Vil du bo i kollektiv?

Kollektiv er et fint alternativ for deg som ikke vil bo alene. Det kan også være et rimeligere alternativ. Det er lurt å tenke gjennom enkelte ting før du velger boform og hvem du skal bo med.

Sist oppdatert: 09.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Gode venner som sitter nær hverandre i et hjem.
BOKOLLEKTIV: Å dele bolig med andre kan være utfordrende. Derfor er det lurt å bli enige om regler og respektere hverandre, slik at alle kan trives i bofellesskapet.

I et kollektiv bor flere personer sammen i en større leilighet eller et hus og deler på leien. Alle har vanligvis hvert sitt soverom, men deler kjøkken, stue, bad og andre fellesområder. Leieutgiftene deler man enten helt likt, eller så betaler de som har større soverom, ekstra bodplass eller liknende litt ekstra.

Sosialt

Du må trives med mennesker rundt deg, og være åpen for at andre tenker annerledes, kan være uenig med deg og ha andre vaner. Man kommer veldig tett på andre når man bor sammen i et kollektiv, både på godt og vondt.

Samtidig vil du lett ha noen å snakke med på kveldene og noen å finne på ting med en kjedelig søndag.

Gamle venner eller nye bekjentskap?

Noen bor i kollektiv med venner de kjenner fra før. Andre flytter inn i kollektiv uten å kjenne noen. Hvis du nettopp har flyttet til et nytt sted, kan kollektiv være en fin måte å skaffe seg et nettverk på og bli kjent med nye folk. Mange har fester eller inviterer andre på besøk, slik at du også blir kjent med romkameratenes venner.

Tenk godt gjennom hvem du vil bo sammen med. Fordelen med å bo med venner er at du allerede kjenner dem og vet hvordan de er. Husk likevel på at du kommer veldig tett på dem du bor med. Andres uvaner synes ofte bedre når dere bor sammen. Husk at du også sikkert har uvaner som andre kan irritere seg over. Derfor er det lurt å snakke om ting som irriterer deg før det ender med krangling.

Mange kollektiv har gått dukken på grunn av småting som blir til kjempekrangler. Det kan være at en irriterer seg over at det alltid er tomt for dopapir, at andre sjelden vasker etter måltidet, at noen bruker lang tid på badet o.s.v. Dette kan også ødelegge vennskap. Gode avtaler fra starten er avgjørende.

Bli enige om regler

For å bo i kollektiv må du være både åpen og tålmodig. Du bør også ha litt høyere terskel for hva som tolereres av bråk og støy. Likevel er det viktig at dere blir enige om gode rutiner for å respektere når noen leser til eksamen, skal tidlig opp for å jobbe eller er syk.

En god idé kan være å lage internkontrakt mellom dere som bor i kollektivet. Her kan dere skrive ned hvilke regler dere vil ha i forhold til støy, fellesutgifter, innkjøp, vasking og liknende.

Et fellesmøte for alle i kollektivet er også lurt med jevne mellomrom. Her kan dere ta opp praktiske spørsmål rundt det å bo sammen, og finn gjerne på noe hyggelig sammen etterpå.

Detaljavtaler

Vil dere kjøpe mat sammen, eller skal alle ha sin egen hylle i kjøleskapet? Skal noe mat være felles eller skal alle ha hvert sitt? Hvor lenge kan oppvasken stå på kjøkkenbenken før det vaskes opp, og hvem skal gjøre det?

Det kan lett bli konflikter hvis det er samme person som alltid må kjøpe inn oppvaskmiddel og tørkerull for egne penger. Derfor er det lurt å lage en felleskasse som alle bidrar med penger til jevnlig.

Flaskepant kan også være et fint tilskudd til felleskassa. Vær strenge med reglene for hva felleskassa skal brukes til. Sånt kan lett skli ut når noen bare mangler småpenger til bussen eller vil kjøpe noe godt i kiosken.

Få et godt forhold til huseier

I noen kollektiv er en av beboerne ansvarlig for å kreve inn husleie fra de andre. Alle setter inn penger på en konto hver måned, og så overfører han/hun som eier kontoen til huseieren innen betalingsfristen.

Det beste er imidlertid om dere alle har egen kontrakt med huseieren, og at dere betaler hver for dere. Dette gjelder også for betaling av depositum og andre forpliktelser. Det er ryddigst at alle har likt ansvar overfor huseier. Tenk deg hvor kjedelig det hadde vært om du blir gjort ansvarlig for at huseieren ikke blir betalt i tide, hvis det er en annen i kollektivet som har somlet med å betalingen.

Når du flytter inn er det kjempeviktig at du går en runde i leiligheten sammen med huseier. Ta gjerne med deg en du kjenner, fire øyne ser bedre enn to. Pass på at det blir skrevet ned i kontrakten dersom inventar er ødelagt, vinduer ikke går helt igjen eller det er flekker på veggen. Dette er fordi huseier ikke skal kreve at du skal betale for reparasjoner eller nyinnkjøp av noe som var ødelagt før du flyttet inn.

Jeg endte en gang opp i en situasjon der huseier prøvde å klandre oss for sot på veggene og krevde at vi skulle male hele kåken innvendig før vi flyttet. Heldigvis kunne jeg bevise at det hadde vært slik før vi flytta inn, men dersom ikke hadde det kunnet endt opp som en juridisk sak. (Magnus, kollektivboer)

Dine rettigheter

Det er lurt å sjekke hos Forbrukerrådet og Leieboerforeningen for informasjon om både dine og huseiers forpliktelser. Forbrukerrådet har også utarbeidet en standardkontrakt for leie av bolig. Hvis huseier bruker en annen mal for kontrakt, husk å lese gjennom nøye før du underskriver. Spør om det du lurer på og få gjerne andre til å hjelpe deg med å lese gjennom.

Fakta

Tips til et godt kollektivliv:

 • Lag internkontrakt som gjelder mellom dere som bor i kollektivet
 • Ha jevnlige møter der dere diskuterer hvordan dere vil ha det i kollektivet
 • Gjør hyggelige ting sammen for å styrke fellesskapsfølelsen
 • Vis respekt for at alle også trenger tid alene i fred og ro
 • Ha skikkelige kontrakter med huseier og ryddige avtaler om hvordan dere skal betale husleie
 • Tell til 10 når du blir skikkelig irritert, og ta opp det du er misfornøyd med på en rolig og gjennomtenkt måte. Ha respekt for at dere er forskjellige.
Gode venner som sitter nær hverandre i et hjem.
BOKOLLEKTIV: Å dele bolig med andre kan være utfordrende. Derfor er det lurt å bli enige om regler og respektere hverandre, slik at alle kan trives i bofellesskapet.

Fakta

Tips til et godt kollektivliv:

 • Lag internkontrakt som gjelder mellom dere som bor i kollektivet
 • Ha jevnlige møter der dere diskuterer hvordan dere vil ha det i kollektivet
 • Gjør hyggelige ting sammen for å styrke fellesskapsfølelsen
 • Vis respekt for at alle også trenger tid alene i fred og ro
 • Ha skikkelige kontrakter med huseier og ryddige avtaler om hvordan dere skal betale husleie
 • Tell til 10 når du blir skikkelig irritert, og ta opp det du er misfornøyd med på en rolig og gjennomtenkt måte. Ha respekt for at dere er forskjellige.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?