Regler for familieinnvandring

Har du noen i familien din som ønsker å flytte til Norge for å bo sammen med deg her? Her forklarer vi hvordan du kan søke om familiegjenforening, og hvem som regnes som familiemedlemmer.

Sist oppdatert: 26.10.2023 Av: UDI i samarbeid med redaksjonen

Nærhet og kjærlighet mellom voksne og barn i en familie.
FAMILIEGJENFORENING: Hvis du har familie i Norge, men bor i et annet land, kan du søke om familieinnvandring. Foto: Colourbox.

Hvis du har et familiemedlem som vil flytte til Norge og bo med deg, må personen enten søke om oppholdstillatelse, eller bruke registreringsordningen for EU/EØS-borgere.

Det er ulike regler for de som er fra et EU/EØS-land og for de som ikke er det.

Det er også regler for hvilke familiemedlemmer som kan komme.

Hvilke familiemedlemmer kan søke om å komme til Norge?

Ektefeller, samboere, eller barn av en som bor i Norge, er familiemedlemmer som har rett til å få en oppholdstillatelse.

Andre typer familiemedlemmer kan også få en tillatelse, for eksempel

  • foreldre som har barn i Norge
  • personer som skal gifte seg med noen som bor i Norge (forlovede)
  • fosterbarn
  • helsøsken

Kjærester regnes ikke som familiemedlemmer

Det er ingen egen oppholdstillatelse for kjærester. Kjærester kan bare få oppholdstillatelse hvis de er forlovet, gift, samboer, eller har barn sammen med noen som bor i Norge.

Familieinnvandring for en person fra et EU/EØS-land

Personer som er fra et EU/EØS-land, kan bruke registreringsordningen for å flytte til Norge og bo sammen med deg.

Hos UDI finner du er en oversikt over hvilke land som er med i EU/EØS-ordningen.

Alle EU/EØS-borgere har for eksempel rett til å jobbe i Norge, men må registrere seg hos politiet for å få et registreringsbevis. Dette er et dokument som bekrefter at politiet har registrert deg som EU/EØS-borger som bor i Norge.

Hos UDI finner du mer informasjon om registreringsbevis for EU/EØS-borgere.

Familieinnvandring etter utlendingsloven

Personer som ikke er fra et EU/EØS-land, må søke om familieinnvandring.

For å kunne få det er det mange krav som må være oppfylt, blant annet må den som bor i Norge tjene nok penger.

På UDIs nettsider kan du finne ut hvilke krav som gjelder i ditt tilfelle ved å svare på spørsmål i en veileder.

Noen kan velge hva de vil søke

Noen personer kan velge mellom å søke om en familieinnvandringstillatelse eller et oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere.

Hvis en person for eksempel har jobbet eller studert i et annet EU/EØS-land og bodd fast sammen med ektefellen eller samboeren sin der, kan personen ha mulighet til å velge mellom de to ulike ordningene.

Her kan du fylle ut informasjon om deg og familiemedlemmet ditt for å sjekke om hen kan bruke én av ordningene, eller kan velge mellom de to.

Hvis familiemedlemmet ditt har mulighet til å velge mellom de to ordningene, bør dere undersøke hvilken som passer best for dere.

Under kan de se fordeler og ulemper ved de to ordningene:

Nærhet og kjærlighet mellom voksne og barn i en familie.
FAMILIEGJENFORENING: Hvis du har familie i Norge, men bor i et annet land, kan du søke om familieinnvandring. Foto: Colourbox.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider