Få det bedre hjemme med familieråd

I familieråd samarbeider barn, familie, nettverk og fagfolk om å finne de beste løsningene for deg som har det vanskelig hjemme.

Sist oppdatert: 08.12.2019 Av: Redaksjonen, ung.no

En familie som snakker med en fagperson for å få råd til hvordan barn og ungdom i familien kan få det bedre hjemme
RÅD: Familieråd tar utgangspunkt i at det beste for barn og ungdom som har det vanskelig hjemme, er å få hjelp av noen i nettverket rundt dem. Foto: Colourbox.

Familieråd er et tilbud til barn, ungdom og familier som er i en vanskelig situasjon og som har kontakt med barneverntjenesten.

Et familieråd er et møte mellom ditt og din families private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon.

Et familieråd kan brukes i ulike type barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper. Det tar utgangspunkt i at det beste for barn og ungdom som har det vanskelig hjemme, er å få hjelp av noen i nettverket rundt dem.

Hvem er i familierådet?

I familieråd kan det være tanter, onkler, besteforeldre og andre voksne som du er knyttet til og som engasjerer seg for å hjelpe deg.

Det er barnet som er i sentrum i et familieråd. De fleste barn er tilstede og deltar i familierådet. I tillegg deltar en koordinator og en saksbehandler fra barnevernet

Familieråd legger til rette for et godt samarbeid mellom barn, familie, privat nettverk og barnevern.

Du skal få det bedre

Familien blir enig om hva som skal til for at barnet og familien skal få det bedre. Familieråd gir barnet og familien større innflytelse i en barnevernssak, og fører fram til en plan som skal bedre barnets og familiens situasjon. Barnevernet tar stilling til forslagene fra familien.

Et familieråd kan for eksempel føre til at barnet flytter i fosterhjem til en tante, at barnet kan komme på helgebesøk til noen i familien, og/eller at storfamilien støtter familien i å gi omsorg til barnet.

En nøytral koordinator kaller inn personer i nettverket rundt deg til møter. På møtene er koordinator, saksbehandler fra barnevernet, en representant fra fosterhjemstjenesten, foreldre, din støtteperson og deg selv til stede.

I løpet av møtene blir det lagt frem ulike situasjoner og man diskuterer mulige løsninger.

Hvordan foregår et familieråd?

Familierådet forberedes, ledes og gjennomføres ut i fra en spesiell struktur og målsetting.

En koordinator, som ikke arbeider i barnevernet til daglig, hjelper familien med å finne fram til hvem som skal inviteres og hva som er deres oppgaver og ansvar.

Familierådsmøtet er tredelt:

 • I første del av møtet er alle deltakerne tilstede. Familien får informasjon fra fagpersonene, slik at de har et godt grunnlag til å komme fram til gode løsningsforslag
 • I andre del av møtet snakker familien sammen uten at andre offentlige personer er tilstede. I forberedelsen til familierådet har koordinator sammen med familien funnet ut hvem som skal være støtteperson, ordstyrer og sekretær.
 • I tredje del av møtet presenterer familien sin plan for barnevernet. Hvis det gjelder en sak i barnevernet så skal barnevernet ta stilling til forslagene for å sikre at de ivaretar barnets interesser.

Oppfølging

I de aller fleste tilfellene kommer man fram til en plan som skal følges opp av både barnevernstjenesten og familien.

Det som man er blitt enig om evalueres vanligvis med et eller flere oppfølgende familieråd. Et oppfølgende familieråd følger vanligvis samme struktur og inneholder de samme tre delene.

Ofte vil den samme koordinator hjelpe familien med planlegging og gjennomføring av oppfølgende familieråd.

FILM: Familieråd: om å være med

Fakta

Hva er familieråd?

 • Familieråd tar utgangspunkt i at det beste for barn og ungdom som har det vanskelig hjemme, er å få hjelp av noen i nettverket rundt dem.
 • Målet er at familien og nettverket skal komme frem til en handlingsplan.
 • Foreldreråd gir barnet muligheten til å få hjelp fra sine nære.
 • Barna får være med fra starten av og får snakke om hva som er viktig for dem.

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme
En familie som snakker med en fagperson for å få råd til hvordan barn og ungdom i familien kan få det bedre hjemme
RÅD: Familieråd tar utgangspunkt i at det beste for barn og ungdom som har det vanskelig hjemme, er å få hjelp av noen i nettverket rundt dem. Foto: Colourbox.

Fakta

Hva er familieråd?

 • Familieråd tar utgangspunkt i at det beste for barn og ungdom som har det vanskelig hjemme, er å få hjelp av noen i nettverket rundt dem.
 • Målet er at familien og nettverket skal komme frem til en handlingsplan.
 • Foreldreråd gir barnet muligheten til å få hjelp fra sine nære.
 • Barna får være med fra starten av og får snakke om hva som er viktig for dem.

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?