Lever du mellom to kulturer?

Mange ungdommer opplever det som vanskelig å forholde seg til foreldrenes forventninger. De vil ikke skuffe dem de er glad i, men ønsker samtidig å ta egne valg i livet. Kjenner du deg igjen?

Sist oppdatert: 28.06.2021 Av: Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, Bufdir

To jenter som smiler.
STRESS: Det å føle at man står i skvis mellom to kulturer og mellom ulike forventninger, kan føre til mye stress. Foto: Colourbox.

Foreldre som er vokst opp i et annet land enn Norge, med kultur og tradisjoner som er veldig forskjellige fra de norske, kan ha forventninger som det er vanskelig å leve opp til når man bor i Norge.

I tillegg kan man oppleve helt andre forventninger fra skole og venner. Dette kan bli vanskelig.

Skvis mellom to kulturer

Det å føle at man står i skvis mellom to kulturer og mellom ulike forventninger, kan føre til mye stress. Noen ungdom føler seg presset til å leve et dobbeltliv, der løgn kan føles som eneste utvei. Mange står igjen med dårlig selvtillit og forvirring.

I denne situasjonen kan det være godt å snakke med noen. Det er godt å dele det man sliter med - med noen man kan stoler på. Da blir det kanskje litt lettere.

Fakta

Lever du mellom to kulturer?

Nettstedet Nora handler om frihet til å bestemme hvordan du skal leve livet ditt. Uten overvåkning, kontroll og tvang.

Nora finner du blant annet:

 • historier fra virkeligheten
 • kontaktinfo til minoritetsrådgivere
 • tips og råd

Be om hjelp!

Nedenfor finner du en oversikt over hjelpeinstanser som du kan kontakte dersom du har det vanskelig.

Kanskje kan noen gi deg mot til å ta dine egne valg og til å si ifra når du ikke vil? Kanskje kan samtaler med en voksen eller en venn styrke deg til å gjøre motstand mot ting du ikke egentlig syns er greit?

Kan også bety muligheter

Hvis du føler at du står midt imellom alt, at du ikke hører til i det ene eller det andre, og hverken føler deg norsk eller pakistansk, iransk eller annet, så tenk litt gjennom:

Kanskje er det ikke sånn at du står midt imellom, men at du tilhører begge eller flere kulturer? Kanskje er du både norsk og tamilsk, eller norsk og somalsk og kan passe inn i mange ulike settinger?

Med din flerkulturelle bakgrunn tilegner du deg ferdigheter og en unik flerkulturell forståelse som blant annet gjør at du kan forstå ulike folk og tilpasse deg ulike kulturer. Dette kan bety muligheter for deg!

Hvor kan du få hjelp?

Still spørsmål anonymt på ung.no

ung.no/oss kan du stille spørsmål anonymt og få hjelp og råd.

 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Røde Kors-telefonen er en informasjonstelefon for hele landet, hvor du kan få råd av noen med kunnskap om temaet og hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.

Ring tlf: 815 55 201 (man - fre, 09.00 - 16.00)

e-post:info.tvangsekteskap@redcross.no

 • Helsesykepleier/rådgiver/sosiallærer

Ved ungdoms- og videregående skoler er det skolehelsetjeneste, sosiallærer og rådgiver som du kan snakke med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser. Du kan også kontakte helsestasjon for ungdom.

 • Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler

Noen skoler har minoritetsrådgivere som spesielt skal hjelpe elever med innvandrerbakgrunn. Minoritetsrådgiverne er spesielt opptatt av elever som er under giftepress og elever som er i ferd med å slutte på skolen uten å bestå eller fullføre. Minoritetsrådgiverne kan enten hjelpe deg selv, eller skaffe deg hjelp fra andre. Les mer om skolen og minoritetsrådgiverens rolle på feltet.

 • Barnevernet

Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Barnevernet gir hjelp til barn som har det vanskelig hjemme, se www.barnevernet.no.

Hver kommune har en barneverntjeneste. Helsesykepleier på skolen kan hjelpe deg å komme i kontakt med barnevernet. Du kan også finne informasjon på kommunens nettside eller ved å ringe din kommune.

