Hva skjer hvis du kontakter barnevernet?

Barnevernet skal hjelpe barn og ungdom som ikke har det bra hjemme. De vil prøve å finne ut hvordan de kan hjelpe deg og familien din best mulig.

Sist oppdatert: 16.04.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Gutt ringer (colourbox.com)
UNDERSØKER: Når barnevernet får en bekymringsmelding undersøker de saken, og vurderer deretter hvordan de kan hjelpe både barnet og resten av familien på best mulig måte.

Hvis du har det vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen om det og får hjelp. Barnevernet er der for å hjelpe barn og familier som har det vanskelig hjemme. Du kan kontakte barnevernet på flere måter:

Alle kommuner har en barneverntjeneste, og du kan ta kontakt med barneverntjenesten der du bor, eller ringe Alarmtelefonen til barnevernet på 116 111 hele døgnet.

Du kan også sende inn en digital bekymringsmelding. Det gjør du ved å gå til digitalt skjema for bekymringsmelding. Der kan du lese mer om hva en digital bekymringsmelding er og hvordan du sender den inn.

Barnevernet vurderer saken

Når barnevernet får melding om at et barn eller en ungdom ikke har det bra hjemme, skal de vurdere om de skal sette i gang undersøkelser eller ikke. Dette skal de gjøre innen en uke fra de har fått bekymringsmeldingen.

Hvis de bestemmer seg for å gå videre med saken, oppretter de det som kalles en undersøkelsessak for å finne ut mer om situasjonen til deg som har meldt bekymring.

Snakker med foreldrene dine og andre voksne

Barnevernet har som regel tre måneder på seg til å undersøke saken nærmere. I denne perioden snakker de med deg, med foreldrene dine og med andre voksne rundt deg, som for eksempel læreren din på skolen.

Dette gjør de for å høre mer om hvordan du har det og hvordan foreldrene dine er. De kommer vanligvis også på besøk til deg for å få et bedre inntrykk av hvordan dere har det hjemme.

I løpet av undersøkelsen kan barneverntjenesten finne ut om du og foreldrene dine trenger hjelp og støtte. Hva slags hjelp dette er, kommer helt an på hva de tenker er det beste for deg, og hva familien din selv ønsker. Det finnes flere måter barnevernet kan hjelpe på.

Ønsker å hjelpe familien hjemme

Mange har et bilde av at barnevernet tar barn vekk fra foreldrene og plasserer dem i fosterhjem eller på institusjoner, og er derfor redde for å ta kontakt med barnevernet.

Det er viktig å vite at barnevernet aller helst vil hjelpe familiene hjemme. Det kan de gjøre på flere måter. For eksempel kan de gi foreldrene dine råd og veiledning og ha samarbeidsmøter med skolen.

De kan også gi deg hjelp ved å tilby støttekontakt, støtte til fritidsaktiviteter, et besøkshjem eller lignende. For barn og ungdom som opplever mye krangling hjemme, kan det hjelpe å få veiledning til hvordan man er mot hverandre og hvordan man snakker sammen.

Når blir barn flyttet fra foreldrene sine?

Hvis situasjonen hjemme hos deg er veldig alvorlig, kan barnevernet ta over omsorgen for deg. Hvis foreldrene dine ikke vil dette, er det fylkesnemnda - et domstollignende organ, som kan bestemme dette.

Det å flytte et barn eller en ungdom bort fra foreldrene, er som regel siste utvei. I de aller fleste tilfellene velger barnevernet andre løsninger, og du skal selv få mene noe om hva du tror kan hjelpe for din familie.

Da er det viktig å være tydelig og si hvordan du har det, og hva du tror kan hjelpe.

Du har rett til å uttale deg og til å få informasjon før barnevernet tar avgjørelser som handler om eller går ut over deg.

De voksne du bor med har ansvar for å beskytte deg og gi deg omsorg. Hvis foreldrene dine ikke klarer, eller ikke vil, gjøre det barnevernet anbefaler, kan det bety at du ikke får den omsorgen du har krav på. Da kan barnevernet vurdere omsorgsovertakelse. Det vil si at noen andre enn foreldrene dine får omsorg for deg og at du ikke bor hjemme lenger. I disse tilfellene skal det også legges vekt på hva du mener.

Noen ganger må barn flyttes raskt

Hvis du blir utsatt for noe veldig alvorlig hjemme, som for eksempel vold eller seksuelle overgrep, må barnevernet flytte deg ut av hjemmet raskt. Det er det som kalles en akutt- eller hasteplassering.

Barnevernet kan flytte deg til et annet hjem eller til en institusjon. De skal alltid prøve å finne noen som kjenner deg som du kan bo hos en stund. Noen ganger når det er snakk om vold og seksuelle overgrep, vil barnevernet også varsle politiet.

Gutt ringer (colourbox.com)
UNDERSØKER: Når barnevernet får en bekymringsmelding undersøker de saken, og vurderer deretter hvordan de kan hjelpe både barnet og resten av familien på best mulig måte.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Barnevern

Les mer

Problemer hjemme

Les mer