Hva er barnevernet?

Barnevernet skal gi barn, ungdom og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme.

Sist oppdatert: 02.08.2023 Av: Bufdir

En jente sitter med noen venner og ser bekymret ut.
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Foto: Thomas Ekström/ung.no

Det er foreldrenes ansvar å gi barna sine god omsorg. Hvis foreldrene ikke strekker til, kan barnevernet hjelpe med å sørge for at barn og ungdom får den omsorgen, tryggheten og muligheten til utvikling som de har krav på.

Den viktigste oppgaven til barnevernet er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.

Barnevernet skal gjøre det som er best for barnet. Dette er det viktigste i barnevernssaker.

Barn skal helst bo hjemme

Barn skal bo hjemme hvis det er mulig. Barnevernet skal gjøre det de kan for å hjelpe til slik at det blir godt å bo der for alle i familien.

Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte, slik at foreldrene selv kan gi barna sine god omsorg.

Hjelp og støtte kan for eksempel være råd og veiledning til foreldrene, avlastning i helger, besøkshjem, foreldregrupper, støttekontakt eller støtte til fritidsaktiviteter.

Noen ganger må barnet flyttes

Noen ganger, i alvorlige tilfeller, er det ikke til barnets beste å bo hjemme.

Da må barnevernet ta over omsorgen for barnet. Dette kan skje med eller mot familiens ønske.

Det er bare barneverns- og helsesnemnda - et domstollignende organ, som kan bestemme om barnevernet skal ta over omsorgen når foreldrene ikke vil det. Du kan lese mer om nemda her.

Hvis den hjelpen som er gitt hjemme ikke fungerer, har barnevernet også et ansvar for å finne andre muligheter.

Det kan for eksempel være nødvendig å finne et annet sted som barnet kan bo i en kortere eller lengre periode.

Hvem kan si ifra til barnevernet?

Alle som bekymrer seg for et barn kan si ifra til barnevernet. Det kan være barnet selv, noen i familien, en nabo, skolen, helsesykepleier, lege, trener, ungdomsklubbleder eller andre.

Når barnevernet får slike henvendelser, setter de i gang undersøkelser for å finne ut om barnet eller familien trenger hjelp og støtte, og hva som er grunnen til dette.

Du finner mer informasjon om barnevernet hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hva kan du gjøre hvis du ikke får hjelp?

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet kan klage til Statsforvalteren. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre.

For å klage bruker du dette skjema hos Statsforvalteren.

Du kan klage uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.

Statsforvalteren skal passe på at barnevernet gjør jobben sin, og en av de viktigste oppgavene deres er å følge med på at barnevernet følger lover og regler.

Her kan du lese mer om å klage til Statsforvalteren.

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme
En jente sitter med noen venner og ser bekymret ut.
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Foto: Thomas Ekström/ung.no

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider