Når du skal flytte sammen med noen er det veldig lurt å lage en samboerkontrakt som dere signerer. Dette er viktig for å unngå krangler om det økonomiske dersom det blir brudd eller et uvennskap mellom dere.

Se gjerne på en standard mal for hva en samboerkontrakt bør inneholde.

Mange av punktene i en standard samboerkontrakt er ikke relevante for dere som leier bolig sammen. Derfor har vi satt opp noen punkter med hva en samboerkontrakt bør inneholde både for dere som leier og eier en bolig sammen.

 

Samboerkontrakt når dere leier

 • Navn og fødselsdato- og år på dere som skal bo sammen

 • Hvordan skal fordelingen av leieutgiftene være? Der dere begge står på kontrakten så har dere vanligvis et solidarisk ansvar for å betale husleien, så utleier kan kreve hele leiebeløpet av den ene parten om den andre parten ikke betaler sin del. Dette gjelder også ved samlivsbrudd eller uvennskap hvor den ene parten flytter ut. Derfor bør dere ha en egen avtale dere i mellom, som sier hvordan dere skal fordele leieutgiftene og at du kan kreve tilbakebetaling dersom du må legge ut for den andre.

 • Hva skjer med leien ved et eventuelt brudd eller uvennskap? Vær oppmerksom på oppsigelsesfristen som står i kontrakten med utleier. Denne gjelder for dere begge hvis begges navn står i kontrakten. Men hvis det blir et brudd eller uvennskap, og at den ene ønsker å flytte ut, er det lurt å ha en avtale om oppsigelsesfrist mellom dere to.

  Denne avtalen bør si noe om hvor lenge den som flytter ut skal betale husleie. Dette er viktig fordi den som blir boende i boligen blir ansvarlig for hele husleien. Hvis den som flytter ut ikke holder avtalen dere har, kan du som blir igjen kreve tilbakebetaling for det du legger ut.

  Det kan være lurt at dere har samme oppsigelsesfrist som det står i kontrakten også mellom dere to, og at oppsigelsen må leveres til samboeren senest én uke før måneden er over. På denne måten har den som blir forlatt også mulighet til å si opp leieforholdet til utleier uten å få lenger oppsigelsestid enn den andre.


 • Fordeling av gjenstander dere eier hver for dere og sammen ved et eventuelt brudd/uvennskap. Et tips er å også ta vare på kvitteringer og skriv ned hvem som betaler og hvor mye for varer dere kjøper mens dere bor sammen.

 

 

Samboerkontrakt når dere eier

 • Navn og fødselsdato- og år på dere som skal bo sammen

 • Hvor stor del av boligen hver av dere eier (f.eks. 25 eller 50 prosent). Dersom det er felleskostnader, bli enige om betalingen av disse utgiftene.

 • Hvem som skal betale for oppussing dersom dere ikke har felles økonomi, for eksempel ut fra hvor stor del av boligen hver av dere eier.

 • Fordeling av gjenstander dere eier hver for dere og sammen ved et eventuelt brudd/uvennskap. Et tips er å også ta vare på kvitteringer og skriv ned hvem som betaler og hvor mye for varer dere kjøper mens dere bor sammen.

 

HUSK: Det ikke er noe formkrav til en samboeravtale. Det kreves derfor ingen vitner eller liknende. Partene bør signere avtalen og beholde hvert sitt eksemplar. Husk også å lage en kontrakt først som sist, og ikke utsette det.