Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn og ungdom som av forskjellige grunner ikke kan bo sammen med foreldrene sine.

Fosterfar og gutt ute på tur (foto: Tine Poppe / bufdir.no))
FOSTERHJEM: Bor du i fosterhjem har du krav på en tilsynsfører som skal passe på at du har det bra i fosterhjemmet. Som fosterbarn skal du også bli hørt, og det er viktig å huske på at dine meninger også er viktige.

Et fosterhjem skal være mest mulig likt et vanlig hjem. Fosterforeldrene skal ha tid og overskudd til å ta seg av barnet eller ungdommen som bor der.

Det er mange grunner til at barn bor i fosterhjem, men felles for alle er at deres egne foreldre ikke kan ta seg av dem i en kortere eller lengre periode.

Fosterforeldrene skal samarbeide godt med barneverntjenesten og med andre som er der for å hjelpe, som lærere, leger, psykologer eller besøkshjem. De skal også samarbeide med familien og andre som er viktige for den som bor i fosterhjemmet.

Barneverntjenesten kommer på besøk

I hver kommune er det en barneverntjeneste. Alle som bor i et fosterhjem har en saksbehandler i barneverntjenesten. Saksbehandleren skal komme på besøk i familien minst fire ganger i året for å se om alt er bra der.

Hvis du har bodd i et fosterhjem i to år og har det bra der, kan barneverntjenesten bestemme at det er nok å komme to ganger i året.

Du har rett til å være sammen med familien

Selv om du bor i fosterhjem, har du rett til å være sammen med familien din. Hvor mye det er snakk om, ble bestemt av fylkesnemda eller barneverntjenesten og foreldrene dine da det ble bestemt at du skulle bo i fosterhjem.

Hvis du ønsker å være sammen med andre i familien, skal fosterfamilien hjelpe til med dette. Noen ganger er det greiest at noen blir med på disse møtene.

Foreldrene skal få oppfølging

Saksbehandleren din i barnevernet skal ha kontakt med foreldrene dine, og tilby dem veileding og oppfølging. Saksbehandleren kan også hjelpe foreldrene med å få hjelp fra andre om de ønsker og trenger det.

Saksbehandlere skal også ha kontakt med fosterforeldrene i en familie. Noen av disse møtene kan ungdommen være med på om han eller hun vil det.

Lurer du på noe? - Snakk med saksbehandleren din

Du har rett til å få snakke med saksbehandleren din når du lurer på noe, og fosterforeldrene dine trenger ikke å være tilstede.

Barneverntjenesten må lage en plan for hvordan du skal ha det i fosterhjemmet. Planen skal også si noe om hvor lenge barneverntjenesten mener du skal være i fosterhjem. Denne planen kan endres.

Fortell hvordan du har det

Når du bor i et fosterhjem har du rett på en egen tilsynsfører som skal passe på at du har det bra i fosterhjemmet. Tilsynsføreren er en person som du kan snakke med om hvordan du har det i fosterhjemmet.

Barneverntjenesten finner denne tilsynsføreren, og du kan få mene noe om hvilken tilsynsfører som blir valgt. Fosterforeldrene og foreldrene skal også vite hvem tilsynsføreren er.

Dette kan du snakke med tilsynsfører om:

  • Er det noe spesielt som har skjedd siden sist?
  • Hvordan trives du i fosterhjemmet?
  • Hvordan er det på skolen?
  • Hva du gjør etter skolen og i helgene.
  • Hvordan samværet med familien er.
  • Om det er noe spesielt som skal skje i tiden framover.

Tilsynsføreren skal ta kontakt minst 4 ganger i året. Du skal også vite hvordan du skal få tak i denne personen om du trenger det.

Taushetsplikt

Både fosterforeldre, saksbehandler og tilsynsfører har taushetsplikt når det gjelder deg og din bakgrunn.

De kan snakke med deg, med hverandre, og med skolen, men ikke med andre om deg og din sak.

Når du fyller 18 år

Etter at du har fylt 18 år har ikke barnevernet omsorgen for deg lengre. Du kan likevel fortsette å bo i fosterhjemmet. Dette avgjøres i god tid i forkant - sammen med barnevernet.

Det er mulig å få hjelp av barnevernet fram til man er 23. Du kan lese mer om ettervern her

Fakta

Du har rett til å få vite hvorfor du er i et fosterhjem og hvor lenge du skal være der.


Det er barneverntjenesten som har ansvaret for at du får informasjon, selv om det kanskje er fosterforeldrene som snakker med deg om dette.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 18.02.2020

Kilder:

Bufdir.no

Offentleg og kvalitetssikra
Fosterfar og gutt ute på tur (foto: Tine Poppe / bufdir.no))
FOSTERHJEM: Bor du i fosterhjem har du krav på en tilsynsfører som skal passe på at du har det bra i fosterhjemmet. Som fosterbarn skal du også bli hørt, og det er viktig å huske på at dine meninger også er viktige.

Fakta

Du har rett til å få vite hvorfor du er i et fosterhjem og hvor lenge du skal være der.


Det er barneverntjenesten som har ansvaret for at du får informasjon, selv om det kanskje er fosterforeldrene som snakker med deg om dette.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hvem er fosterforeldre?

Fosterforeldre er helt vanlige folk som har lyst og overskudd til å ta inn et ekstra barn i familien sin. Akkurat som andre foreldre, er alle fosterforeldre forskjellige.

Familie på tur (colourbox.com)

Kontakt med familien i fosterhjem

De aller fleste barn som bor i fosterhjem skal ha tid og kontakt med foreldre og andre viktige personer i livet deres.

Fosterfar og jente på kjøkkenet (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Skal i fosterhjem, hva skjer da?

Skal du flytte til fosterhjem og lurer på hvordan det blir? Det er barneverntjenestens ansvar å sørge for at du får det bra. Husk at du skal kunne si din mening om det som planlegges for deg!

Jente får hjelp til leksene (foto: Tine Poppe / bufdir.no)
Aktuelt

Dette skjer med kroppen din hvis du spiser for lite

Er det farlig å spise lite mat én dag? Hva med over en lengre periode? Hvor lite mat kan du spise før det blir farlig, og hva er det egentlig som skjer med kroppen din da?

TRØTT GUTT (colourbox.com)

Hva skjer hvis du blir tatt med falsk legitimasjon?

Det kan være fristende å låne legitimasjon av andre for å komme inn på utesteder eller konserter, men hvis du blir tatt kan du få problemer.

Ungdom ved gjerde på festival (Foto: www.colourbox.com)

Gutt og utsatt for overgrep?

Gutter opplever også seksuelle overgrep. For å få hjelp til å takle de vonde opplevelsene, er det viktig å snakke om det som er vanskelig.

Trist jente