Kan jeg få tilrettelagt eksamen og andre prøver?

Funksjonsnedsettelser kan gjøre prøver, og ikke minst eksamen, ekstra utfordrende. Da er det viktig at skolen hjelper deg, så du får gjennomført på best mulig måte.

Sist oppdatert: 19.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbied med FFos Rettighetssenter

Gutt som skriver konsentrert på et ark
BEHOV: Snakk med skolen din dersom du har behov for tilrettelegging. Foto: Unsplash / Ben Mullins

Skolen har faktisk plikt til å tilrettelegge for elever med funksjonsnedsettelser og særskilte behov.

På eksamener og prøver kan du derfor få:

  • lengre tid
  • hvilerom
  • lest opp oppgaveteksten
  • oppgaven på tegnspråk eller punktskrift
  • bruke tale til tekst-program
  • PC eller andre typer hjelpemidler

Tilrettelegging av eksamen kan også gjøres ved å endre eksamensform, for eksempel fra skriftlig til muntlig.

Dette er bare mulig i fag som ikke har spesielle krav til eksamensformen.

Hva går tilrettelegging av prøver ut på?

Det viktigste med tilrettelegging, er at du får muligheten til å prestere best mulig og på samme grunnlag som dine medelever.

Derfor skal tilretteleggingen være tilpasset dine behov, uten at det betyr at du får spesielle fordeler. Du får akkurat de samme oppgavene som de andre i klassen.

Forskjellen er at du for eksempel kan få bruke én time mer på eksamen, bruke PC eller andre hjelpemidler når du løser oppgavene.

Verdt å vite: Det er en fordel å tilpasse opplæringen så tidlig som mulig, slik at du blir vant med denne prøveformen. For eksempel kan det være lurt å ha erfaring med bruk av PC og lese- og skrivestøtte før du tar dette i bruk til eksamen.

Hvem kontakter du for tilrettelegging?

Alle som har behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver i løpet av året, kan søke rektor om dette. Elever kan få tilrettelagt eksamen eller prøver også når de ikke har vedtak om spesialundervisning.

Rektor vurderer om det er behov for en uttalelse fra en sakkyndig instans, som for eksempel fastlegen din eller PP-tjenesten.

Du kan lese mer om hva du kan få tilrettelegging i og hvordan du kan få tilrettelegging på prøver og eksamener på Statpeds hjemmesider.

Får du ikke tilretteleggingen du trenger?

Manglende tilrettelegging kan være diskriminering. Hvis du ikke får den tilpasningen du mener du har krav på, kan du først klage direkte til rektor ved skolen din.

Er du misfornøyd med skolens håndtering, kan du klage til Statsforvalteren her.

Om du retter en klage til ditt lærested og klagen ikke fører fram, kan du ta saken videre til Diskrimineringsnemnda.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan gi veiledning om du vurderer å sende en klage, men det er Diskrimineringsnemnda som behandler klagen og avgjør om du har blitt diskriminert.

Mer informasjon om Diskrimineringsnemnda og hvordan du tar kontakt finner du her.

Stengt

Rettighetene dineSkolehverdagLærling


Gutt som skriver konsentrert på et ark
BEHOV: Snakk med skolen din dersom du har behov for tilrettelegging. Foto: Unsplash / Ben Mullins

Stengt

Rettighetene dineSkolehverdagLærling

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?