Hva er barnevernet?

Barnevernet skal gi barn, ungdom og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme.

Jente i strikkegenser (foto: Tine Poppe / bufdir.no)
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Barnevernet skal gi foreldre støtte slik at de skal kunne gi sine egne barn god omsorg.

Det er foreldrenes ansvar å gi barna sine omsorg, men hvis foreldrene ikke strekker til kan barnevernet bidra for å sikre at barn og ungdom får omsorg, trygghet og mulighet til utvikling.

Hovedoppgaven til barnevernet er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.

Hensynet til barnets beste er det viktigste i barnevernssaker. Hvis det er konflikt mellom barnets og foreldrenes interesser, må barnevernet gjøre en avveiing. De skal legge særlig vekt på hensynet til barnets beste.

Barn skal helst bo hjemme

Barn skal bo hjemme hvis det er mulig. Barnevernet skal gjøre det de kan for å hjelpe til i hjemmet slik at det skal bli godt å bo der for alle i familien.

Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv kan gi barna sine god omsorg. Hjelp og støtte kan for eksempel være råd og veiledning, avlastning i helger, besøkshjem, foreldregrupper, støttekontakt eller støtte til fritidsaktiviteter.

Ansvar for å gripe inn

Noen ganger, i alvorlige tilfeller, er det ikke til barnets beste å bo hjemme. Da må barnevernet ta over omsorgen. Dette kan skje med eller mot familiens ønske. Det er bare fylkesnemnda - et domstollignende organ, som kan bestemme om barnevernet skal ta over omsorgen når det er mot foreldrenes ønske.

Hvis den hjelpen som er gitt hjemme ikke fungerer, har barnevernet også et ansvar for å finne andre muligheter. Det kan for eksempel være nødvendig å finne et annet sted barnet kan bo i en kortere eller lengre periode.

Hvem kan si ifra til barnevernet?

Barnevernet tar imot henvendelser fra alle som bekymrer seg for et barn. Det kan være barnet selv, noen i familien, nabo, skole, helsesykepleier, lege, trener, ungdomsklubbleder eller andre.

Når barnevernet får slike henvendelser, setter de i gang undersøkelser for å finne ut om barnet eller familien trenger hjelp og støtte, og hva som er grunnen til dette.

Du finner mer informasjon om barnevernet hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 16.04.2020

Offentlig og kvalitetssikret
Jente i strikkegenser (foto: Tine Poppe / bufdir.no)
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Barnevernet skal gi foreldre støtte slik at de skal kunne gi sine egne barn god omsorg.

Fakta

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme, eller når barn eller ungdommer av andre grunner trenger hjelp, for eksempel på grunn av rus eller adferdsproblemer.Du kan lese mer om barnevernet på bufdir.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hva skjer hvis du kontakter barnevernet?

Barnevernet skal hjelpe barn og ungdom som ikke har det bra hjemme. De vil prøve å finne ut hvordan de kan hjelpe deg og familien din best mulig.

Gutt ringer (colourbox.com)

Du kan selv kontakte barnevernet

Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for hvordan noen du kjenner har det hjemme? Du kan selv melde fra til barnevernet.

Noen som skriver "jeg har det ikke noe bra hjemme" i en chat
Aktuelt

Har du hatt en kjip opplevelse i møte med helsetjenesten?

Visste du at du kan få gratis hjelp? Pasient- og brukerombudet svarer på hvilke rettigheter du har og gir råd når kontakten med helsevesenet ikke ble helt som du trodde.

Forelsket i den samme som bestevennen din?

Det kan fort bli problemer når bestevennen din er forelsket i den samme som deg. Skal du ta hensyn til bestevennen og droppe forelskelsen...eller?

To gutter og en jente venter på bussen (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hvordan diskutere på nett?

Det kan være gøy å diskutere på nett, men det er lurt å følge noen retningslinjer: Hold deg til saken og ikke gå til personangrep.

Tegning av sinna gutt foran laptop som viser fingeren. Illustrasjon: ung.no