Sniffing

Sniffing er dyp innånding av flyktige stoffer for rusens skyld. Løsemidler og drivgasser/lightergass er eksempler på stoffer som blir sniffet.

Sist oppdatert: 15.06.2021 Av: Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet og redaksjonen, ung.no

""
FARLIG: Stoffer som benyttes til sniffing kan være løsemiddelbaserte produkter som f.eks. lim, drivgasser fra f.eks. formfett, eller lightergasser. Konsekvensene av å sniffe dette kan være store, i verste fall dødelige.

Situasjoner hvor forgiftning kan oppstå

Stoffer som benyttes til sniffing kan være løsemiddelbaserte produkter som f.eks. lim, drivgasser fra f.eks. formfett, eller lightergasser.

Løsemidler

Løsemidler finnes i mange forskjellige produkter, eksempelvis noen typer maling, lakk og lim. Løsemidlene er giftige og kan gi ulike symptomer avhengig av hvilken type som sniffes, hvor mye løsemiddel det er og hvor lenge man sniffer. Løsemidlene virker også irriterende på øyner, slimhinner og luftveier.

Drivgasser

Lightergass/drivgass består av butan, propan og/eller isobutan. Man får en rus fordi gassen fortrenger oksygen fra luften man puster inn («kvelningsrus»). For lite oksygen til kroppen vil kunne gi ulike symptomer, avhengig av hvilke organer som påvirkes. Rusen forsvinner kort tid etter avsluttet eksponering. Når man holder på å ruse seg på denne måten øker faren for plutselig hjertestans.

Alvorlige konsekvenser

Felles for sniffing med løsemidler og drivgasser er at symptomene kommer raskt og en kan plutselig få hjertestans. Det er derfor viktig å forholde seg rolig rundt personer i snifferus og ikke lage stressende situasjoner.

  • Trøtthet, sløvhet og hodepine.
  • Rennende nese og svie i øynene
  • Kvalme, oppkast
  • Høy puls, vondt i brystet, hjertestans
  • Hoste, rask pust, pustevansker og kvelning

Ved nedsatt oksygentilførsel til viktige organer som hjerne og hjerte kan mer alvorlige symptomer oppstå.

Førstehjelp/behandling

  • Hindre videre eksponering
  • Sørge for frisk luft, ro og hvile
  • Opptre rolig overfor en person i snifferus. Stress, sterke impulser og fysiske anstrengelser kan øke risikoen for plutselig hjertestans.
  • Ta kontakt med lege dersom symptomene ikke opphører.
  • Ved livstruende symptomer ring 113

Fakta

Giftinformasjonen

Ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 dersom du har spørsmål knyttet til forgiftning etter sniffing.

""
FARLIG: Stoffer som benyttes til sniffing kan være løsemiddelbaserte produkter som f.eks. lim, drivgasser fra f.eks. formfett, eller lightergasser. Konsekvensene av å sniffe dette kan være store, i verste fall dødelige.

Fakta

Giftinformasjonen

Ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 dersom du har spørsmål knyttet til forgiftning etter sniffing.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider