Rett til tilrettelegging av prøver og eksamen

Allergi eller senebetennelse i armen? Behov for bestemte hjelpemidler for å gjennomføre eksamen? Skolen plikter å hjelpe deg med tilrettelegging på prøver og eksamen.

Gutt som skriver på et ark. Ser konsentrert ut.
BEHOV: Snakk med skolen din dersom du har behov for tilrettelegging. Foto: Unsplash / Ben Mullins

Hva slags tilrettelegging har du krav på?

Alle som har behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver i løpet av året kan søke rektor om dette. Tilretteleggingen skal være egnet og tilpasset dine behov, men skal ikke føre til at du får fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging. Den skal heller ikke være så omfattende at du ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget. Kompetansemålene er en del av læreplanen, og inneholder mål for elevens/lærlingens læring på ulike trinn i opplæringen.)

Tilrettelegging betyr altså ikke at du skal få enklere eller andre oppgaver enn dine medelever, men at du for eksempel kan få bruke en time mer på eksamen, bruke pc eller andre hjelpemidler. Tilretteleggingen skal gjøre at du får muligheten til å prestere best mulig og på samme grunnlag som dine medelever.

Snakk med skolen din dersom du har behov for tilpasninger. Det er rektor som bestemmer hva slags tilrettelegging du får. Rektor kan kreve at du fremlegger dokumentasjon fra en sakkyndig instans, det vil si for eksempel fastlegen din eller PP-tjenesten.

Din rett til tilrettelegging av eksamen står i forskrift til opplæringsloven §3-32 og Likestillings- og diskrimineringsloven §21.

Det er en fordel å tilpasse opplæringen så tidlig som mulig,slik at du blir vant med denne prøveformen. For eksempel kan det være lurt å ha erfaring med bruk av PC og lese- og skrivestøtte før du tar dette i bruk til eksamen.

Manglende tilrettelegging kan være diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsloven § 17 bestemmer at både private og offentlige skoler skal være universelt utformet.

§ 21 gir skolen en plikt til å foreta rimelig og individuell tilrettelegging av lærested og undervisningen, for å sikre at elever med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Brudd på dette kan være diskriminering.

Hvis du ikke får den tilpasningen du mener du har krav på, kan du først klage direkte til rektor ved skolen din. Er du misfornøyd med skolens håndtering, kan du klage til Fylkesmannen på www.fylkesmannen.no. Når du fremdeles ikke frem med din klage, og du mener du er utsatt for diskriminering, kan du klage saken inn til Diskrimineringsnemnda. Det er de som håndhever Likestillings- og diskrimineringsloven. Du kan også kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, for å få veiledning i saken. De kan gi veiledning og avgjøre om du har blitt diskriminert.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbied med FFos Rettighetssenter

Sist oppdatert: 11.09.2018

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt som skriver på et ark. Ser konsentrert ut.
BEHOV: Snakk med skolen din dersom du har behov for tilrettelegging. Foto: Unsplash / Ben Mullins

Fakta

Det er en fordel å være vant til prøveformen. Derfor bør du så tidlig som mulig tilpasse opplæringen og andre prøver på samme måte som ved eksamen. Du bør f. eks. være vant med å bruke PC og lese- og skrivestøtte før du tar dette i bruk til eksamen.

Fikk du svar på det du lurte på?