Barnevernet er der for å hjelpe barn og familier som har det vanskelig hjemme. Alle kommuner har hver sin barneverntjeneste, og du kan ta kontakt med barnevernet der du bor.

Ring barneverntjenesten i din kommune

På dagtid kan du ta kontakt med barnevernet i kommunen eller bydelen din.

På barnevernvakten.no kan du søker på navnet på din kommune så finner du telefonnummeret til barneverntjenesten. Ring dem og fortell hvordan du har det og hvorfor du ringer.

Ring barnevernvakten eller Alarmtelefonen

Når barnevernet i kommunen eller bydelen din har stengt - ofte fra 15.30-tiden - kan du enten kontakte

 • barnevernvakten - på barnevernvakten.no finner du en oversikt over kontaktinformasjon. Skriv inn kommunen du bor i for å finne din lokale barnevernvakt.
 • eller du kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Da kommer du til en av de 15 store barnevernvaktene som finnes i Norge.

  Du kan ringe Alarmtelefonen til barnevernet på 116 111 hele døgnet.

 • Både barnevernvakten og Alarmtelefonen vil ut fra det du forteller gi deg råd og veiledning.

  Spør en voksen om hjelp

  Hvis du synes det er ubehagelig å ta kontakt med barnevernet på egenhånd, kan du snakke med noen voksne som kan hjelpe deg med dette. Det kan for eksempel være læreren din, helsesykepleier, rådgiver på skolen, en annen i familien din eller en trener.

  Du kan ringe barnevernet selv om du er usikker på om det du opplever eller forteller om er alvorlig nok til at barnevernet må gjøre noe med det. Barnevernet vil høre på det du forteller og vurdere hva som skal gjøres videre.