Sniffing

Sniffing er dyp innånding av flyktige stoffer for rusens skyld. Løsemidler og drivgasser/lightergass er eksempler på stoffer som blir sniffet.

Lighter (colourbox.com)
FARLIG: Stoffer som benyttes til sniffing kan være løsemiddelbaserte produkter som f.eks. lim, drivgasser fra f.eks. formfett, eller lightergasser. Konsekvensene av å sniffe dette kan være store, i verste fall dødelige.

Situasjoner hvor forgiftning kan oppstå

Stoffer som benyttes til sniffing kan være løsemiddelbaserte produkter som f.eks. lim, drivgasser fra f.eks. formfett, eller lightergasser.

Løsemidler

Løsemidler finnes i mange forskjellige produkter, eksempelvis noen typer maling, lakk og lim. Løsemidlene er giftige og kan gi ulike symptomer avhengig av hvilken type som sniffes, hvor mye løsemiddel det er og hvor lenge man sniffer. Løsemidlene virker også irriterende på øyner, slimhinner og luftveier.

Drivgasser

Lightergass/drivgass består av butan, propan og/eller isobutan. Man får en rus fordi gassen fortrenger oksygen fra luften man puster inn («kvelningsrus»). For lite oksygen til kroppen vil kunne gi ulike symptomer, avhengig av hvilke organer som påvirkes. Rusen forsvinner kort tid etter avsluttet eksponering. Når man holder på å ruse seg på denne måten øker faren for plutselig hjertestans.

Alvorlige konsekvenser

Felles for sniffing med løsemidler og drivgasser er at symptomene kommer raskt og en kan plutselig få hjertestans. Det er derfor viktig å forholde seg rolig rundt personer i snifferus og ikke lage stressende situasjoner.

  • Trøtthet, sløvhet og hodepine.
  • Rennende nese og svie i øynene
  • Kvalme, oppkast
  • Høy puls, vondt i brystet, hjertestans
  • Hoste, rask pust, pustevansker og kvelning

Ved nedsatt oksygentilførsel til viktige organer som hjerne og hjerte kan mer alvorlige symptomer oppstå.

Førstehjelp/behandling

  • Hindre videre eksponering
  • Sørge for frisk luft, ro og hvile
  • Opptre rolig overfor en person i snifferus. Stress, sterke impulser og fysiske anstrengelser kan øke risikoen for plutselig hjertestans.
  • Ta kontakt med lege dersom symptomene ikke opphører.
  • Ved livstruende symptomer ring 113

Fakta

Giftinformasjonen

Ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 dersom du har spørsmål knyttet til forgiftning etter sniffing.

Skrevet av Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet og redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 15.06.2021

Offentleg og kvalitetssikra
Lighter (colourbox.com)
FARLIG: Stoffer som benyttes til sniffing kan være løsemiddelbaserte produkter som f.eks. lim, drivgasser fra f.eks. formfett, eller lightergasser. Konsekvensene av å sniffe dette kan være store, i verste fall dødelige.

Fakta

Giftinformasjonen

Ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 dersom du har spørsmål knyttet til forgiftning etter sniffing.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hvorfor blir du avhengig?

Bruk av rusmidler og tobakk kan føre til avhengighet. Men hvorfor blir vi avhengige, og hvordan oppleves det?

Aktuelt

Dette skjer med kroppen din hvis du spiser for lite

Er det farlig å spise lite mat én dag? Hva med over en lengre periode? Hvor lite mat kan du spise før det blir farlig, og hva er det egentlig som skjer med kroppen din da?

TRØTT GUTT (colourbox.com)

Hva skjer hvis du blir tatt med falsk legitimasjon?

Det kan være fristende å låne legitimasjon av andre for å komme inn på utesteder eller konserter, men hvis du blir tatt kan du få problemer.

Ungdom ved gjerde på festival (Foto: www.colourbox.com)

Gutt og utsatt for overgrep?

Gutter opplever også seksuelle overgrep. For å få hjelp til å takle de vonde opplevelsene, er det viktig å snakke om det som er vanskelig.

Trist jente