Kan funksjonshemmede få hjelp til å skaffe egen bolig?

Personer med nedsatt funksjonsevne har ikke krav på egen bolig, men kommunen er pålagt å finne et passende botilbud til deg hvis du trenger det.

Sist oppdatert: 22.08.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Ung person som sitter i rullestol med nøkler til den nye boligen i hånda
PASSER DEG: Kommunen din har flere muligheter for å hjelpe deg med å skaffe deg en bolig som passer dine behov. (Foto: Colourbox)

Kommunen er også pålagt å skaffe deg et midlertidig botilbud dersom du har akutt behov for det og ikke klarer å ordne dette selv.

Kommunen bør gi deg valgmuligheter

Det å kunne velge bosted, hvor det er og med hvem en skal bo, er grunnleggende for å kunne leve et fritt og selvstendig liv og for å kunne delta i samfunnet. Derfor er det viktig at du får si din mening om hva som blir best for deg, og kommunen bør gi deg flere valgmuligheter.

Det kan for eksempel være kommunale utleieboliger eller tilrettelagte omsorgsboliger for personer med vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester. Når det gjelder midlertidige botilbud kan du for eksempel få tilbudt plass på et hospits.

Verdt å vite: I Norge er det ingen som kan pålegge deg å bo et bestemt sted, eller i en bestemt form, uten at det er fattet en tvangsbeslutning først.

Støtteordninger til kjøp eller bygging av bolig

Ønsker du å kjøpe eller bygge egen bolig, finnes det ulike støtteordninger du kan søke om å få når du er på boligjakt.

Husbanken tilbyr ordninger som lån, startlån, tilskudd og bostøtte. Noen av disse administreres av kommunen. Du kan søke om ytelser fra Husbanken enten du bor alene eller sammen med andre.

Se mer informasjon om de ulike støtteordningene nedenfor:

Bo alene eller sammen med noen?

Både for støtteordninger fra Husbanken, fra Lånekassen og for enkelte ytelser etter folketrygdloven kan det få betydning om du bor i kollektiv, er samboer, samboer med felles barn, ugift, gift eller skilt.

Det er viktig at du alltid opplyser Nav om det skjer endringer i din sivilstatus. Sivilstatus kan ha betydning for ulike trygdeytelser. Mottar du minsteytelse og sivilstatusen endrer seg, er det derfor viktig å melde ifra om dette til Nav.

Uføre som forsørger barn under 18 år kan ha rett til barnetillegg. Ta kontakt med Nav hvis du har spørsmål rundt dette.

Får du ikke bolighjelpen du trenger?

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, for eksempel grunnet funksjonshemning. Det står i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 og lov om sosiale tjenester i Nav § 15.

Får du ikke denne bolighjelpen, kan det være diskriminering. Vurderer du å klage til kommunen, kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet, som kan gi veiledning i forkant av klageprosessen.

Deretter er det Diskrimineringsnemnda som behandler klagen og avgjør om du har blitt diskriminert.

Mer informasjon om Diskrimineringsnemnda og hvordan du tar kontakt finner du her.

Stengt

FunksjonsnedsettelserRettighetene dine
Ung person som sitter i rullestol med nøkler til den nye boligen i hånda
PASSER DEG: Kommunen din har flere muligheter for å hjelpe deg med å skaffe deg en bolig som passer dine behov. (Foto: Colourbox)

Stengt

FunksjonsnedsettelserRettighetene dine

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?