Dette må du vite om lønn og feriepenger

Aldri hørt om tariff, feriepenger eller lønnsslipp? Da bør du lese dette.

Sist oppdatert: 05.12.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Illustrasjon av en barista, med spørsmålstegn og pengesedler rundt personen.
FÅ OVERSIKT: Som arbeidstaker er det viktig at du forstår dine rettigheter, og har kunnskap om feriepenger, lønnsslipp og tariff, med mer. Illustrasjon: ung.no

Hvor mye du får i lønn vil i all hovedsak være avhengig av hva du og arbeidsgiver har avtalt, og skal stå i arbeidskontrakten din. I noen virksomheter er det tariffavtaler som regulerer lønnen.

Overtidsbetaling og tillegg

Lønn er mer enn vanlig timelønn. Overtidsbetaling, nattillegg, helgetillegg og tillegg for spesielle arbeidsoppgaver avtales mellom deg og arbeidsgiver i din arbeidskontrakt.

Er du fagorganisert kan overtidsbetaling og andre tillegg være bestemt gjennom tariffavtalen, og det kan også være interne avtaler på arbeidsplassen som bestemmer dette.

Lønnsslipp

Du har krav på en skriftlig beskrivelse (lønnsslipp) ved utbetaling av lønn. Lønnsslippen skal tydelig forklare hvor mye du har fått utbetalt, hvor mye du har skattet og eventuelle andre trekk.

Lønnsslippen skal også inneholde informasjon om opptjente feriepenger.

Tallene på lønnsslippen skal stemme overens med det som står på selvangivelsen din, og derfor er det lurt å ta vare på dem.

Lovlige trekk i lønn

Arbeidsgiver har som hovedregel ikke lov til å foreta trekk i lønn eller feriepenger med mindre dere har inngått avtale om det. Det er likevel noen unntak. Dette har arbeidsgiveren lov til å gjøre trekk i lønnen din for:

  • Skatt
  • Innskudd til pensjons- eller sykekasser
  • Forsikringspremier og fagforeningenskontigent bestemt i tariffavtalen

Feriepenger

Du har krav på feriepenger i tillegg til lønnen, uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet. Feriepenger skal være minimum 10,2 prosent av alt det du har tjent. Både vanlig lønn, tillegg og overtid skal regnes med.

For eksempel: Tjener du 32 000 kr et år, skal du med 10,2 % av det få 3.246 kr. i feriepenger neste år (vanligvis i juni). Lønnen det første året danner med andre ord grunnlaget for feriepengene du får utbetalt året etter.

Feriepengene kommer i tillegg til lønna, og det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.

Les mer om feriepenger på Arbeidstilsynets nettsider.

Husk at du også kan sende inn spørsmål til www.ung.no/oss, der Arbeidstilsynet svarer deg.

Illustrasjon av en barista, med spørsmålstegn og pengesedler rundt personen.
FÅ OVERSIKT: Som arbeidstaker er det viktig at du forstår dine rettigheter, og har kunnskap om feriepenger, lønnsslipp og tariff, med mer. Illustrasjon: ung.no

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?