Ettervern for barnevernsbarn

Du kan få hjelp fra barnevernet selv om du har fylt 18 år. Gjennom ettervern kan du få hjelp med overgangen til voksenlivet.

Sist oppdatert: 10.08.2023 Av: Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Gutt ser inn i kamera
ETTERVERN: Mange fosterbarn får ettervern etter at de har flyttet ut av barnevernomsorg. Foto: Ben den Engelsen/Unsplash

Når du fyller 18 år, blir du myndig. Da kan du være med å bestemme om hjelpen fra barnevernet skal fortsette.

Det er mulig å få hjelp av barnevernet helt fram til 25-årsdagen din. Dette kalles ettervern.

Ettervern skal bidra til at bidra til at unge voksne med erfaring fra barnevernet får hjelp og støtte i overgangen til voksenlivet .

Hvem har rett til ettervern?

Du har rett til ettervern hvis du:

 • har hatt tiltak fra barnevernet før du fylte 18 år og fortsatt har behov for støtte fra barnevernstjenesten for å få en god overgang til voksenlivet. Dette gjelder både hjelpetiltak, omsorgstiltak eller atferdstiltak.

Du må selv samtykke til ettervern for å få det. Tiltak fra barnevernet stopper den dagen du fyller 25 år.

På nettsidene til landsforening for barnevernsbarn finner du mye informasjon om dine rettigheter som barnevernsbarn.

Kort fortalt

 • Det er mulig å få hjelp helt fram til 25-årsdagen.
 • Hvis du har hatt tiltak fra barnevernet før du fylte 18 år, og fortsatt har behov for støtte fra barnevernstjenesten for å få en god overgang til voksenlivet, har du rett på ettervern.
 • Du må samtykke til ettervern om du skal få det.
 • Tiltak fra barnevernet stopper den dagen du fyller 25 år.

Hva bør du tenke på

Når du skal planlegge overgangen til ditt voksne liv, er det en god ide å prate med andre så du er best mulig forberedt.

Kanskje kan du få hjelp og gode råd fra noen andre som har vært gjennom det samme selv.

Det kan være lurt å tenke gjennom ting som:

 • Hvor du vil bo
 • Hvor kan du hente støtte og hjelp

Det er viktig med støtte når du skal over i en ny tilværelse. Kanskje du trenger litt praktisk hjelp, eller noen å ringe til og noen å være sammen med i jul og høytider?

Det er viktig å ikke bli sittende alene med både gleder og sorger i hverdagen.

Få hjelp med familieråd

Familieråd kan være en god ide, både i forberedelsen, flytteprosessen og oppfølgingen. Dette er en arbeidsmåte som barnevernet i Norge bruker, og alle kommuner i Norge skal ha kunnskap om familieråd.

Kort fortalt er det en arbeidsmåte der barn og unge er i sentrum og får innflytelse, sånn at deres egne vurderinger og opplevelser blir tatt hensyn til. Mange anbefaler at familieråd avholdes i god tid før ungdommen fyller 18 år for å lage en plan.

Les mer om familieråd og se filmer som ungdom har laget på bakgrunn av ungdommers egne erfaringer.

Hva kan du gjøre hvis du ikke får hjelp?

Det er barnevernstjenesten i den enkelte kommune som vurderer hvert enkelt tilfelle. Kanskje får du ikke oppfølging, selv om du mener at du trenger det?

Barnevernstjenestens avgjørelser om at tiltak skal videreføres, erstattes eller opphøre (ta slutt) er enkeltvedtak som kan klages på til Statsforvalteren.

Klagen kan skrives helt enkelt og sendes til den barnevernstjenesten som har ansvar for deg. Kanskje vil barnevernstjenesten endre mening? Dersom barnevernet ikke endrer mening, så vil Statsforvalteren avgjøre klagen.

Du kan sende inn klagen din til Statsforvalteren.no

Klage til Statsforvalteren

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet kan klage til Statsforvalteren. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre.

 • Du kan klage uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.
 • Du kan klage på alt du mener ikke er riktig.
 • Statsforvalteren skal passe på at barnevernet gjør jobben sin, og følge med på at barnevernet følger lover og regler.

Du kan sende inn klagen din på Statsforvalterens sider.

Gutt ser inn i kamera
ETTERVERN: Mange fosterbarn får ettervern etter at de har flyttet ut av barnevernomsorg. Foto: Ben den Engelsen/Unsplash

Kort fortalt

 • Det er mulig å få hjelp helt fram til 25-årsdagen.
 • Hvis du har hatt tiltak fra barnevernet før du fylte 18 år, og fortsatt har behov for støtte fra barnevernstjenesten for å få en god overgang til voksenlivet, har du rett på ettervern.
 • Du må samtykke til ettervern om du skal få det.
 • Tiltak fra barnevernet stopper den dagen du fyller 25 år.

Klage til Statsforvalteren

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet kan klage til Statsforvalteren. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre.

 • Du kan klage uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.
 • Du kan klage på alt du mener ikke er riktig.
 • Statsforvalteren skal passe på at barnevernet gjør jobben sin, og følge med på at barnevernet følger lover og regler.

Du kan sende inn klagen din på Statsforvalterens sider.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider