Hopp til hovedinnholdet

Ettervern for barnevernbarn

Jente under et tre (colourbox.com)
ETTERVERN: Mange fosterbarn får ettervern etter at de har flyttet ut av barnevernomsorg.

Du kan få hjelp av barnevernet til du er 23 år.

Les mer om overgangen til voksenlivet for barnevernbarn.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente under et tre (colourbox.com)
ETTERVERN: Mange fosterbarn får ettervern etter at de har flyttet ut av barnevernomsorg.

Dine rettigheter som barnevernsbarn

Når du fyller 18 år, blir du myndig. Da kan du være med å bestemme om hjelpen fra barnevernet skal fortsette. Det er en overgang som du kanskje både gleder og gruer deg til.

 

Hjelp fram til du blir 23 år

Det er viktig å være klar over at det er mulig å få hjelp helt fram til 23- års dagen. Du har ikke rett til å kreve at tiltak opprettholdes over 18 år, men barnevernet må gi en spesiell begrunnelse dersom den ikke gir oppfølging. Tiltak fra barnevernet stopper den dagen du fyller 23 år. Det finnes ulike type tiltak, både praktisk og økonomisk hjelp.

På nettsidene til landsforening for barnevernsbarn www.barnevernsbarna.no finner du mye stoff om dine rettigheter som barnevernsbarn.

Hva bør du tenke på

Når du skal planlegge for overgangen til ditt voksne liv, kan det være en god ide å prate med andre så du er best mulig forberedt. Tiden som står foran handler både om forberedelse, flytting og oppfølging.

 

Forberedelse, flytting og oppfølging

«I god tid før barnet fyller 18 år, skal barneverntjenesten i samarbeid med barnet vurdere om plasseringen skal opprettholdes eller om barnet skal motta andre hjelpetiltak etter 18 år. Dersom barnet samtykker, skal barneverntjenesten utarbeide en plan for framtidige tiltak. Planen kan endres.» Bvl § 4-15, siste ledd.

Når du skal flytte trenger du kanskje hjelp og gode råd fra andre som har vært gjennom det samme selv. Da blir overgangen ikke så stor.

  • Hvor du vil bo?
  • Hvor kan du hente støtte og hjelp?

Det er viktig med støtte og tilhørighet når du skal over i en ny tilværelse. Kanskje trenger du også praktisk hjelp, noen å ringe til og noen å være sammen med i jul og høytider? Etter at du har flyttet ut er det viktig for deg å ikke bli sittende alene med gleder og strev i hverdagen.

 

Få hjelp med familieråd

Familieråd kan være en god ide både i forberedelsen, flytteprosessen og oppfølgingen. Det er en arbeidsmåte som barnevernet i Norge benytter, og alle kommuner i Norge skal ha kunnskap om familieråd. Kort fortalt er det en arbeidsmåte der barn og unge er i sentrum og får innflytelse slik at egne vurderinger og opplevelser blir tatt hensyn til. Mange anbefaler at familieråd avholdes i god tid før ungdommen fyller 18 år for å lage en plan.

Les mer om familieråd og se filmer som ungdom har laget på bakgrunn av ungdommers egne erfaringer.

 

Hva kan du gjøre hvis du ikke får hjelp?

Det er barneverntjenesten i den enkelte kommune som vurderer hvert enkelt tilfelle. Kanskje får du ikke oppfølging, selv om du mener at du trenger det? Dersom barneverntjenesten velger å ikke gi deg tiltak etter fylte 18 år, kan du selv sende en klage til Fylkesmannen. Klagen kan skrives helt enkelt og sendes til den barneverntjenesten som har ansvar for deg. Kanskje vil barneverntjenesten endre mening? Dersom barnevernet ikke endrer mening, så vil Fylkesmannen avgjøre klagen.