 • Barnevernvakten

Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernvakten. Barnevernvakten har åpent når andre kontorer er stengt. Du kan ta kontakt dersom du har problemer som gjør at du trenger hjelp raskt. Ring 116 111 og bli satt over til din kommunes barnevernvakt. Hvis det ikke er barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt, blir telefonen satt over til Alarmtelefonen. For mer informasjon og oversikt over hvor du kan finne nærmeste barnevernvakt se: www.barnevernvakt.no

 • Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon som er åpen når barnevernet har stengt, fra 15.00 til 08.00 og hele døgnet i helgene. Tlf. 116 111 (fra utlandet 00 47 95 41 17 55), SMS 41 71 61 11, e-post: alarm@116111.no

 • Krisesenter

Alle kommuner skal ha et krisesentertilbud for kvinner og menn over 18 år som er utsatt for vold.

Du kan ta kontakt med din kommune eller nærmeste krisesenter. Krisesentrene har åpent hele døgnet og gir tilbud om samtaler, overnatting, beskyttelse og oppfølging for en periode.

 • Politiet

Hvis du er redd for din egen sikkerhet eller ønsker å anmelde noen for press, tvang eller vold, kan du henvende deg til politiet. Du kan få hjelp til å få hemmelig adresse, voldsalarm og andre sikkerhetstiltak, også uten å anmelde forholdene. Tlf: 02800. Politiets nødnummer er 112.

 • Advokat

Om du er utsatt for press og tvang som omhandler ekteskap, har du rett til fri rettshjelp fra en advokat, selv om du ikke ønsker å anmelde forholdet. Du kan få informasjon

og hjelp til sikkerhetstiltak. Hvis du ønsker å anmelde forholdet til politiet, kan du få hjelp fra bistandsadvokat, uten at du trenger å betale for det.

 • Familievernet

Ungdom i konflikt med familien sin kan ta kontakt med familievernkontoret. Hvis du ønsker det, kan du få hjelp til å snakke med foreldrene dine, men du kan også komme alene og drøfte problemet ditt. På nettsiden www.bufdir.no kan du finne nærmeste kontor.

 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kompetanseteamet gir råd og veiledning til hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet bistår også enkeltpersoner som tar kontakt, og hjelper dem i kontakt med hjelpeapparatet.

Tlf: 47809050, e-post: kompetanseteamet@bufdir.no

 • Bo- og støttetilbud

Det finnes bo- og støttetilbud for unge under og over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

Tilbudet er for ungdom som er utsatt for trusler eller er i alvorlig konflikt med familien og som trenger et beskyttet botilbud med oppfølging i en periode. Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Hvis du er over 18 år, kan du ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, alle hverdager mellom 09.00 og 16.00, tlf: 47 80 90 50, e-post: kompetanseteamet@bufdir.no Er du

over 18 år og i en akutt krisesituasjon, kontakt nærmeste krisesenter.

 • Ansatte på asylmottak

Om du bor på asylmottak, kan du snakke med ansatte ved mottaket. De kan gi deg råd og hjelpe deg med å ta kontakt med hjelpeinstanser.

 • SEIF – Selvhjelp til innvandrere og flyktninger

SEIF gir informasjon og råd til innvandrere og flyktninger. De kan hjelpe deg å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Tlf: 22 03 48 30, e-post: seif@seif.no, nettside: www.seif.no

 • Skeiv Verden (Om du er homofil)

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans- og queerpersoner (LHBTQ) med minoritetsbakgrunn. Skeiv verden ønsker å tilby et fellesskap hvor vi man kan dele erfaringer, utfordringer og hvor man har mulighet til å være seg selv fullt ut.

E-post: info@skeivverden.no, nettside: www.skeivverden.no

Hjelp i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet, kan du søke hjelp ved en norsk utenriksstasjon. På www.norway.info kan du finne adresse, telefon og e-postadresse til nærmeste ambassade eller konsulat.

Du kan kontakte hvilken som helst ambassade i utlandet via tlf: + 47 23 95 13 00. De setter deg i kontakt med nærmeste ambassade.

Hvis du er redd for å bli gift mot din vilje under ferie i utlandet, bør du prøve å unngå å reise. Det kan være vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg.

To jenter som smiler.
STRESS: Det å føle at man står i skvis mellom to kulturer og mellom ulike forventninger, kan føre til mye stress. Foto: Colourbox.

Fakta

Lever du mellom to kulturer?

Nettstedet Nora handler om frihet til å bestemme hvordan du skal leve livet ditt. Uten overvåkning, kontroll og tvang.

Nora finner du blant annet:

 • historier fra virkeligheten
 • kontaktinfo til minoritetsrådgivere
 • tips og råd
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Krysskulturell

Les mer

Familie

Les mer