Er e-sigaretter, vape, helseskadelig?

18.05.2021 Redaksjonen, ung.no

Å dampe/vape er mindre helseskadelig enn å røyke sigaretter, men det er ikke uten risiko. Vi vet ikke hva konsekvensene er på lang sikt.

Jente som damper/vaper. Kilde: Colourbox.
18 ÅRS ALDERSGRENSE gjelder på e-sigaretter både med og uten nikotin.

E-sigaretter varmer opp væske sånn at den blir til damp. Man bruker dem på samme måte som sigaretter eller piper. Det finnes utallige smaker, størrelser og former, og de lages med og uten nikotin. I løpet av 2021 blir det sannsynligvis tillatt å selge e-sigaretter med nikotin i Norge.

Mange navn

Det brukes flere forskjellige navn på e-sigaretter, norske og engelske. «Vape» blir mye brukt, men de kalles også «el-røyk», «e-penn», «vaper», «vaporizer», «el-pipe» og «shisha-penn».

Fagfolk og politikere kaller alle de forskjellige typene for «elektroniske sigaretter» eller «e-sigaretter».

Å bruke e-sigaretter beskrives som å «dampe», «vape» eller «røyke».

Væsken i e-sigarettene kalles «e-væske», «e-juice» eller «e-liquid».

Lover og regler

Alle reglene som gjelder for e-sigaretter står skrevet i Tobakkskadeloven (Røykeloven). I lovverket regnes e-sigaretter ikke som et «tobakksprodukt», men et «tobakkssurrogat».

Aldersgrensen er 18 år

  • Det er forbudt å dampe innendørs på offentlig sted.
  • Barn har rett til å ikke bli utsatt for damp fra e-sigaretter.
  • Det er forbudt å reklamere for e-sigaretter.
  • Det er forbudt å dampe i barnehager og på skoler, også utendørs.
  • Elever har ikke lov til å dampe i skoletiden.
  • Det er ikke tillatt å selge e-sigaretter med nikotin i Norge.
  • Foreldre har ikke lov til å gi e-sigaretter til barna sine.
  • Butikker som selger e-sigaretter skal registreres hos Helsedirektoratet.
  • Voksne kan kjøpe e-sigaretter med nikotin til seg selv fra utlandet, med kun for røykeslutt. Les mer om reglene for import av e-sigaretter her.
  • Stortinget har bestemt at det skal bli lov å selge e sigaretter med nikotin. Produktene må da registreres hos Statens legemiddelverk. Endringene vil trolig tre i kraft i løpet av 2020. Hos Helsedirektoratet.no kan du lese mer om dagens lover og de nye reglene som kommer

Er det helseskadelig?

Ingen vet hvordan bruk av e-sigaretter påvirker kroppen på lang sikt. Dette gjelder både for e-sigaretter med nikotin og e-sigaretter uten nikotin. Det finnes foreløpig lite forskning på e-sigaretter fordi de er relativt nye produkter.

Det er stor variasjon i hvilke stoffer de ulike produktene inneholder. Selv om innholdsstoffene har vært brukt i andre produkter, for eksempel matvarer og kosmetikk, er det uvisst hva som er helseeffektene av å få i seg disse via damp.

E-sigaretter kan irritere luftveiene til den som damper og mennesker i nærheten. E-sigaretter med nikotin bør ikke brukes av gravide, kvinner som ammer barn, eller mennesker med hjertelidelser. E-sigaretter med nikotin er avhengighetsskapende.

Unge mennesker er ekstra sårbare for å puste inn helseskadelige stoffer. Lungene utvikler seg til man er rundt 20 år. Det er 18 års aldergrense på e-sigaretter og barn har rett til å slippe at voksne damper i nærheten av dem.

Hvis noen drikker e-væske med nikotin i, kan det gi alvorlig forgiftning og man bør ringe Giftinfo 22 59 13 00 eller ambulanse 113.

Forskjellig utseende og innhold

E-sigaretter kan se ut som vanlige sigaretter, som tykke penner, små fløyter eller piper. Andre er mer klumpete med større beholdere som man putter e-væske i.

Alle e-sigaretter inneholder et elektrisk element som varmer opp væske til damp. Noen e-sigaretter kommer med batterier som brukes opp, men de fleste er oppladbare. Det finnes ferdige ampuller med væske som man setter inn i e-sigaretten, men også varianter med en tank som skal fylles med væske.

E-væsken kommer med utallige smaker, alt fra røyksmak til vanilje. Noen kjøper store beholdere med væske og blander sine egne smaker og styrker. I noen typer e-væske er det funnet kreftfremkallende stoffer.

Man skal aldri drikke e-væske og man må holde e-væske unna barn.

Røykeslutt

E-sigaretter er mindre skadelig enn å røyke vanlige sigaretter med tobakk. Mange synes e-sigaretter er til god hjelp for å holde seg unna røyk; de kan få dekket nikotinbehovet sitt og får følelsen av at de røyker. Noen liker også at de kan dampe forskjellige smaker.

Norske helsemyndigheter anbefaler ikke å bruke e-sigaretter til røykeslutt. Det finnes noe forskning på at e-sigaretter kan være nyttig når man skal slutte, men vi vet enda ikke nok om hvor effektivt det er. Det kan være lurt å snakke med legen sin om man tenker på å begynne å dampe.

Det beste er å hverken røyke eller dampe, men hvis du ikke klarer å slutte på andre måter, kan damp være et alternativ til røyk.

Fakta

Er du bekymret for at du har fått i deg noe som kan være giftig?

Jente som damper/vaper. Kilde: Colourbox.
18 ÅRS ALDERSGRENSE gjelder på e-sigaretter både med og uten nikotin.

Fakta

Er du bekymret for at du har fått i deg noe som kan være giftig?

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Tobakk

Les mer