 

Tekst og kilde: Bufdir

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hjelp fra barnevernet etter at man blir 18 år?
Hei Du lurer på om man kan få hjelp fra barnevernet selv om man ikke har det i det man blir 18 år. Det er slik du skriver at man må ha fått et ...
Klage på barnevernet
Hei Hei du skriver og forteller at du har tiltak fra barneverntjenesten, og nå bor i fosterhjem. Du skriver at barneverntjenesten har brutt mange lo...
Barnetrygd etter fylte 18 år?
Hei Det finnes en egen lov om reglene for barnetrygd (Barnetrygdloven av 2002). Det følger av denne loven at barnetrygd gis for å bidra til å dekk...
Bor i fosterhjem etter fylte 18 år - kan jeg få penger til klær fra barnevernet?
Hei Det er det vanskelig å svare konkret på - det kommer an på om du bor i fosterhjemmet etter en avtale med barnevernet eller ikke. Dersom det er...
Jeg ønsker å flytte hjemmefra, kan jeg få støtte?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Som student på videregående skole så er det stipend og lån fra Lånekassen, økonomisk støtte fra dine ...
Har jeg rett til støtte fra NAV og/eller Lånekassen når jeg bor alene?
Hei, og takk for dine spørsmål. Hvis du går på videregående skole, så er det stipend og/eller lån fra Lånekassen og eventuelt det du kan tjen...
Jeg bor i fosterhjem og lurer på hvordan det blir når jeg er 18...
Hei jente 16 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvor bekymret du er for fremtiden. Jeg forstår at du er opptatt av det...
Hvor lenge har jeg krav på økonomisk hjelp fra barneværnet
Hei, og beklager sent svar! Du har krav på hjelp fra barnevernet fram til du er 18 år, men i noen tilfeller kan du få hjelp og støtte i en peri...
Trenger hjelp til bolig når jeg fyller 18 år
Hei Gratulerer med dagen som 18 åring, når dagen kommer! Det er en dag som mange unge venter på  - endelig myndig og med rettigheter som voksen! ...
Bor med min psykisk syke og til tider psykisk voldelige far og min deprimerte utbrente mor
Hei Det er fullt forståelig  at du ikke kan orke dette mer. Barnevernet kan yte tiltak utover fylte 18 år, eller sørge for at du kommer i kontakt...
Finnes det støtte for å flytte fra utfordringer hjemme?
Hei Du skriver at din venninne er 20 år, eier egen bil, jobber deltid og jobber med å forbedre sine eksamensresultater. Alle som studerer i Norge ...
Kan jeg bli straffet for å ha tatt en overdose Ritalin?
Hei Du kan ikke bli straffet for å ha misbrukt Ritalinen så lenge den har blitt skrevet ut til deg. Om det var noen andres medisiner, eller om du k...
Erstatning for tjenrsteforsømmelse og mistet barndom
Hei Så trist å høre at du har hatt en vanskelig barndom og opplevelser ved samvær hos din far som gjør at du nå sliter. En psykolog vil ved te...
Kommer barnevernet inn i bildet?
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg skjønner at du og barnefar er i en konflikt, og da er det mange ting som gjør det utrolig sårt og vanskeli...
Bor i fosterhjem, vil flytte.
Hei Hei, det er to viktige spørsmål du tar opp her: 1. Om du kan flytte for deg selv så snart som mulig Du skriver at du har fått innvilget ett...
Jeg bor i leilighet gjennom barnevernet, men blir nektet å få penger til klær
Hei   Dette var et vanskelig spørsmål du kom med. Når barn/unge er på institusjon er hovedreglen slik at de skal få dekket sine behov også fo...
Råd.
Hei gutt 19 år. Tusen takk for din henvendelse til oss.  Det var trist å høre om situasjonen du er i, og forstår at dette er veldig vanskelig fo...
Jeg har lyst til å flytte fra fosterfamilien min fordi jeg drar dem ned
Hei jenta 18 år. Når du er 18 år og myndig så bor du frivillig i fosterhjemmet ditt.  Det synes jeg også du skal fortsette med, spesielt side...
Bør jeg ikke få barn når jeg blir eldre på grunn av fortiden min og fordi barnevernet kan gripe inn?
Hei Takk for at du skriver til oss. Du er 20 år og har ennå ikke fått barn. Barnevernet kan ikke gripe inn i din eventuelle fremtidige familie på...
Se alle