Sånn kan fastlegen hjelpe deg

Alle som bor i Norge har rett på fastlege. Fram til du er 16 år er besøk hos fastlegen gratis og etter at du er 16 år kan du selv bytte fastlege.

Sist oppdatert: 25.04.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Tegning av en gutt som er hos fastlegen sin (illustrasjon: ung.no)
SNAKKE: Husk at fastlegen din har taushetsplikt, og kan hjelpe deg med både fysiske og psykiske utfordringer. (Illustrasjon: ung.no)

Fastlegen kan hjelpe deg med det meste av helseplager. Hvis fastlegen synes det er nødvendig, vil du bli henvist til spesialist. Psykologer og hudleger er eksempler på spesialister.

Du må ikke ha alvorlige helseplager for å ta kontakt med fastlegen din. Med fastlegen kan du prate om alt du har av fysiske og psykiske plager.

Fakta om fastlegen

 • Det er gratis å gå til fastlegen fram til du er 16 år. Du kan selv ta kontakt for time.
 • Utenfor fastlegens åpningstid og ved behov for rask legehjelp kan du ringe legevakten. Det er samme telefonnummer til legevakten i hele landet: 116 117.
 • I en nødsituasjon kan du ringe telefon 113 for å få akutt helsehjelp.

Hvordan bestiller du time hos fastlegen din?

Søk opp legekontorets nettsider og bruk kontorets timebestillingsmodul. Bruk eventuelt helsenorge.no som mange fastleger også er tilknyttet.

Du kan også ringe og bestille time. Da vil legesekretæren spørre deg om hva det gjelder for å vurdere hvor raskt du bør komme. Når det haster, bør du ringe.

Timen med legen din kan gjennomføres ved oppmøte, med videosamtale, telefonsamtale (pandemitiltak) og e-konsultasjon (skriftlig, svar gis innen fem dager)

Du kan også ringe eller sende melding til legen digitalt hvis du trenger ny resept på medisiner du har fått før. Det gjelder også prevensjon.

De som jobber på legekontoret har taushetsplikt. De kan ikke fortelle noe til foreldrene dine om at du har vært der, eller hva du har vært der for dersom du ikke ønsker dette. Det er noen unntak hvis du er under 16 år.

Dersom du ikke vet hvem som er din fastlege, eller det er andre ting du ikke finner ut av, kan du ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 eller finne info på Helsenorge.

Hvordan bytter du fastlege?

Helsenorge kan du se fastlegens adresse og telefonnummer, melde deg inn eller ut av fastlegeordningen, se hvor mange fastlegebytter du har mulighet til, og se hvem du har hatt som fastlege tidligere. Og der kan du bytte fastlege.

Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledige plasser på listen sin. Er du under 16, kan du få samme fastlege som foreldrene dine selv om det ikke er ledig plass. Innbyggere som flytter tilbake til kommunen innen tre år og som ønsker samme fastlege som tidligere har også rett på det. Det er også mulig å sette seg på venteliste hos fastlege.

Har du spørsmål som du ikke finner ut av, kan du ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 og du finner mer info på Helsenorge.no.

Det er frivillig å være med i fastlegeordningen. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en privat allmennlege å gå til hvis du trenger legehjelp.

Får min nye fastlege tilgang på journalen min?

Hvis du bytter fastlege, må du selv gi beskjed om at journalen din skal overføres fra den gamle til den nye legen. Fastlegen kan ellers se elektronisk informasjon som ligger i din kjernejournal på Helsenorge.no, slik som resepter du har fått og medisiner du har hentet ut. Er det en spesiell grunn til at du ikke ønsker at fastlegen ser den informasjonen, er det også mulig å reservere seg for det på følgende måter:

 • Er du under 16 år, må du selv si ifra på apoteket. Apoteket kan da unnlate å sende utleveringsrapport til fastlegen.
 • Er du over 16 år kan du selv logge seg inn på Helsenorge og administrere blokkering av tilgang til reseptopplysninger.

Hva koster en time hos fastlegen?

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen.

Du finner oversikt over takstene på helsenorge.no

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen.

Dette gjelder blant annet

 • barn under 16 år
 • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
 • personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav
 • soldater i førstegangstjeneste
 • gravide på svangerskapskontroll
 • de som har allmennfarlige, smittsomme sykdommer
 • testing hvis man mistenker at man har en slik sykdom, for eksempel klamydia og gonoré

Fastlegen har taushetsplikt

Fastlegen din har taushetsplikt. Ungdom over 12 år kan gå til legen uten at foreldrene trenger å vite om det.

Tegning av en gutt som er hos fastlegen sin (illustrasjon: ung.no)
SNAKKE: Husk at fastlegen din har taushetsplikt, og kan hjelpe deg med både fysiske og psykiske utfordringer. (Illustrasjon: ung.no)

Fakta om fastlegen

 • Det er gratis å gå til fastlegen fram til du er 16 år. Du kan selv ta kontakt for time.
 • Utenfor fastlegens åpningstid og ved behov for rask legehjelp kan du ringe legevakten. Det er samme telefonnummer til legevakten i hele landet: 116 117.
 • I en nødsituasjon kan du ringe telefon 113 for å få akutt helsehjelp.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Helsa di

Les mer

Sykdom

Les mer