Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

A-Å

Sniffing

Lim

Sniffing kan defineres som dyp innånding av flyktige stoffer for å oppnå rus. Løsemidler og drivgasser/lightergass er eksempler på stoffer som blir sniffet. Den akutte forgiftningsfaren knyttet til sniffing av slike produkter, vil i stor grad være av samme karakter. Hjertestans er den vanligste årsaken til plutselig død ved sniffing.

Offentlig og kvalitetssikret
Lim

Situasjoner hvor forgiftning kan oppstå

Stoffer som benyttes til sniffing kan være løsemiddelbaserte produkter som f.eks. lim, drivgasser fra f.eks. formfett, eller lightergasser.

Lightergass/drivgass består av butan, propan og/eller isobutan. Disse gassene er ikke spesielt giftige i seg selv, men ved sniffing tilføres gassene meget intens samtidig som en får nedsatt oksygentilførsel. Dette gjør at en får en virkning både på åndedrett, hjerte og hjerne.

Løsemidler fra f.eks. maling, lakk eller lim vil kunne virke på samme måte som drivgasser/lightergasser.

Tegn på forgiftning

Akutte symptomer ved sniffing kan være følgende:

  • Sløvhet, irritabilitet, hallusinasjoner og vrangforestillinger
  • Kvalme, oppkast og hoste
  • Tretthet og hodepine
  • Kvelning
  • Plutselig dødsfall som følge av hjertestans (spesielt i forbindelse med fysiske anstrengelser)

Førstehjelp/behandling

  • Hindre videre eksponering
  • Sørge for frisk luft, ro og hvile
  • Opptre rolig overfor en person i snifferus. Stress, sterke impulser og fysiske anstrengelser kan øke risikoen for plutselig hjertestans.
  • Ta kontakt med lege dersom symptomene ikke opphører.
  • Ved livstruende symptomer ring 113

 

Tekst og kilde: Helsedirektoratet (helsenorge.no)

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er det straffbart å bruke lystgass som rusmiddel?
Hei Å kjøpe drivgass er ikke straffbart, og det er ikke et straffbart rusmiddel.   Jeg vil likevel sterkt fraråde deg til å ruse deg med det...
Er det farlig å sniffe lim?
Hei Ja, det er farlig å sniffe. Sniffing av lim, maling, lakk, bensin, eller andre løsemidler kan gi en rusopplevelse som kan minne om alkoholrus. ...
Jeg sniffet neglelakkfjerner, er det farlig?
Hei Neglelakkfjerner inneholder løsemiddelet aceton og kan gi alvorlige helseskader ved sniffing.Kronisk misbruk av sniffestoffer kan medføre alvor...
Sniffing av neglelakk.
Hei Det er finnes flere grunner til å være forsiktig med å sniffe neglelakk og andre ting som inneholde løsemidler. Det kan gi en rus, og man kan...
Utvidet blodprøve og butan
Butan og propan er ikke vanligvis med på en standard prøve. Nå er det ikke helt klart hva du mener med "utvidet blodprøve", men det aller meste ka...
Er det farlig å sniffe sukker?
Hei Vi kjenner ikke til at det skal være direkte farlig å sniffe sukker, men vi vil tro at du kan få ganske irriterte slimhinner i nesen av det. ...
Er det farlig å sniffe vaskemiddel, og hva er konsekvensene?
Hei Vaskemiddel er ikke ment for å konsumeres av mennesker, og sniffing/innånding av dette kan utvilsomt medføre betydelige skader på indre organ...
Jeg er bekymret for noen venner som sniffer crystal meth
Hei Vi forstår godt at du blir bekymret for vennen din. Vi vet ikke om du har prøvd å snakke med ham direkte om din bekymring. Det skal ikke være...
Sniffet Air duster og lurer på om det er farlig
Hei Det er mange unge som tester en form for rusmidler i ungdomstiden, og det er normalt å være nysgjerrig. Det som kan være smart er å undersøk...
Hei er en jente på 16 ar og sniffer bensin, er det farlig?
Hei Ja, det er farlig. Sniffing av bensin kan føre til en lang rekk skader i løpet av temmelig kort tid. Les om disse skadene på dette spørsmål...
Er det farlig å sniffe Doc halspastiller?
Hei Knuser og sniffer du Doc halspastiller kan du riskere å få  irriterte slimhinner i nesen. Det kan være svært ubehagelig, selv om det kanskje...
Sniffet lystgass bør jeg kontakte legen?
Hei Lystgassen i seg selv regnes ikke som like farlig som andre sniffestoffer. Det  som kan oppstå ved bruk, er at gassen fortrenger oksygen som du...
Jeg lurte på om det å sniffe treverk telles som å ta heroin?
Hei Nei, det stemmer ikke. Det er bare tull. Mange tresorter lukter veldig godt. Særlig tyrirot, som kommer fra furu, lukter nydelig. Trær lukter ...
Er narkotika farlig for kroppen?Hvis jeg sniffer litt, er det farlig? Er det straffbart?
Hei Narkotika er farlig på mange måter fordi det påvirker mennesker både fysisk og psykisk. Det betyr at selve kroppen og indre organer kan ta sk...
Jeg bare lurer på om det er farlig å sniffe lim og hvorfor det er farlig?
Hei Det er ikke farlig å lukte på lim, men å sniffe lim, dvs. å inhalere store mengder avgasser for å oppnå rus, kan helt klart være både van...
Forskjellen på å sniffe og lukte?
Hei Godt spørsmål. Det som er forskjellen, er at med sniffing menes at man inhalerer dypere og lengre, enn når man lukter på noe.  Generelt k...
Jeg sniffet neglelakkfjerner og fikk det i nesa, kommer jeg til å dø?
Hei Du kommer ikke til å dø av dette, men neglelakkfjerner inneholder løsemiddelet aceton og kan gi alvorlige helseskader ved sniffing.Kronisk mis...
Hvorfor velger folk å sniffe?
Hei De fleste som begynner å sniffe gjør det av samme grunner  som andre unge som prøver rusmidler: > Det virker spennende eller morsomt.> De er...
Se alle