Dine rettigheter som leietaker

Visste du at du har rett til å nekte utleier adgang til hybelen eller leiligheten din? Sjekk oversikten for noen av de viktigste rettighetene du har som leietaker.

Sist oppdatert: 14.09.2021 Av: Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no

Gutt sitter i sofaen og spiller gitar
ØVE: Når du leier en hybel eller leilighet har du rett til å spille gitar f.eks., men du må følge husordensreglene som gjelder der du bor.

Skadedyr

Når det oppdages skadedyr, slik som veggdyr, rotter eller maur, i boligen du leier, er dette utleiers ansvar med mindre du som leietaker har gjort noe som har ført til at skadedyr kom inn i boligen. Ofte kan det skyldes en mangel på boligen hvis skadedyr kommer inn. Da har du rett til å be utleier om følgende:

  • Retting: Utleier må, innen rimelig tid, starte bekjempelsen av skadedyrene. Det kan forventes at et skadedyrfirma kontaktes for å hjelpe til.
  • Prisavslag: Du har krav på redusert leie mens skadedyrene fjernes, og at den eventuelle mangelen på boligen rettes. Når boligen ikke er i orden skal du heller ikke betale full pris.
  • Heving: Heving betyr at leieforholdet avsluttes med en gang og uten oppsigelsestid. Dette er aktuelt dersom problemet med skadedyrene er så alvorlig at det ikke går an å bo i boligen, og det heller ikke lar seg utbedre med det første.

Rett til å nekte utleier adgang til boligen

Du kan behandle boligen som din egen, og derfor kan du nekte folk å komme inn i boligen uten tillatelse. Men i følgende tilfeller må du gi utleier adgang til boligen din:

  • Når utleieren skal gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid.
  • Når utleieren skal gjennomføre lovlige forandringer i boligen.
  • Visning i forbindelse med ny utleie.
  • For å hindre skade på boligen. For eksempel hvis det plutselig blir vannlekkasje og det er nødvendig å gjøre noe for å hindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig. Utleier har da, på lik linje med alle mennesker, en alminnelig plikt til å hindre skader.

Bortsett fra når det gjelder det siste punktet, skal du uansett ha melding en god stund før utleier kommer inn i boligen. Men du skal også få beskjed om utleier må gå inn i boligen din for å hindre skader, så lenge utleier har mulighet til det. Utleier bør for eksempel først ringe eller sende tekstmelding til leietaker før de går inn.

Rett til å ha fest i boligen

At du som leietaker kan behandle boligen som din egen, betyr også at du kan ha middagsgjester, overnattingsgjester og arrangere fester. Du som er leietaker må imidlertid forholde deg til de ordensreglene som borettslaget boligen tilhører har eller husordensregler bestemt av utleier.

Du må også ta hensyn til naboene dine. Du bør derfor ikke ha fester til sent på kvelden på hverdagene, og festen bør som hovedregel varsles til naboene dersom det kommer veldig mange folk og at det kan bli bråkete.

Kan kjæresten din flytte inn?

Ja: Ifølge husleieloven har du rett til å ta opp kjæresten din i husstanden, slik at dere blir samboere. Dette er noe utleier ikke kan nekte og det er heller ikke nødvendig å be om godkjenning i forkant.

Leiekontrakten skal heller ikke endres; utleier kan ikke kreve mer i husleie som følge av at det flytter inn en ekstra person.

Det kan likevel være greit å si ifra til utleier om at det flytter inn en ekstra person, slik at hun eller han er klar over dette. Skulle utleier protestere på det, kan du vise til husleieloven.

Kan utleier kaste deg ut?

Utleier kan aldri kaste ut leietakeren på egen hånd; som for eksempel ved å fjerne møblene dine, bytte ut låser eller på andre måter fysisk hindre din adgang til boligen.

For at utleier skal kunne kaste deg ut, må det foreligge tvangsgrunnlag. Det er bare namsmyndighetene/politiet som kan kaste ut leietakere etter at saken har vært avgjort i domstolene.

Hos Forbrukerrådet kan du lese mer om mulige tvangsgrunnlag.

Fakta

Har du flere spørsmål om leietakerens rettigheter eller plikter, kan du sende inn spørsmål på ung.no/oss. Leieboerforeningen svarer på spørsmål for ung.no der.

Gutt sitter i sofaen og spiller gitar
ØVE: Når du leier en hybel eller leilighet har du rett til å spille gitar f.eks., men du må følge husordensreglene som gjelder der du bor.

Fakta

Har du flere spørsmål om leietakerens rettigheter eller plikter, kan du sende inn spørsmål på ung.no/oss. Leieboerforeningen svarer på spørsmål for ung.no der.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?