Gratis skoleskyss på videregående

Skal du begynne på videregående og får lang skolevei? Eller har du en funksjonshemning eller sykdom som gjør at du trenger transport til skolen? Her finner du oversikt over reglene som gjelder for gratis skoleskyss.

Sist oppdatert: 29.06.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

To grønne busser som står parkert etter hverandre på en bussholdeplass
RETT: Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. (Foto: Colourbox).

Alle elever i videregående skole som bor mer enn 6 km fra skolen har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse, ifølge norsk lovverk.

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. De som har behov for det, har dessuten rett til nødvendig reisefølge og tilsyn.

Hvem kan ikke få transport?

Dersom du velger et annet opplæringstilbud enn det fylkeskommunen gir deg, har du ikke rett på skoleskyss.

Er du lærling eller lærekandidat, eller følger et opplæringstilbud organisert spesielt for voksne, har du heller ikke rett på skyss.

Fylkeskommunen har ansvaret

Hovedregelen er at fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss. Noen fylker er imidlertid unntatt fra dette eller har egne regler.

På vilbli.no ser du hva som gjelder i de forskjellige fylkene. Hvis du ikke finner ut av det, kan du spørre Inntakskontoret i ditt fylke eller rådgiveren på skolen om hva som gjelder akkurat der du bor og i din situasjon.

Du kan lese mer om rett til skoleskyss i forskrift til opplæringslova kapittel 10.

To grønne busser som står parkert etter hverandre på en bussholdeplass
RETT: Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. (Foto: Colourbox).

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?