Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn og ungdom som av forskjellige grunner ikke kan bo sammen med foreldrene sine.

Sist oppdatert: 18.02.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Fosterfar og gutt ute på tur langs stranden
FOSTERHJEM: Bor du i fosterhjem har du krav på en tilsynsfører som skal passe på at du har det bra i fosterhjemmet. Som fosterbarn skal du også bli hørt, og det er viktig å huske på at dine meninger også er viktige.

Et fosterhjem skal være mest mulig likt et vanlig hjem. Fosterforeldrene skal ha tid og overskudd til å ta seg av barnet eller ungdommen som bor der.

Det er mange grunner til at barn bor i fosterhjem, men felles for alle er at deres egne foreldre ikke kan ta seg av dem i en kortere eller lengre periode.

Fosterforeldrene skal samarbeide godt med barneverntjenesten og med andre som er der for å hjelpe, som lærere, leger, psykologer eller besøkshjem. De skal også samarbeide med familien og andre som er viktige for den som bor i fosterhjemmet.

Barneverntjenesten kommer på besøk

I hver kommune er det en barneverntjeneste. Alle som bor i et fosterhjem har en saksbehandler i barneverntjenesten. Saksbehandleren skal komme på besøk i familien minst fire ganger i året for å se om alt er bra der.

Hvis du har bodd i et fosterhjem i to år og har det bra der, kan barneverntjenesten bestemme at det er nok å komme to ganger i året.

Du har rett til å være sammen med familien

Selv om du bor i fosterhjem, har du rett til å være sammen med familien din. Hvor mye det er snakk om, ble bestemt av fylkesnemda eller barneverntjenesten og foreldrene dine da det ble bestemt at du skulle bo i fosterhjem.

Hvis du ønsker å være sammen med andre i familien, skal fosterfamilien hjelpe til med dette. Noen ganger er det greiest at noen blir med på disse møtene.

Foreldrene skal få oppfølging

Saksbehandleren din i barnevernet skal ha kontakt med foreldrene dine, og tilby dem veileding og oppfølging. Saksbehandleren kan også hjelpe foreldrene med å få hjelp fra andre om de ønsker og trenger det.

Saksbehandlere skal også ha kontakt med fosterforeldrene i en familie. Noen av disse møtene kan ungdommen være med på om han eller hun vil det.

Lurer du på noe? - Snakk med saksbehandleren din

Du har rett til å få snakke med saksbehandleren din når du lurer på noe, og fosterforeldrene dine trenger ikke å være tilstede.

Barneverntjenesten må lage en plan for hvordan du skal ha det i fosterhjemmet. Planen skal også si noe om hvor lenge barneverntjenesten mener du skal være i fosterhjem. Denne planen kan endres.

Fortell hvordan du har det

Når du bor i et fosterhjem har du rett på en egen tilsynsfører som skal passe på at du har det bra i fosterhjemmet. Tilsynsføreren er en person som du kan snakke med om hvordan du har det i fosterhjemmet.

Barneverntjenesten finner denne tilsynsføreren, og du kan få mene noe om hvilken tilsynsfører som blir valgt. Fosterforeldrene og foreldrene skal også vite hvem tilsynsføreren er.

Dette kan du snakke med tilsynsfører om:

  • Er det noe spesielt som har skjedd siden sist?
  • Hvordan trives du i fosterhjemmet?
  • Hvordan er det på skolen?
  • Hva du gjør etter skolen og i helgene.
  • Hvordan samværet med familien er.
  • Om det er noe spesielt som skal skje i tiden framover.

Tilsynsføreren skal ta kontakt minst 4 ganger i året. Du skal også vite hvordan du skal få tak i denne personen om du trenger det.

Taushetsplikt

Både fosterforeldre, saksbehandler og tilsynsfører har taushetsplikt når det gjelder deg og din bakgrunn.

De kan snakke med deg, med hverandre, og med skolen, men ikke med andre om deg og din sak.

Når du fyller 18 år

Etter at du har fylt 18 år har ikke barnevernet omsorgen for deg lengre. Du kan likevel fortsette å bo i fosterhjemmet. Dette avgjøres i god tid i forkant - sammen med barnevernet.

Det er mulig å få hjelp av barnevernet fram til man er 23. Du kan lese mer om ettervern her

Fakta

Du har rett til å få vite hvorfor du er i et fosterhjem og hvor lenge du skal være der.


Det er barneverntjenesten som har ansvaret for at du får informasjon, selv om det kanskje er fosterforeldrene som snakker med deg om dette.

Fosterfar og gutt ute på tur langs stranden
FOSTERHJEM: Bor du i fosterhjem har du krav på en tilsynsfører som skal passe på at du har det bra i fosterhjemmet. Som fosterbarn skal du også bli hørt, og det er viktig å huske på at dine meninger også er viktige.

Fakta

Du har rett til å få vite hvorfor du er i et fosterhjem og hvor lenge du skal være der.


Det er barneverntjenesten som har ansvaret for at du får informasjon, selv om det kanskje er fosterforeldrene som snakker med deg om dette.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?