En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Målet er å hjelpe personen som trenger støttekontakt, slik at han/hun kan bli mer trygg på seg selv, og klarer å takle ulike livssituasjoner bedre, og omgås andre mennesker i større grad. Det å ha en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid for vedkommende. Det er noe å se fram til, noe å støtte seg på. Et slikt initiativ kan hjelpe et annet menneske mer enn du kan forestille deg.

Hva gjør en støttekontakt?

En støttekontakt kan ta deg med på turer, komme på besøk hjemme, ta deg med på biblioteket, på disko, på kafé, kino eller andre ulike arrangementer. Ordningen er fleksibel, og skal kunne tilrettelegges etter vedkommendes behov og ønsker.

Hvem kan få støttekontakt?

Mange personer trenger støttekontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme.

FAKTA

Nettstedet fritidmedmening.no er en digital kunnskapspakke til bruk i opplæring av støttekontakter.

- Selve ordet støttekontakt betyr for meg ingenting, og det er heller ikke et ord jeg bruker når vi gjør ting sammen. Vi to er sammen som venner uansett, og vi er gode venner selv om han også er min støttekontakt.(Sander, 17 år)

Støtteordningen er et tilbud til personer og familier som trenger hjelp på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Dette kan gjelde rusmisbrukere, fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser.

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å tilby

  • Individuell støttekontakt.

  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe.

  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Rett til støttekontakt

Søknad om støttekontakt sendes til kommunen. Kommunen skal fatte et vedtak som tar stilling til søknaden og informerer om hva slags hjelp søkeren får tilbud om og i hvilket omfang. De vil ofte ta hensyn til dine ønsker om hvordan/hvem denne støttekontakten skal være. Støttekontakten mottar lønn av kommunen. Det er gratis å motta støttekontakt, men brukeren må selv regne med å dekke sine egne utgifter mens hun/han er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Se lovverket: Helse- og omsorghelseloven

Hvem kan bli støttekontakt?

Du kan bli støttekontakt allerede fra fylte 16 år, men det avhenger av alderen på den du skal være kontakt for. Det er også forskjellige krav fra sted til sted, så hør med kommunen din. Du må være stabil og pålitelig, ha en "avklart" livssituasjon og kunne binde deg for minst ett år. Støttekontakten må være trygg på seg selv, ha evnen til å samarbeide og kunne sette grenser. Alkohol og andre rusmidler kan ikke nytes sammen med brukeren. Alder, kjønn, personlighet og interesser er avgjørende når man skal sette sammen støttekontakt og bruker. Tjenesten er ulik fra kommune til kommune.

Ta kontakt med kommunen

Ring eller oppsøk kommunen der du bor og hør om de trenger støtttekontakter. Det er en morsom og viktig jobb, og du får også nyttig arbeidserfaring og noe å putte på CV-en.

Se også www.fritidforalle.no