen med barnevernet.

Det er mulig å få hjelp av barnevernet fram til man er 23 år.

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme
Fosterfar og gutt ute på tur langs stranden
FOSTERHJEM: Det kan være mange grunner at at ungdom bor i fosterhjem. Noen bor i fosterhjem i en kort periode, andre bor der lenge.

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?