Lever du mellom to kulturer?

Mange ungdommer opplever det som vanskelig å forholde seg til foreldrenes forventninger. De vil ikke skuffe dem de er glad i, men ønsker samtidig å ta egne valg i livet. Kjenner du deg igjen?

Sist oppdatert: 28.06.2021 Av: Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, Bufdir

To unge jenter lener seg mot hverandre og smiler bredt til kamera
STRESS: Det å føle at man står i skvis mellom to kulturer og mellom ulike forventninger, kan føre til mye stress. Foto: Colourbox.

Foreldre som er vokst opp i et annet land enn Norge, med kultur og tradisjoner som er veldig forskjellige fra de norske, kan ha forventninger som det er vanskelig å leve opp til når man bor i Norge.

I tillegg kan man oppleve helt andre forventninger fra skole og venner. Dette kan bli vanskelig.

Skvis mellom to kulturer

Det å føle at man står i skvis mellom to kulturer og mellom ulike forventninger, kan føre til mye stress. Noen ungdom føler seg presset til å leve et dobbeltliv, der løgn kan føles som eneste utvei. Mange står igjen med dårlig selvtillit og forvirring.

I denne situasjonen kan det være godt å snakke med noen. Det er godt å dele det man sliter med - med noen man kan stoler på. Da blir det kanskje litt lettere.

Fakta

Lever du mellom to kulturer?

Nettstedet Nora handler om frihet til å bestemme hvordan du skal leve livet ditt. Uten overvåkning, kontroll og tvang.

Nora finner du blant annet:

  • historier fra virkeligheten
  • kontaktinfo til minoritetsrådgivere
  • tips og råd

Be om hjelp!

Nedenfor finner du en oversikt over hjelpeinstanser som du kan kontakte dersom du har det vanskelig.

Kanskje kan noen gi deg mot til å ta dine egne valg og til å si ifra når du ikke vil? Kanskje kan samtaler med en voksen eller en venn styrke deg til å gjøre motstand mot ting du ikke egentlig syns er greit?

Kan også bety muligheter

Hvis du føler at du står midt imellom alt, at du ikke hører til i det ene eller det andre, og hverken føler deg norsk eller pakistansk, iransk eller annet, så tenk litt gjennom:

Kanskje er det ikke sånn at du står midt imellom, men at du tilhører begge eller flere kulturer? Kanskje er du både norsk og tamilsk, eller norsk og somalsk og kan passe inn i mange ulike settinger?

Med din flerkulturelle bakgrunn tilegner du deg ferdigheter og en unik flerkulturell forståelse som blant annet gjør at du kan forstå ulike folk og tilpasse deg ulike kulturer. Dette kan bety muligheter for deg!

Hvor kan du få hjelp?

  • Helsesykepleier/rådgiver/sosiallærer

Ved ungdoms- og videregående skoler er det skolehelsetjeneste, sosiallærer og rådgiver som du kan snakke med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser. Du kan også kontakte helsestasjon for ungdom.

  • Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler

Noen skoler har minoritetsrådgivere som spesielt skal hjelpe elever med innvandrerbakgrunn. Minoritetsrådgiverne er spesielt opptatt av elever som er under giftepress og elever som er i ferd med å slutte på skolen uten å bestå eller fullføre. Minoritetsrådgiverne kan enten hjelpe deg selv, eller skaffe deg hjelp fra andre. Les mer om skolen og minoritetsrådgiverens rolle på feltet.

  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kompetanseteamet gir råd og veiledning til hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet bistår også enkeltpersoner som tar kontakt, og hjelper dem i kontakt med hjelpeapparatet.

Tlf: 47809050, e-post: kompetanseteamet@bufdir.no

Det finnes også organisasjoner du kan kontakte:

Stengt

VoldLikestilling og diskrimineringProblemer hjemme

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme
To unge jenter lener seg mot hverandre og smiler bredt til kamera
STRESS: Det å føle at man står i skvis mellom to kulturer og mellom ulike forventninger, kan føre til mye stress. Foto: Colourbox.

Fakta

Lever du mellom to kulturer?

Nettstedet Nora handler om frihet til å bestemme hvordan du skal leve livet ditt. Uten overvåkning, kontroll og tvang.

Nora finner du blant annet:

  • historier fra virkeligheten
  • kontaktinfo til minoritetsrådgivere
  • tips og råd

Stengt

VoldLikestilling og diskrimineringProblemer hjemme

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?