Sniffing av lightergass, løsemidler og drivgasser

Sniffing er dyp innånding av flyktige stoffer for rusens skyld. Sniffing av løsemidler, drivgasser og lightergass kan få svært alvorlige konsekvenser.

Sist oppdatert: 08.12.2023 Av: Redaksjonen i samarbeid med lege.

Foto av en hvit liohter.
FLERE REGISTRERTE DØDSFALL: Konsekvensene av å sniffe kan i verste fall være dødelige. Foto: Jozsef Hocza/Unsplash

Stoffer som benyttes til sniffing kan være løsemiddelbaserte produkter som for eksempel lim, drivgasser fra blant annet formfett, eller lightergasser.

Konsekvensene av å sniffe dette kan være store, og i verste fall dødelige.

Det er registrert flere dødsfall i Norge blant friske personer ved inntak av butan- og propangass – som er gassene brukt i lightere.

Sniffing av løsemidler

Løsemidler finnes i mange forskjellige produkter. Eksempelvis i noen typer maling, lakk, lim, neglelakkfjerner og antibac.

Løsemidlene er giftige og kan gi ulike symptomer avhengig av hvilken type som sniffes, hvor mye løsemiddel det er snakk om og hvor lenge du sniffer.

Løsemidlene virker også irriterende på øyner, slimhinner og luftveier.

Sniffing av lightergass og drivgasser

Lightergass og drivgass består av butan, propan og/eller isobutan.

Sniffing av dette gir rus fordi gassen fortrenger oksygen fra luften du puster inn, også kalt kvelningsrus.

For lite oksygen til kroppen vil kunne gi ulike symptomer, avhengig av hvilke organer som påvirkes.

Rusen forsvinner kort tid etter avsluttet eksponering.

Hvis du ruser deg på denne måten øker faren for plutselig hjertestans.

Alvorlige konsekvenser av sniffing

Felles for sniffing av løsemidler, lightergass og drivgasser er at symptomene kommer raskt – og at du kan få plutselig hjertestans.

Det blir derfor sterkt advart mot å sniffe dette.

Dersom du er sammen med personer i snifferus, er det viktig å forholde seg rolig og unngå stressende situasjoner.

Stress, sterke impulser og fysiske anstrengelser kan øke risikoen for plutselig hjertestans.

Andre konsekvenser av sniffing er:

  • Trøtthet, sløvhet og hodepine
  • Rennende nese og svie i øynene
  • Kvalme, oppkast
  • Høy puls, vondt i brystet, hjertestans
  • Hoste, rask pust, pustevansker og kvelning

Ved nedsatt oksygentilførsel til viktige organer som hjerne og hjerte kan mer alvorlige symptomer oppstå.

Giftinformasjonen

Ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 dersom du har spørsmål knyttet til forgiftning etter sniffing.

Trenger du hjelp?

Dersom du har sniffet noe bør du sørge for frisk luft, ro og hvile.

Ta kontakt med lege dersom symptomene ikke opphører.

Ring 113 ved livstruende symptomer.

Du kan også ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Stengt

Rusmidler

Les også:

Foto av en hvit liohter.
FLERE REGISTRERTE DØDSFALL: Konsekvensene av å sniffe kan i verste fall være dødelige. Foto: Jozsef Hocza/Unsplash

Giftinformasjonen

Ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 dersom du har spørsmål knyttet til forgiftning etter sniffing.

Stengt

Rusmidler

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider