Hva er barnevernet?

Barnevernet skal gi barn, ungdom og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme.

Sist oppdatert: 16.04.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Jente i strikkegenser (foto: Tine Poppe / bufdir.no)
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Barnevernet skal gi foreldre støtte slik at de skal kunne gi sine egne barn god omsorg.

Det er foreldrenes ansvar å gi barna sine omsorg, men hvis foreldrene ikke strekker til kan barnevernet bidra for å sikre at barn og ungdom får omsorg, trygghet og mulighet til utvikling.

Hovedoppgaven til barnevernet er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.

Hensynet til barnets beste er det viktigste i barnevernssaker. Hvis det er konflikt mellom barnets og foreldrenes interesser, må barnevernet gjøre en avveiing. De skal legge særlig vekt på hensynet til barnets beste.

Barn skal helst bo hjemme

Barn skal bo hjemme hvis det er mulig. Barnevernet skal gjøre det de kan for å hjelpe til i hjemmet slik at det skal bli godt å bo der for alle i familien.

Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv kan gi barna sine god omsorg. Hjelp og støtte kan for eksempel være råd og veiledning, avlastning i helger, besøkshjem, foreldregrupper, støttekontakt eller støtte til fritidsaktiviteter.

Ansvar for å gripe inn

Noen ganger, i alvorlige tilfeller, er det ikke til barnets beste å bo hjemme. Da må barnevernet ta over omsorgen. Dette kan skje med eller mot familiens ønske. Det er bare fylkesnemnda - et domstollignende organ, som kan bestemme om barnevernet skal ta over omsorgen når det er mot foreldrenes ønske.

Hvis den hjelpen som er gitt hjemme ikke fungerer, har barnevernet også et ansvar for å finne andre muligheter. Det kan for eksempel være nødvendig å finne et annet sted barnet kan bo i en kortere eller lengre periode.

Hvem kan si ifra til barnevernet?

Barnevernet tar imot henvendelser fra alle som bekymrer seg for et barn. Det kan være barnet selv, noen i familien, nabo, skole, helsesykepleier, lege, trener, ungdomsklubbleder eller andre.

Når barnevernet får slike henvendelser, setter de i gang undersøkelser for å finne ut om barnet eller familien trenger hjelp og støtte, og hva som er grunnen til dette.

Du finner mer informasjon om barnevernet hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Fakta

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme, eller når barn eller ungdommer av andre grunner trenger hjelp, for eksempel på grunn av rus eller adferdsproblemer.Du kan lese mer om barnevernet på bufdir.no

Jente i strikkegenser (foto: Tine Poppe / bufdir.no)
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Barnevernet skal gi foreldre støtte slik at de skal kunne gi sine egne barn god omsorg.

Fakta

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme, eller når barn eller ungdommer av andre grunner trenger hjelp, for eksempel på grunn av rus eller adferdsproblemer.Du kan lese mer om barnevernet på bufdir.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Barnevern

Les mer