Ettervern for barnevernsbarn

Du kan få hjelp av barnevernet til du er 25 år. Når du skal planlegge overgangen til ditt voksne liv, er det lurt å prate med andre som har vært gjennom det samme.

Sist oppdatert: 16.12.2019 Av: Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

""
ETTERVERN: Mange fosterbarn får ettervern etter at de har flyttet ut av barnevernomsorg.

Når du fyller 18 år, blir du myndig. Da kan du være med å bestemme om hjelpen fra barnevernet skal fortsette.

Det er en overgang som du kanskje både gleder og gruer deg til.

Hjelp fram til du blir 25 år

Det er viktig å være klar over at det er mulig å få hjelp helt fram til 25-årsdagen. Du har ikke rett til å kreve at tiltak opprettholdes over 18 år, men barnevernet må gi en spesiell begrunnelse dersom de ikke gir oppfølging.

Tiltak fra barnevernet stopper den dagen du fyller 25 år. Det finnes ulike type tiltak, både praktisk og økonomisk hjelp.

På nettsidene til landsforening for barnevernsbarn www.barnevernsbarna.no finner du mye informasjon om dine rettigheter som barnevernsbarn.

Kort fortalt

  • Det er mulig å få hjelp helt fram til 25-årsdagen.
  • Du har ikke rett til å kreve at tiltak opprettholdes etter du er fylt 18 år, men barnevernet må gi en spesiell begrunnelse dersom de ikke gir deg oppfølging.
  • Tiltak fra barnevernet stopper den dagen du fyller 25 år. Det finnes ulike type tiltak, både praktisk og økonomisk hjelp.

Hva bør du tenke på

Når du skal planlegge overgangen til ditt voksne liv, kan det være en god ide å prate med andre så du er best mulig forberedt. Tiden som står foran deg handler både om forberedelse, flytting og oppfølging.

Når du skal flytte trenger du kanskje hjelp og gode råd fra andre som har vært gjennom det samme selv. Da blir overgangen ikke så stor.

Det kan være lurt å tenke gjennom ting som:

  • Hvor du vil bo
  • Hvor kan du hente støtte og hjelp

Det er viktig med støtte når du skal over i en ny tilværelse. Kanskje trenger du også praktisk hjelp, som noen å ringe til og noen å være sammen med i jul og høytider?

Etter at du har flyttet ut er det viktig for deg å ikke bli sittende alene med både gleder og strev i hverdagen.

Få hjelp med familieråd

Familieråd kan være en god ide, både i forberedelsen, flytteprosessen og oppfølgingen. Dette er en arbeidsmåte som barnevernet i Norge benytter, og alle kommuner i Norge skal ha kunnskap om familieråd.

Kort fortalt er det en arbeidsmåte der barn og unge er i sentrum og får innflytelse, sånn at deres egne vurderinger og opplevelser blir tatt hensyn til. Mange anbefaler at familieråd avholdes i god tid før ungdommen fyller 18 år for å lage en plan.

Les mer om familieråd og se filmer som ungdom har laget på bakgrunn av ungdommers egne erfaringer.

Hva kan du gjøre hvis du ikke får hjelp?

Det er barneverntjenesten i den enkelte kommune som vurderer hvert enkelt tilfelle. Kanskje får du ikke oppfølging, selv om du mener at du trenger det?

Hvis barneverntjenesten velger å ikke gi deg tiltak etter fylte 18 år, kan du selv sende en klage til Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen).

Klagen kan skrives helt enkelt og sendes til den barneverntjenesten som har ansvar for deg. Kanskje vil barneverntjenesten endre mening? Dersom barnevernet ikke endrer mening, så vil Statsforvalteren avgjøre klagen.

""
ETTERVERN: Mange fosterbarn får ettervern etter at de har flyttet ut av barnevernomsorg.

Kort fortalt

  • Det er mulig å få hjelp helt fram til 25-årsdagen.
  • Du har ikke rett til å kreve at tiltak opprettholdes etter du er fylt 18 år, men barnevernet må gi en spesiell begrunnelse dersom de ikke gir deg oppfølging.
  • Tiltak fra barnevernet stopper den dagen du fyller 25 år. Det finnes ulike type tiltak, både praktisk og økonomisk hjelp.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider