Helsepersonell har taushetsplikt

Helsepersonell har en streng taushetsplikt, men også andre plikter. Mange lurer på hvor grensen går mellom hva helsesykepleier, psykolog eller lege ikke kan si videre og hva de må si til foreldre eller andre. Her får du svar på det.

Helsesykepleier og taushetsplikt
UNDER 16: Hovedregelen er at foreldre har innsynsrett i barns journal når barnet er under 16 år. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre IKKE få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.

Helsesykepleier og lege har, som annet helsepersonell, en streng taushetsplikt når det gjelder pasientens helse, sykdom, behandling og andre personopplysninger.

Dette står det mer om i pasientrettighetsloven og helsepersonelloven

Det samme gjelder for andre som er helsepersonell. Det er for eksempel fysioterapeuter, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, legesekretærer, jordmor, helsesekretær, apotekteknikkere, ambulansepersonell og helsefagarbeidere.

Foreldres rett til å få vite

Hovedregelen er at foreldre har innsynsrett i barns journal når barnet er under 16 år.

For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre ikke få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.

Eksempel:

Eksempel på situasjoner der det bør respekteres at opplysninger ikke går videre til foreldre om ikke den som er mellom 12 og 16 år ønsker det er: Info om lettere psykiske vansker, problemer hjemme, kjærlighetsorg, seksuell helse og prevensjon

Det er med andre ord ikke et helt klart svar på hva foreldre har innsynsrett i og ikke når du er under 16 år. Ditt beste og foreldrenes mulighet til å vite for å gjøre foreldrejobben, er hensyn som må vurderes.

Spør om du lurer!

Hvis du er usikker på om helsesykepleier eller lege må si noe videre til dine foresatte om det du forteller om, så spør dem om det. Du kan jo formulere det som et generelt spørsmål, for eksempel slik: "Hvis noen forteller deg om selvskading eller om graviditet, må du si det til foreldrene, da?" -Da vil du få vite hvordan hun/han vil tenke rundt alvorlighet og om eller eventuelt hvordan slik informasjon kan gis til foreldre.

Samtykke til å gi opplysninger videre

Du kan samtykke til at taushetsbelagte opplysninger gis videre (for eksempel til en lærer).

Foreldre kan samtykke til at opplysninger gis videre hvis du er under 16 år.

Opplysninger kan gis videre til annet helsepersonell som er med i behandlingen uten ditt eller foreldrenes direkte samtykke, med mindre du motsetter seg dette.

Taushetsplikten skal ikke hindre at noen får hjelp

Taushetsplikten skal ikke være til hinder for at noen får hjelp, så helsesykepleier og lege vil legge stor vekt på å sikre at du får den helsehjelpen du ønsker eller trenger. Det betyr for eksempel at man kan få hjelp hos lege om man har fått en skade i sammenheng med noe kriminelt, uten at lege varsler politiet.

Et annet eksempel er at du kan få resept på prevensjon uten at foreldre får informasjon, hvis du trenger trygg prevensjon fordi du har sex, selv om du ikke har fylt 16 år.

Når taushetsplikten må vike:

I noen spesielle tilfeller kan helsepersonellet måtte fravike taushetsplikten. Et eksempel kan være at helsepersonell har plikt til å varsle barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet hjemme, eller det er tegn på andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Når taushetsplikten settes til side, som det heter i loven, har ungdommen i de aller fleste tilfeller rett til å bli gjort kjent med hvem som har fått opplysninger, og hvilke opplysninger som er gitt.

Må læreren eller foreldre vite hvorfor du går til helsesykepleier?

Læreren på skolen har ikke rett til å vite hva du skal prate med helsesykepleier eller lege om, og helsesykepleier har ikke rett til å fortelle læreren hva det handler om, uten at du vil at hun skal gjøre det.

Det er lurt å få skriftlig bekreftelse fra helsesykepleier om at du har vært hos henne til time, slik at du ikke får ugyldig fravær, men du trenger altså ikke å si til læreren hva som var grunnen til besøket hos helsesykepleier og helsesykepleier kan ikke fortelle det uten samtykke.

Hvis du selv ønsker å prate med helsesykepleier på skolen eller på Helsestasjon for ungdom, kan du gjøre det uten tillatelse fra foreldrene dine.

Ditt beste i fokus

Lærer eller foreldre kan være gode støttespillere så det kan ofte være lurt at de vet litt. Hvis du ønsker det, kan helsesykepleier hjelpe deg med å prate med dem om det som er litt vanskelig.

Helsesykepleier og lege skal alltid ha hensynet til ditt beste i fokus.

Brudd på taushetsplikten

Dersom du mener helsepersonell har brutt taushetsplikten kan du klage. Det kan pasient- og brukerombudet gi deg mer råd om eller hjelpe deg med.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 07.12.2021

Kilder:

lovdata.no

Offentlig og kvalitetssikret
Helsesykepleier og taushetsplikt
UNDER 16: Hovedregelen er at foreldre har innsynsrett i barns journal når barnet er under 16 år. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre IKKE få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Fra du fyller 16 år er det du som har ansvar for helsa di

Når du fyller 16 år, blir du det som kalles helserettslig myndig. Foreldrene dine kan ikke lenger få vite noe om deg fra helsepersonell uten at du gir tillatelse til det.

Har du hatt en kjip opplevelse i møte med helsetjenesten?

Visste du at du kan få gratis hjelp? Pasient- og brukerombudet svarer på hvilke rettigheter du har og gir råd når kontakten med helsevesenet ikke ble helt som du trodde.

Aktuelt

Hvordan få til smarte endringer i kostholdet?

Hva og hvordan du spiser er et resultat av vaner du har opparbeidet deg gjennom hele livet. Det kan være vanskelig å endre en vane, men denne metoden kan gjøre det både moro og enkelt!

LAG EN PLAN: Tegn med grønn farge de dagene du klarer målet ditt. På den måten kan du se at du blir litt flinkere hver dag/uke. Foto: Estée Janssens/Unsplash

Hvem kan du snakke med om videregående skole?

Finn ut hvem du må snakke med for å få svar på spørsmål om eksamen, karakterer, inntak på vgs, vitnemål, omvalg, utveksling, læreplass og ungdomsrett.

Elev rekker opp hånda (colourbox.com)

Promping, rumling og luft i magen

De fleste opplever ulike former for plager i magen og fordøyelsen i blant. Men hva skyldes det egentlig, hva er normalt og hva kan du gjøre med det?