Hva skjer hvis du kontakter barnevernet?

Barnevernet skal hjelpe barn og ungdom som ikke har det bra hjemme. De vil prøve å finne ut hvordan de kan hjelpe deg og familien din best mulig.

Sist oppdatert: 02.08.2023 Av: Bufdir

Foto av person som står utendørs og ser ned på mobilen.
UNDERSØKER: Når barnevernet får en bekymringsmelding undersøker de saken, og vurderer deretter hvordan de kan hjelpe både barnet og resten av familien på best mulig måte. Foto: Andrik Langfield, Unsplash.

Hvis du har det vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen om det og får hjelp.

Barnevernet er der for å hjelpe barn og familier som har det vanskelig hjemme.

Slik kontakter du barnevernet

Du kan kontakte barnevernet på flere måter:

Alle kommuner har en barnevernstjeneste, og du kan ta kontakt med barnevernstjenesten der du bor, eller ringe Alarmtelefonen til barnevernet på 116 111 hele døgnet.

Hvis det haster, kan du også ringe politiet på 02800, ellers politiets nødnummer 112.

Du kan også sende inn en digital bekymringsmelding. Det gjør du ved å gå til digitalt skjema for bekymringsmelding. Der kan du lese mer om hva en digital bekymringsmelding er og hvordan du sender den inn.

For å sende inn digital bekymringsmelding, må du ha elektronisk ID, som for eksempel MinID. Det kan du få fra du er 13 år. Hos Difi kan du lese om hvordan du skaffer deg MinID.

Hva gjør barnevernet når de får en bekymringsmelding?

Når barnevernet får melding om at et barn eller en ungdom ikke har det bra hjemme, vurderer de først om de skal sette i gang undersøkelser eller ikke.

Dette skal de gjøre innen en uke fra de har fått bekymringsmeldingen.

Hvis de bestemmer seg for å gå videre med saken, oppretter de det som kalles en undersøkelsessak for å finne ut mer om situasjonen.

Barnevernet snakker med foreldrene dine og andre voksne

Barnevernet har som regel tre måneder på seg til å undersøke saken. I denne perioden snakker de med deg, med foreldrene dine og med andre voksne rundt deg, som for eksempel læreren din på skolen.

Dette gjør de for å høre mer om hvordan du har det, og hvordan foreldrene dine er. De kommer vanligvis også på besøk til deg for å få et bedre inntrykk av hvordan dere har det hjemme.

I løpet av undersøkelsen kan barnevernstjenesten finne ut om du og foreldrene dine trenger hjelp og støtte.

Hva slags hjelp dette er, kommer helt an på hva de tenker er det beste for deg, og hva familien din selv ønsker. Det finnes flere måter barnevernet kan hjelpe på.

Dere kan få hjelp hjemme

Mange tror at barnevernet alltid tar barn vekk fra foreldrene og plasserer dem i et fosterhjem eller på institusjon. Derfor kan noen være redde for å ta kontakt med barnevernet.

Det er viktig å vite at de aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme.

Det er flere måter barnevernet kan hjelpe familier hjemme. For eksempel kan de gi foreldrene dine råd og veiledning, og ha samarbeidsmøter med skolen.

De kan også gi deg hjelp ved å tilby støttekontakt, støtte til fritidsaktiviteter, et besøkshjem eller lignende.

For barn og ungdom som opplever mye krangling hjemme, kan det hjelpe å få veiledning til hvordan man er mot hverandre og hvordan man snakker sammen.

Når blir barn flyttet fra foreldrene sine?

Hvis situasjonen hjemme hos deg er veldig alvorlig, kan barnevernet ta over omsorgen for deg.

Hvis foreldrene dine ikke vil dette, er det barneverns- og helsenemnda - et domstollignende organ, som kan bestemme dette. Du kan lese mer om nemda her.

Det å flytte et barn eller en ungdom bort fra foreldrene, er som regel siste utvei. I de aller fleste tilfellene velger barnevernet andre løsninger, og du skal selv få mene noe om hva du tror kan hjelpe for din familie.

Da er det viktig å være tydelig og si hvordan du har det, og hva du tror kan hjelpe.

Du har rett til å uttale deg og til å få informasjon før barnevernet tar avgjørelser som handler om eller går ut over deg.

De voksne du bor med har ansvar for å beskytte deg og gi deg god omsorg. Hvis foreldrene dine ikke klarer, eller ikke vil, gjøre det barnevernet anbefaler, kan det bety at du ikke får den omsorgen du har krav på.

Da kan barnevernet vurdere omsorgsovertakelse. Det vil si at noen andre enn foreldrene dine får omsorg for deg og at du ikke bor hjemme lenger. I disse tilfellene skal det også legges vekt på hva du mener.

Noen ganger må barn flyttes raskt

Hvis du blir utsatt for noe veldig alvorlig hjemme, som for eksempel vold eller seksuelle overgrep, må barnevernet flytte deg ut av hjemmet raskt. Det er det som kalles en akuttplassering.

Barnevernet kan flytte deg til et annet hjem eller til en institusjon. De skal alltid prøve å finne noen som kjenner deg som du kan bo hos en stund.

Noen ganger når det er snakk om vold og seksuelle overgrep, vil barnevernet også varsle politiet.

Hva kan du gjøre hvis du ikke får hjelp?

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet kan klage til Statsforvalteren. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre.

For å klage bruker du dette skjema hos Statsforvalteren.

Du kan klage uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.

Statsforvalteren skal passe på at barnevernet gjør jobben sin, og en av de viktigste oppgavene deres er å følge med på at barnevernet følger lover og regler.

Her kan du lese mer om å klage til Statsforvalteren.

Foto av person som står utendørs og ser ned på mobilen.
UNDERSØKER: Når barnevernet får en bekymringsmelding undersøker de saken, og vurderer deretter hvordan de kan hjelpe både barnet og resten av familien på best mulig måte. Foto: Andrik Langfield, Unsplash.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?